SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Objektu grupēšana

5. Nodaļa. Manipulācijas ar objektiem

Objektu grupēšana

Jūs varat izveidot objektu grupas, kas ļaus Jums vienlaicīgi ietekmēt visus sagrupētos objektus. Pēc tam, kad būsiet izveidojuši objektu grupu, Jūs varat šo grupu atlasīt, pārvietot, rotēt, mainīt izmēru vai apvērpt tāpat kā, ja tas būtu viens individuāls objekts. Bet, ja Jūs vēlaties ietekmēt kādu individuālu objektu no grupas, Jums vispirms ir šī grupa jāatgrupē.

Izmantojot izvēlni

2 Lai sagrupētu objektus

  1. Atlasiet objektus.
  2. Nospiediet uz objekta izvēlnes bultiņas un izvēlieties Grupa > Grupa.

2 Lai atgrupētu objektus

  1. Izvēlieties grupu.
  2. Nospiediet uz objekta izvēlnes bultiņas un izvēlieties Grupa > Atgrupēt.

Izmantojot žestus

2 Piezīme

  • Jūs nevarēsiet izmantot Rokasspiediena žestu darbojoties ar datorpeli.
  • Rokasspiediena žests darbojas tikai strādājot uz interaktīvas virsmas.

2 Lai sagrupētu objektus

Ātri paberziet interaktīvo virsmu (rokasspiediena žests) objektu atrāšanas zonā.

2

2 Lai sagrupētu objektus

Ātri paberziet interaktīvo virsmu (rokasspiediena žests) grupas atrāšanas zonā.

2

Automātiskā grupēšana

Kad Jūs zīmējat vai rakstāt uz interaktīvās virsmas, SMART Notebook automātiski sagrupē cieši vienam no otra izveidotos objektus, ļaujot tos ietekmēt kā vienu objektu. Piemēram, ja Jūs rakstāt vārda burtus, SMART Notebook sagrupēs katru individuālu burtu kopējā objektā, ļaujot Jums ietekmēt visu vārdu kopumā. Ja Jūs vēlaties uzrakstīt vārdus uz vienas līnijas, bet nevēlaties, lai SMART Notebook tos automātiski sagrupē, atstājiet lielākus atstatumus no vārdiem, izmantojiet atšķirīgus marķierus vai uz neilgu brīdi ielieciet marķieri atpakaļ rīku plauktā, pirms vēlaties uzrakstīt nākamo vārdu.

Ja SMART Notebook sagrupē objektus, ar kuriem Jūs vēlaties manipulēt individuāli, atgrupējiet šos objektus, kā tas augstāk ir aprakstīts.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool