SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 8. Nodaļa. Mācību materiāla prezentēšana > Sagatavošanās prezentēšanai

8. Nodaļa. Mācību materiāla prezentēšana

Sagatavošanās prezentēšanai

Pēc uzdevumu izveides SMART Notebook programmatūrā, jūs varat nodemonstrēt to studentiem, izmantojot jūsu interaktīvo produktu un programmatūras funkcijas, domātās prezentācijas demonstrēšanai.

Kad jūs pabeigsiet savu prezentāciju saglabājiet pabeigto dokumentu uz CD, DVD vai USB zibatmiņas. Tas ļaus Jums piekļūt un attēlot prezentāciju, ievietojot CD, DVD vai USB zibatmiņu datorā, kurš ir savienots ar interaktīvo tāfeli. Jūs varat arī padarīt prezentāciju pieejamu uz lokālā tīkla un tad pārlūkot to uz interaktīvās tāfeles.

Tad sagatavojiet sekojošo:

 • Uzstādiet lapas izskatu
 • Pārbaudiet visas saites dokumentā
 • Ja jums ir vairāki interaktīvie produkti., pārvietojiet logus uz atbilstošiem ekrāniem
 • Ja jūs izmantojiet video vai skaņu, noregulējiet skaļumu.

Lapas izskata uzstādīšana

Jūs varat regulēt lapas tālummaiņu izmantojot rīkjoslas pogu Skatīt ekrānus vai vairāku pieskārienu žestus (ja jūsu tāfele atbalsta vairākus pieskārienus).

SMART Notebook programmatūrā var ieslēgt sekojošus demonstrēšanas režīmus:

 • Pilns ekrāns. Pilna ekrāna režīmā SMART Notebook paplašina tāfeles laukumu, pielāgojoties visai interaktīvās tāfeles virsmai un noslēpjot dokumenta nosaukuma joslu, rīku joslu, darba uzdevumu joslu, lapas kārtotāju, Galerijas, pievienojumu logu un rekvizītu logu. Pilna ekrāna režīmā Jūs varat piekļūt visbiežāk lietotajiem rīkiem un komandām pilna ekrāna režīma rīku joslā.
 • Caurspīdīgs fons. Jūs varat apskatīt datora darba virsmu un logus, kas atrodas zem SMART Notebook darba virsmas un turpināt darboties atvērtajā, caurspīdīgajā dokumentā. Jūs varat rakstīt un zīmēt ar digitālo tinti uz caurspīdīgas darba lapas un saglabāt piezīmes Jūsu dokumentā. Jūs tāpat varat izmantot mērījumu rīkus, veikt ekrāna uzņēmumus un vēl citas funkcijas.
 • Duālās lapas displejs. Attēlo divas lapas vienu otrai blakus.

Tālummaiņa

Jūs varat pietuvināt vai attālināt darba virsmas laukumu. Jūs tāpat varat lapu nostādīt tā, ka darba lapa pielāgojas Jūsu displejam, vai arī tā, ka darba lapas platums pielāgojas displeja platumam.

2 Lai izvēlētos lapas tālummaiņu

 1. Izvēlieties Skatīt ekrānus 2.
 2. Izvēlieties tālummaiņas līmeni no 50% līdz 300%.
  VAI
  Izvēlieties Visa lapa, lai visa darba lapa pielāgotos Jūsu displejam.
  VAI
  Izvēlieties Lapas platums, lai uzstādītu darba lapai tādu pašu platumu kā Jūsu displejam.

2 Lai pietuvinātu vai attālinātu, izmantojot vairāku pieskārienu kustības

Izmantojot katras rokas vienu pirkstu, aktivizējiet ekrānu tā pretējās pusēs. Lai novērstu iespējamību atlasīt objektus šajā brīdī, pārliecinieties, ka Jūs aktivizējat ekrānu tukšā vietā.

Velciet pirkstus pa tāfeles virsmu pretēji vienam no otra, lai pietuvinātu.

2

VAI

Velciet pirkstus pa tāfeles virsmu vienam otra virzienā, lai attālinātu.

2

Parādīsies paziņojums par palielināšanas līmeni.

2

Navigācija

Ja jūsu interaktīvais rīks atbalsta navigācijas žestus, jūs varat tos izmantot lai pārvietoties uz palielinātas lapas.

2 Navigācija izmantojot vairāku pieskārienu kustības

 1. Izmantojot vienas rokas divus pirkstus, aktivizējiet un pieturiet pirkstu pie ekrāna virsmas.
 2. Kustiniet pirkstus uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
  2
 3. Kad esat izvēlējušies laukumu, kuru Jūs vēlaties parādīt, atlaidiet savus pirkstus.

Lapas demonstrēšana pilnekrāna režīmā

Pilna ekrāna režīmā SMART Notebook paplašina tāfeles laukumu, pielāgojoties visai interaktīvās tāfeles virsmai un noslēpjot citus saskarnes elementus. Pilna ekrāna režīmā Jūs varat piekļūt visbiežāk lietotajiem rīkiem un komandām pilna ekrāna režīma rīku joslā.

2 Ieteikums

Pirms ieslēgt Pilnekrāna režīmu, izvēlieties Skats > Pilnekrāna režīma lappuses apmale un norādiet jūsu interaktīva produkta ekrāna proporcijas. Parādīsies zila līnija, kura norobežo laukumu, kas būs redzams pilnekrāna režīmā bez ritināšanas.

2 Lai attēlotu lapu pilnekrāna režīmā

Nospiediet Skatīt ekrānus pogu , un izvēlieties Pilns ekrāns.

Lapa palielināsies un aizpildīs visu ekrānu. Pārējie lietotāja saskarnes elementi tiks paslēpti.

2

2

2 Piezīme

 • Rīkjosla rāda tekošas lapas numuru un kopējo lapas skaitu.
 • Ja SMART Response programmatūra ir uzinstalēta uz jūsu datora, tad rīkjoslā parādās vēl papildus pogas, kas palīdz ievietot jautājumus un kontrolēt uzdevumu izpildi.

2 Lai parādītu vairāk rīkjoslas pogas

Nospiediet Rīkjoslas opcijas 2.

Rīkjosla paplašināsies un papildināsies ar sekojošām pogām:

2

Dokumenta demonstrēšana caurspīdīgas darba virsmas režīmā

Izmantojot caurspīdīgas darba virsmas režīmu, Jūs varat apskatīt datora darba virsmu un logus, kas atrodas zem SMART Notebook darba virsmas un turpināt darboties atvērtajā, caurspīdīgajā dokumentā. Jūs varat rakstīt un zīmēt ar digitālo tinti uz caurspīdīgas darba lapas un saglabāt piezīmes Jūsu dokumentā. Jūs tāpat varat izmantot mērījumu rīkus, veikt ekrāna uzņēmumus un vēl citas funkcijas.

2 Lai attēlotu Jūsu dokumentu caurspīdīgas darba virsmas režīmā

Nospiediet Skatīt ekrānus pogu 2, un izvēlieties Caurspīdīgs fons.

SMART Notebook programmatūras fons paliek caurspīdīgs, radot iespēju redzēt datora darbvirsmu un programmas. Nosaukumu josla, darba uzdevumu josla un sānu joslas pazūd, un Caurspīdīgā fona rīku josla parādās.

2

32

2 Piezīme

 • Rīkjosla rāda tekošas lapas numuru un kopējo lapas skaitu.
 • Ja SMART Response programmatūra ir uzinstalēta uz jūsu datora, tad rīkjoslā parādās vēl papildus pogas, kas palīdz ievietot jautājumus un kontrolēt uzdevumu izpildi.

2 Lai parādītu vairāk rīkjoslas pogas

Nospiediet Rīkjoslas opcijas 2.

Rīkjosla paplašināsies un papildināsies ar sekojošām pogām:

2

Dokumenta demonstrēšana izmantojot Duālās lapas displeju

Jūs varat attēlot divas lapas viena otrai blakus. Jūs varat zīmēt, veikt piezīmes, importēt dokumentus un pievienot saites uz jebkuru no šīm lapām tādā pašā veidā, kā izpildot šīs darbības uz vienu lapu.

Kad Jūs attēlojat savu dokumentu duālo darba lapu režīmā, Jūs varat piespraust lapu, lai turpinātu to attēlot, kad Jūs izvēlaties citas darba lapas lapu kārtotājā.

2 Lai attēlotu duālās darba lapas

Nospiediet Skatīt ekrānus pogu 2, un izvēlieties Duālās lapas displejs.

Parādās otra darba lapa. Sarkans rāmis iezīmē aktīvo lapu.

2 Lai piespraustu lapu

 1. Aktivizējiet Duālās lapas displejs, ja vēl nebijāt to izdarījuši.
 2. Izvēlaties darba lapu, kuru Jūs vēlaties saglabāt rādīšanai.
 3. Izvēlieties Skats > Duālās lapas displejs > Kontaktu lapa.
  Piespraudes ikona 2 parādās darba lapas, kuru Jūs vēlaties turpināt rādīt, augšpusē.

2 Lai noņemtu piespraudi

Izvēlieties Skats > Duālās lapas displejs > Kontaktu lapa atkārtoti.

2 Lai attēlotu vienu darba lapu

Nospiediet Skatīt ekrānus pogu 2, un izvēlieties Vienas lapas displejs.

Attēlot saites

Jebkuram objektam darba lapā Jūs varat pievienot dokumenta kopiju, saīsni uz dokumentu, saiti uz interneta mājas lapu vai skaņu (sk. Saišu pievienošana objektiem). Jūs varat uzrādīt animētu indikatoru ap katru no šiem objektiem, kuriem ir kāda saite.

2 Parādīt saites, kad atveras darba lapa

Izvēlēties Skats > Lapai atveroties, parādīt visas saites.

Katru reizi, kad Jūs atvērsiet darba lapu, animēts indikators parādīsies ap katru no šiem objektiem, kuriem ir kāda saite. Atkarībā no tā, kā Jūs definējat saites, objekta apakšējā kreisajā stūrī katrs indikators satur vai nu pilnu objektu vai ikonu. Indikators pēc dažām sekundēm automātiski pazūd.

2 Piezīme

Izvēlieties Skats > Lapai atveroties, parādīt visas saites vēlreiz, lai apturētu saišu uzrādīšanu, kad atverat darba lapu.

2 Lai uzrādītu saites esošajā darba lapā

Izvēlieties Skats > Parādīt visas saites.

Animēts indikators parādīsies ap katru no šiem objektiem, kuriem ir kāda saite. Atkarībā no tā, kā Jūs definējat saites, objekta apakšējā kreisajā stūrī katrs indikators satur vai nu pilnu objektu vai ikonu. Indikators pēc dažām sekundēm automātiski pazūd.

Logu pārvietošana starp displejiem

Jūs varat darboties ar vairākiem interaktīviem produktiem no viena datora. Jūs varat sadalīt datora displeju uz diviem vai vairākiem ekrāniem, vai palaist dažas programmas uz viena ekrāna un dažas uz otra.

Ja jums ir pieslēgti vairāki ekrāni, tad jūs varat pārvietot logus no viena ekrāna uz otru.

2 Lai pārvietotu logu no viena ekrāna uz otru

 1. Atveriet logu, ja vēl nebijāt to izdarījuši.
  2 Piezīme

  Jūs nevarēsiet pārvietot logu ja tas ir minimizēts.

 2. Piespiediet ar pirkstu un turiet logu uz pirmā ekrāna.
 3. Pieskarieties pie otra ekrāna ar otras rokas pirkstu.
 4. Palaidiet pirkstu no pirmā ekrāna.
  Logs pazudīs no pirmā ekrāna un parādīsies uz otra.

Skaļuma regulēšana

Ja jūs demonstrējat video vai skaņas failu un vēlaties pielāgot skaļumu, jūs varat izdarīt to, nospiežot uz Skaļuma kontroles pogas 32.

2 Piezīme

Pārliecinieties vai jūsu skaļruni ir ieslēgti.

Lai pievienotu šo pogu rīkjoslai, sk. Rīkjoslas pielāgošana.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool