SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Rakstīšana un zīmēšana ar digitālo tinti, dzēšana

4. Nodaļa. Objektu izveide

Rakstīšana un zīmēšana ar digitālo tinti, dzēšana

Objekti ir jūsu interaktīva mācību materiāla pamatelementi. Objekts ir vienums SMART Notebook darba lapā, kuru jūs varat izveidot vai importēt, un tad ar to strādāt.

Pamatobjekti:

 • Digitālas tintes (ar brīvo roku rakstītie vai zīmētie objekti)
 • Formas, ģeometriskās figūras
 • Līnijas
 • Teksts
 • Tabulas

Digitālā tinte ir teksts vai objekts, kas ir uzrakstīts vai uzzīmēts izmantojot SMART interaktīvas tāfeles vai displeja rīku, vai arī SMART Notebook programmatūras rīku Rakstāmspalvas. Rakstīšana vai zīmēšana ar digitālajām tintēm ļauj ātri izveidot saturu SMART Notebook programmatūras vidē.

Rakstīšana un zīmēšana

Vieglākais veids, kā uzrakstīt vai uzzīmēt objektu ir izmantojot rīku plaukta marķierus (pie interaktīvajām tāfelēm) vai pievienotos rīkus un rakstāmspalvas rīka pogu (pie interaktīvo rīku displejiem).

Jūs tāpat varat izveidot ar brīvu roku veidotus objektus izmantojot Rakstāmspalvas rīku pogu.

2

2 Rakstīšana ar digitālo tinti

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties nepieciešamo rīku.
 3. Izvēlieties nepieciešamo līnijas stilu.
 4. Pielāgojiet līnijas stilu, izmantojot rekvizītu pogas.
2 Piezīme

Lai pielāgotu līnijas stilu, jūs varat izmantot sanu joslas cilni „Rekvizīti” (sk. Objektu rekvizītu maiņa).

5. Zīmējiet vai rakstiet ar digitālo tinti uz lapas.

2Ieteikums

 • Nepiespiediet Jūsu brīvās rokas elkoni vai plaukstu pie ekrāna virsmas, kamēr Jūs rakstāt. Rakstiet izdarot vienmērīgu spiedienu uz interaktīvo virsmu. Tas nodrošinās, ka interaktīvais produkts reģistrēs nepārtrauktus kontakta punktus.
 • Ja Jūs zīmējat vai rakstāt vairākus objektus, SMART Notebook programmatūra automātiski sagrupēs šos objektus, ļaujot manipulēt ar to kā ar vienu objektu. Piemēram, ja Jūs rakstāt viena vārda burtus, SMART Notebook sagrupēs katru atsevišķu burtu, ļaujot Jums manipulēt jau ar pilnu vārdu. Ja Jūs vēlaties rakstīt vārdus uz vienas līnijas (vienā līmenī), bet nevēlaties, lai tie tiktu automātiski sagrupēti, atstājiet palielu atstatumu vienam vārdam no otra, izmantojot citus marķierus, vai uz mirkli novietojiet marķieri rīku plauktā, pirms rakstiet nākamo vārdu (tikai interaktīvajām tāfelēm).
 • Ja Jūs vēlaties rakstīt diagonāli, rakstiet taisnā līnijā un pēc tam veiciet objekta rotēšanu Jums vēlamajā virzienā (sk. Objektu rotēšana).
 • Ja Jūs vēlaties rakstīt ar maziem burtiem, rakstiet ar lielām burtiem un tad samaziniet izmēru (sk. Objektu izmēra maiņa).
 • Jūs varat aizkrāsot objektus, kuri ir uzzīmēti ar noslēgto nepārtraukto līniju (sk. Digitālās tintes zīmējumu aizpildīšana).

 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool