SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Pieskārienu atpazīšanas izmantošana

1. Nodaļa. Darba uzsākšana ar SMART Notebook programmatūru

Pieskārienu atpazīšanas izmantošana

SMART Notebook programmatūras vidē var darboties ar objektiem izmantojot sekojošus pieskārienus (ja SMART interaktīvais produkts atbalsta pieskārienu atpazīšanu (multitouch gestures)):

2 2
Slidiniet pirkstu (no labas puses uz kreiso) Slidiniet pirkstu (no kreisas puses uz labo)
 2  2
Velciet pirkstus pa tāfeles virsmu pretēji
vienam no otra, lai pietuvinātu.
Velciet pirkstus pa tāfeles virsmu vienam
otra virzienā, lai attālinātu.
 2  2
Kustiniet pirkstus uz augšu, uz leju,
pa kreisi vai pa labi.
Rotējiet Jūsu pirkstus tādā virzienā,
kādā Jūs vēlaties rotēt objektu.
2  2
Paberziet divus (vai vairāk) objektus
lai sagrupētu vai atgrupētu tos.
Paslidiniet ar pirkstu lai pārvietotu objektu.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool