SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11

SMART Notebook™ 11

1. Nodaļa. Darba uzsākšana ar SMART Notebook programmatūru

Ievads SMART Notebook programmatūrā

Cita SMART programmatūra uz jūsu datora

Darba uzsākšana SMART Notebook vidē

Lietotāja saskarnes navigācija

Pieskārienu atpazīšanas izmantošana

Atsaukšana un atsaukšanas atcelšana

2. Nodaļa. Dokumenta izveide un darbs ar dokumentu

Dokumenta izveide

Dokumenta atvēršana

Dokumenta saglabāšana

Dokumenta eksportēšana

Dokumentu drukāšana

Dokumenta automātiskā saglabāšana

Dokumenta pievienošana e-pastam

3. Nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumenta darba lapām

.notebook dokumenta darba lapas

Lapas attēlošana

Lapas ievietošana

Lapas klonēšana

Lapas paplašināšana

Lapas pārsaukšana

Lapu pārkārtošana

Lapu grupēšana

Lapu izdzēšana

4. Nodaļa. Objektu izveide

Rakstīšana un zīmēšana ar digitālo tinti, dzēšana

Izdzēšana ar dzēšgumiju

Figūru un taisno līniju zīmēšana

Teksta ievade

Tabulu veidošana

5. Nodaļa. Manipulācijas ar objektiem

Objektu atlasīšana

Objektu rekvizītu maiņa

Objektu pozicionēšana

Objektu izgriešana, kopēšana un ielīmēšana

Objektu klonēšana

Objektu izmēra maiņa

Objektu rotēšana

Objektu apvēršana

Objektu grupēšana

Objektu dzēšana

6. Nodaļa. Satura ievietošana, sakārtošana un publicēšana

Satura ievietošana no Galerijas

Satura ievietošana no SMART Exchange mājas lapas

Satura ievietošana no citiem resursiem

Internet pārlūkprogrammas ievietošana

Failu un web-lapu pievienošana

Galerijas satura organizēšana

7. Nodaļa. Aktivitāšu veidošana

Objektu papildus funkciju izmantošana

Lapas papildus funkciju izmantošana

Aktivitāšu piemēri

8. Nodaļa. Mācību materiāla prezentēšana

Sagatavošanās prezentēšanai

Prezentēšanas rīku izmantošana

Mērīšanas rīku izmantošana

Lapas nodzēšana vai atiestatīšana

9. Nodaļa. SMART Notebook programmatūras papildināšana ar pievienojumprogrammām

Pievienojumprogrammu instalēšana

Pievienojumprogrammu izmantošana

Trūkstošo pievienojumprogrammu identificēšana

Pievienojumprogrammu atslēgšana un dzēšana

10. Nodaļa. SMART Notebook programmatūras pielāgošana

Rīkjoslas pielāgošana

SMART Notebook programmatūras iestatījumi

Valodas iestatījumi

SMART Notebook programmatūras dzēšana

Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool