SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 2. Nodaļa. Dokumenta izveide un darbs ar dokumentu > Dokumenta automātiskā saglabāšana

2. Nodaļa. Dokumenta izveide un darbs ar dokumentu

Dokumenta automātiskā saglabāšana

Jūs varat uzstādīt, ka SMART Notebook saglabās Jūsu dokumentu automātiski, kad Jūs attēlojat citu darba lapu vai pēc noteikta laika.

2 Piezīme

 • Eksportējot SMART Notebook dokumentu attēlu formātā, pielikumi nesaglabājās. Lai pievienotos arī pielikumi, izmantojiet web lapas vai PDF formātu (Adobe® Reader® 6.0 vai jaunāko versiju).
 • SMART Notebook programmatūra neeksportē pielikumus, kuri ir pievienoti  .notebook dokumentam kā saīsne uz failu. Ja jūs vēlaties pievienot arī pielikumu, tad pievienojiet to ka faila kopiju (sk.Failu un web-lapu pievenošana).
 • SMART Notebook neeksportē dažus efektus, kuri var attēloties nekorekti.

2 Lai automātiski saglabātu dokumentu

 1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi...
  Atvērsies Periodiskās saglabāšanas vednis.
 2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski katru reizi, kad Jūs pārejat uz citu darba lapu.
  VAI
  Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski pēc noteikta laika perioda.
 3. Aktivizējiet Tālāk.
 4. Izvēlieties Notebook dokuments.
 5. Aktivizējiet Tālāk.
  Parādīsies Saglabāt kā (Save As) logs.
 6. Izvēlieties darba mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt savu jauno dokumentu.
 7. Ierakstiet dokumenta nosaukumu File name ailē.
 8. Nospiediet Save.

2 Lai automātiski saglabātu dokumentu web-lapas formātā

 1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi…
  Atvērsies Periodiskās saglabāšanas vednis.
 2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski katru reizi, kad Jūs pārejat uz citu darba lapu.
  VAI
  Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski pēc noteikta laika perioda.
 3. Aktivizējiet Tālāk.
 4. Izvēlieties Tīmekļa lapa (HTML).
 5. Aktivizējiet Tālāk.
  Parādīsies Saglabāt kā (Save As) logs.
 6. Izvēlieties darba mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt savu jauno dokumentu.
 7. Ierakstiet dokumenta nosaukumu File name ailē.
 8. Nospiediet Save.

2 Lai automātiski saglabātu dokumentu PDF formātā

 1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi…
  Atvērsies Periodiskās saglabāšanas vednis.
 2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski katru reizi, kad Jūs pārejat uz citu darba lapu.
  VAI
  Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski pēc noteikta laika perioda.
 3. Aktivizējiet Tālāk.
 4. Izvēlieties PDF
  VAI
  Izvēlieties PDF ar laikspiedolu ja jūs vēlaties lai eksportēta faila nosaukums satur eksportēšanas laiku.
 5. Aktivizējiet Tālāk.
  Parādīsies Saglabāt kā (Save As) logs.
 6. Izvēlieties darba mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt savu jauno dokumentu.
 7. Ierakstiet dokumenta nosaukumu File name ailē.
 8. Nospiediet Save.

2 Lai automātiski saglabātu dokumentu attēlu formātā

 1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi…
  Atvērsies Periodiskās saglabāšanas vednis.
 2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski katru reizi, kad Jūs pārejat uz citu darba lapu.
  VAI
  Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski pēc noteikta laika perioda.
 3. Aktivizējiet Tālāk.
 4. Izvēlieties Attēla faili.
 5. Aktivizējiet Tālāk.
 6. Izvēlieties darba mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt savu jauno dokumentu, un nospiediet OK.
 7. Norādiet attēla formātu un izmēru, izvēloties tos paplašinātajā sarakstā.
 8. Nospiediet OK.

2 Lai automātiski saglabātu dokumentu PowerPoint formātā

 1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi…
  Atvērsies Periodiskās saglabāšanas vednis.
 2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski katru reizi, kad Jūs pārejat uz citu darba lapu.
  VAI
  Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski pēc noteikta laika perioda.
 3. Aktivizējiet Tālāk.
 4. Izvēlieties PowerPoint.
 5. Aktivizējiet Tālāk.
  Parādīsies Saglabāt kā (Save As) logs.
 6. Izvēlieties darba mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt savu jauno dokumentu.
 7. Ierakstiet dokumenta nosaukumu File name ailē.
 8. Nospiediet Save.

2 Lai atceltu automātisko dokumentu saglabāšanu

 1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.
  Atvērsies Periodiskās saglabāšanas vednis.
 2. Izvēlieties Nesaglabājiet dokumentu automātiski.
 3. Aktivizējiet Tālāk.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool