SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Satura ievietošana no citiem resursiem

6. Nodaļa. Satura ievietošana, sakārtošana un publicēšana

Satura ievietošana no citiem resursiem

Ja jūs vai citi skolotāji jūsu skolā ir izveidojuši materiālus ārpus SMART Notebook programmatūras, Jūs tapāt varat iekļaut šos materiālus jūsu .notebook dokumentā. Precīzāk, jūs varat izdarīt sekojošo:

 • Ievietot attēlus, Adobe Flash Player savietojamus dokumentus un video failus, skaņas failus.
 • Izgriezt vai nokopēt, un tad ielīmēt saturu no citām programmām.
 • Importēt saturu no citām programmām.

Attēlu ievietošana

Jūs varat savā lapā ievietot attēlus no datora, skenera un SMART Dokumentu kameras.

2 Piezīme

Jūs varat ievietot attēlu no sanu joslas sadaļas „Galerija” (sk.Satura ievietošana no Galerijas).

Pēc attēla ievietošanas, jūs varat iestatīt caurspīdīgus laukumus tajā.

Attēla ievietošana no datora

Jūs varat savā lapā ievietot attēlu. SMART Notebook atbalsta .bmp, .gif, .jpg, .png, .tiff un .wmf formātus.

2 Lai ievietotu attēlu no faila

 1. Izvēlieties Ievietot > Attēls...
  Parādās Ievietot attēla failu logs.
 2. Sameklējiet un izvēlieties attēlu, kuru Jūs vēlaties ievietot.
  2 Ieteikums

  Lai izvēlētos vairāk nekā vienu attēlu, pieturiet CTRL un izvēlieties katru attēlu. Attēls parādās lapas augšējā kreisajā stūrī. Ja Jūs ievietojat vairāk nekā vienu attēlu, tad attēli izvietojas uz vienas lapas.

 3. Nospiediet Open.

Attēla ievietošana no skenera

Ja Jūsu skeneris ir pievienots datoram, Jūs varat ieskenēt attēlus uz lapas.

2 Piezīme

Jums jāuzinstalē skenera programmatūras uz datora pirms Jūs veicat skenēšanu uz SMART Notebook programmatūru.

2 Lai ievietotu attēlu no skenera

 1. Izvēlieties Ievietot > Attēls no skenera…
  Parādās Ievietot skenēto attēlu logs.
 2. No saraksta izvēlieties skeneri.
 3. Nospiediet Skenēt (Scan).
 4. Noskenējiet savu attēlu. Sekojiet Jūsu skenera instrukcijām.

Attēla ievietošana no SMART Dokumentu kameras

Jūs varat savā darba lapā ievietot attēlus no SMART dokumentu kameras.

 1. Izvēlieties Ievietot > SMART Document Camera skatītājs.
  Parādās SMART dokumentu kameras logs.
 2. Izmainiet attēla tālummaiņu, nospiežot uz tālummaiņas pogām 2.
 3. Izmainiet attēla fokusu, nospiežot fokusa pogas 2. Jūs varat arī nospiest AF, lai veiktu attēla automātisko fokusu.
 4. Izmainiet attēla gaišumu, nospiežot gaišuma pogas 2.
 5. Nospiediet Uzņemt un aizvērt 2, lai ievietotu attēlu pašreizējā lapā.
  VAI
  Nospiediet Uzņemt jaunā lapā 2, lai attēlu ievietotu jaunā lapā.
  VAI
  Nospiediet Uzņemt ar laika nobīdi 2, lai ievietotu vairākus attēlus, kas tiks uzņemtas ar laika nobīdi.

Kad jūs ievietojat attēlu SMART Notebook darba lapā, tas pārverošās par objektu. Tālāk jūs varat darboties ar to: pārvietot, mainīt izmēru, pagriezt u.t.t., kā jūs to darāt darbojoties ar objektiem.

Informācija par to, kā darboties ar objektiem, mainīt izmēru, pagriezt un pārvietot, ir pieejama šeit.

Caurspīdīgo laukumu veidošana attēlā

Attēlos, kas tiek ievietoti SMART Notebook darba lapā, var izveidot caurspīdīgus laukumus. Šī iespēja ir ļoti ērta tad, kad ir nepieciešams noņemt attēla fonu.

2 Piezīme

Jūs varat samazināt liela attēla izmēru, kad jūs to ievietojāt darba lapā. Ja jūs vēlāk izveidosiet attēlam caurspīdīgo laukumu, tad vairs nebūs iespējams optimizēt šo attēlu.

2 Lai attēlam izveidot caurspīdīgo laukumu

 1. Atlasiet attēlu.
 2. Nospiediet attēla izvēlnes bultiņu un izvēlieties Iestatīt attēla caurspīdīgumu.
  Parādīsies Attēla caurspīdīgums logs.
 3. Uzklikšķiniet uz laukuma, kuru jūs vēlāties padarīt par caurspīdīgo.
2Piezīme

Šīs manipulācijas padarīs caurspīdīgo tikai to laukumu uz kuru jūs uzklikšķinājāt, pat ja attēls satur vēl laukumus, nokrāsotos tajā pašā krāsā.

Multimedija failu ievietošana

SMART Notebook darba lapā jūs varat ievietot failus, saderīgus ar Adobe Flash Player, video failus un skaņas failus.

2 Piezīme

Jūs varat ievietot multimedija failus no sanu joslas sadaļas „Galerija” (sk.Satura ievietošana no Galerijas).

Ar Adobe Flash Player savietojamas aplikācijas ievietošana

Jūs varat savā lapā ievietot Adobe Flash aplikācijas.

Kad Jūs ievietosiet ar Adobe Flash Player savietojamu dokumentu savā lapā, vai atvērsiet lapu, kura jau satur ar Adobe Flash Player savietojamu failu, tā atskaņošana sāksies uzreiz. Jūs varat kontrolēt tā atskaņošanu. Ja failam ir pogas – izmantojiet tos. Ja pogu nav, Jūs varat izmanot Adobe Flash objektu izvēlnes bultiņu, lai kontrolētu atskaņošanu.

2 Piezīme

 • Ar Adobe Flash Player savietojamajiem materiāliem ir jābūt tādiem, kas sāk darboties paši. Materiāli, kuri ielādē vai ir atkarīgi no citiem .swf dokumentiem nestrādās korekti.
 • Jūs nevarat Adobe Flash objektu vienkārši ievilkt lapā no interneta pārlūkā, kā tas, piemēram, ir iespējams ar attēliem.
 • Ja Jūsu datorā nav uzinstalēts Flash atskaņotājs, SMART Notebook paziņos par to, kad Jūs lapai pievienosiet kādu Flash objektu.
 • Ja Jūs instalējet Flash atskaņotāju no www.adobe.com, Jums ir jāizvēlas Internet Explorer interneta pārlūks, lai to izdarītu. Ja Jūs būsiet izvēlējušies citu pārlūku, Flash saturus nestrādās SMART Notebook programmatūrā.
 • Lai rakstītu pa virsu Adobe Flash Player savietojamajām failam ar rokraksta atpazīšanas rīku, sāciet rakstīt ārpus faila un turpiniet rakstīt pa virsu. Tas ļauj SMART Notebook programmatūrai atpazīt digitālo tinti kā atsevišķu objektu.

2 Lai ievietotu ar Adobe Flash saderīgo dokumentu

 1. Izvēlieties Ievietot > Ar Adobe Flash Player saderīgs fails…
  Parādās Ievietot Flash failu logs.
 2. Sameklējiet un izvēlieties .swf dokumentu, kuru Jūs vēlaties ievietot lapā.
 3. Nospiediet Open.
  Ar Adobe Flash Player savietojams materiāls parādās lapas augšējā kreisajā stūrī.

2 Lai kontrolētu ar Adobe Flash Player saderīgo dokumentu

 1. Atlasiet ar Adobe Flash Player saderīgo dokumentu.
 2. Lai kontrolētu šo failu izmantojiet sekojošas darbības:
  • Lai atskaņotu failu, nospiediet faila izvēlnes bultiņu, izvēlieties Flash > Atskaņot.
  • Lai atskaņotu failu no sakuma, nospiediet faila izvēlnes bultiņu un izvēlieties Flash > Attīt.
  • Lai pārslēgtu failu uz nākamo darbību un apturētu atskaņošanu, nospiediet faila izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Flash > Solis uz priekšu.
  • Lai pārslēgtu failu uz iepriekšējo darbību un apturētu atskaņošanu, nospiediet faila izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Flash > Solis atpakaļ.
  • Lai nepārtraukti atskaņotu failu, nospiediet faila izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Flash > Cilpa.
  • Lai izslēgtu nepārtrauktu faila atskaņošanu, nospiediet faila izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Flash > Cilpa.

Ar Adobe Flash Player savietojama video materiāla ievietošana

Jūs varat savai lapai pievienot ar Adobe Flash Player savietojamu video materiālu.

2 Piezīme

SMART Notebook atbalsta .flv video formātu. Ja jūs vēlaties, lai SMART Notebook programmatūra atskaņotu arī citus failu formātus, jums jāuzinstalē nepieciešamos pārkodētājus (sk.Pārkodētāja instalēšana papildus formātu atskaņošanai).

2 Lai objektam pievienotu Adobe Flash video materiālu

Atlasiet objektu.

 1. Izvēlieties Ievietot > Video…
  Parādās Ievietot video failu logs.
 2. Sameklējiet un izvēlieties video materiālu, kuru Jūs vēlaties ievietot lapā.
 3. Nospiediet Open.

Skaņās failu ievietošana

SMART Notebook dokumentā skaņas failu var pievienot jebkuram objektam, izņemot ar Adobe Flash Player saderīgus objektus. Vairāk informācijas sk. Skaņas pievienošana objektam.

Darbs ar multimedija failiem

Kad jūs ievietosiet multimedija failu SMART Notebook dokumentā, tas pārvērtīsies par objektu. Jūs varat pārvietot multimedija failu, mainīt tam izmēru, pagriezt, un veikt citas izmaiņas, kuras jūs varat veikt, darbojoties ar objektu.

Vairāk informācijas par to kā darboties ar objektiem .notebook dokumentā, tai skaitā ar multimedija objektiem, sk. Manipulācijas ar objektiem.

Pārkodētāja instalēšana papildus formātu atskaņošanai

            SMART Notebook programmatūra atskaņo .flv un .mp3 formātus. Ja jūs vēlaties atskaņot citu formātu audio un video failus, jūs varat uzinstalēt pārkodētāju. Tas ļaus automātiski noteikt un atskaņot dažādus video un audio formātus.

2

2 Piezīme

SMART Technologies ULC piedāvātai saitei ir informatīvs raksturs, tā nepārstāv un nesniedz garantijas attiecībā uz šo produktu. Visus jautājumus, sūdzības vai pretenzijas adresējiet programmatūras pārdevējiem.

Satura ievietošana no citām programmām

Ja jums ir materiāli, kuri ir tika izveidoti, izmantojot citas programmas, bet jūs vēlaties pārnest to saturu .notebook dokumentā, tad jūs varat izdarīt sekojošo:

 • Izgriezt vai nokopēt un tad ielīmēt saturu.
 • Importēt saturu.

Satura kopēšana, izgriešana un ielīmēšana no citām programmām

Jūs varat izgriezt vai nokopēt, un tad ielīmēt SMART Notebook dokumentā saturu no citām programmām.

2 Lai izgrieztu saturu no citas programmas

 1. Citā programmā atlasiet saturu, ko jūs vēlaties izgriezt, ar labo peles pogu uzklikšķiniet uz atlasīto saturu un izvēlieties Izgriezt (Cut).
 2. SMART Notebook programmatūrā nospiediet Ielīmēt (Paste) 2.

2 Lai nokopētu saturu no citas programmas

 1. Citā programmā atlasiet saturu, ko jūs vēlaties izgriezt, ar labo peles pogu uzklikšķiniet uz atlasīto saturu un izvēlieties Kopēt (Copy).
 2. SMART Notebook programmatūrā nospiediet Ielīmēt (Paste) 2.

Satura importēšana izmantojot SMART Notebook Print Capture

Instalējot SMART Notebook programmu uz datora ar Windows XP operētājsistēmu, jūs automātiski instalējiet SMART Notebook Print Capture. Jūs varat no dažādiem avotiem importēt saturu .notebook dokumentā. SMART Notebook Print Capture ir drukātāja palīg programma (draiveris), kas no dokumenta uz .notebook dokumentu importē visu dokumentu vai konkrētas tā lapas. Katra importētā dokumenta lapa parādās kā objekts katra savā lapā ar tās oriģinālo formatējumu.

2 Piezīme

Ja jūs instalējiet SMART Notebook programmatūru uz datoru ar Windows 7 vai Windows 8, jūs varat importēt saturu izmantojot SMART Notebook Document Writer (sk. Satura importēšana, izmantojot SMART Notebook Document Writer).

2 Lai importētu dokumentu izmantojot SMART Notebook Print Capture

 1. Dokumentā, kuru Jūs vēlaties eksportēt uz .notebook dokumentu, izvēlieties Fails > Drukāt.
  Parādīsies Drukāt logs.
 2. Printeru sarakstā izvēlieties SMART Notebook Print Capture.
 3. Samainiet lapas izkārtojumu vai grafiku izšķirtspēju (sk.Lai samainītu grafikas izšķirtspēju un lapas izkārtojumu)
 4. Norādiet lapas un nospiediet Drukāt.

Ja SMART Notebook programmatūra nav atvērta, jauns .notebook dokuments atvērsies. Katra avota lapa parādīsies uz atsevišķas SMART Notebook darba lapas.

VAI

Ja SMART Notebook programmatūra ir atvērta, katra avota lapa pievienosies pēc tekošas SMART Notebook darba lapas.

2 Piezīme

Šīs process var aizņemt vairākas minūtes.


2 Lai samainītu grafikas izšķirtspēju un lapas izkārtojumu

 1. Jānospiež Properties vai Preferences poga.
  Parādās logs SMART Notebook Print Capture Properties.
 2. Izvēlieties Landscape (horizontālas lapas) vai Portrait (vertikālas lapas) izkārtojumu.
 3. Lai nomainītu importēto attēlu izšķirtspēju, no Izšķirtspēja (Resolution) paplašināma saraksta izvēlieties default.
  VAI
  Izvēlieties custom Resolution no Izšķirtspēja (Resolution) paplašināma saraksta, unievadiet skaitli Horizontal Resolution un Vertical Resolution logos.

  2Ieteikums

  • Izmantojiet vienādu vērtību abos logos, lai novērstu attēla malu attiecību deformēšanu. Labākiem rezultātiem, izmantojiet vērtību starp 50 un 100.
  • Jo lielāka izšķirtspēja, jo lielāks attēls.
  • Neizmantojiet Draft, Low vai Medium uzstādījumus, jo tie var neatainot attēlu
 4. Nospiediet OK.

Satura importēšana, izmantojot SMART Notebook Document Writer

Instalējot SMART Notebook programmu uz datora ar Windows 7 vai Windows 8 operētājsistēmu, jūs automātiski instalējiet SMART Notebook Document Writer. SMART Notebook Document Writer no dokumenta uz .notebook dokumentu importē visu dokumentu vai konkrētas tā lapas. Katra importētā dokumenta lapa parādās kā objekts katra savā lapā ar tās oriģinālo formatējumu.

2 Piezīme

Ja jūs instalējiet SMART Notebook programmatūru uz datora ar Windows XP operētājsistēmu, jūs varat importēt saturu izmantojot SMART Notebook Print Capture (sk. Satura importēšana, izmantojot SMART Notebook Print Capture).

2 Lai importētu saturu, izmantojot SMART Notebook Document Writer

 1. Dokumentā, kuru Jūs vēlaties eksportēt uz .notebook dokumentu, izvēlieties Fails > Drukāt.
  Parādīsies Drukāt logs.
 2. Printeru sarakstā izvēlieties SMART Notebook Document Writer.
 3. Samainiet lapas izkārtojumu (sk.Lai samainītu lapas izkārtojumu)
 4. Norādiet lapas un nospiediet Drukāt.
 5. Izvēlieties SMART Notebook lapas ar attēliem, lai importētu avota saturu, kā attēlus.
  VAI
  Izvēlieties SMART Notebook lapas ar rediģējamiem objektiem, lai importētu avota saturu, tā lai pēc tām to varētu rediģēt.

  2 Piezīme

  Ja jūs izvēlēsieties importēt saturu kā rediģējamus objektus, daži objekti var izskatīties nepareizi. Lai objekti izskatītos precīzi kā satura avotā, importējiet saturu kā attēlus.

 6. Nospiediet Drukāt.
  Atvērsies jauns .notebook dokuments. Katra satura avota lapa parādīsies jaunajā .notebook lapā.

2 Lai samainītu lapas izkārtojumu

 1. Jānospiež Printera rekvizīti (Properties vai Preferences).
  Parādās logs SMART Notebook Document Writer Document Properties.
 2. Izvēlieties Landscape (horizontālas lapas) vai Portrait (vertikālas lapas) izkārtojumu.
 3. Nospiediet OK.

PowerPoint dokumentu importēšana

Jūs varat no dažādiem avotiem importēt saturu .notebook dokumentā, tai skaitā PowerPoint dokumentus.

2 Piezīme

SMART Notebook programmatūra neatpazīst dažus gradienta, faktūras un attēlu afektus. Šie efekti var būt nepareizi attēloti .notebook dokumentā.

2 Lai importētu PowerPoint dokumentus

 1. SMART Notebook logā izvēlieties Fails > Importēt.
  Parādās Open logs.
 2. Izvēlēties Visi PowerPoint faili (*.ppt; *.pptx) paplašināmā sarakstā.
 3. Pārlūkojiet līdz PowerPoint dokumentam, kuru Jūs vēlaties importēt un atlasiet to.
 4. Nospiediet Open.
  PowerPoint dokuments atveras .notebook dokumentā.

Dokumentu importēšana no citām interaktīvo tāfeļu programmatūrām

Jūs varat no dažādiem avotiem importēt saturu .notebook dokumentā, tai skaitā dokumentus no citām interaktīvo tāfeļu programmatūrām.

Ja cita interaktīvo tāfeļu programmatūra atbalsta Interactive Whiteboard kopējo dokumentu formātu (CFF), jūs varat eksportēt CFF dokumentu no programmatūras un importēt šo CFF dokumentu SMART Notebook programmatūrā.

2 Piezīme

Jūs varat arī eksportēt .notebook dokumentu CFF formātā (sk. „Dokumentu eksportēšana).

2 Lai importētu CFF dokumentus

 1. Atveriet Fails > Importēt.
  Parādās Open logs.
 2. Izvēlieties Visi kopējo failu formātu faili (*.iwb) Files of type sarakstā.
 3. Pārlūkojiet līdz dokumentam, kuru Jūs vēlaties importēt, un atlasiet to.
 4. Nospiediet Open.
  Atveras dokuments.

2 Lai importētu citus dokumentus

 1. Nospiediet Atvērt failu 2.
  Parādās Open logs.
 2. Files of Type sarakstā izvēlieties Visi faili (*.*).
 3. Pārlūkojiet līdz dokumentam, kuru Jūs vēlaties atvērt un atlasiet to.
 4. Nospiediet Open.

Ja Jūs importējat dokumentu, kuru atbalsta SMART Notebook, dokuments atvērsies.

Ja Jūs importējat dokumentu, kuru neatbalsta SMART Notebook, programmatūra pievieno šo dokumentu Pielikumu sadaļai. Jūs varat atvērt šos pievienotos dokumentus, izmantojot trešās puses programmatūras, bet Jūs tās nevarat pievienot lapai.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool