SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Failu un web-lapu pievienošana

6. Nodaļa. Satura ievietošana, sakārtošana un publicēšana

Failu un web-lapu pievienošana

Jūs varat izmantot Pielikumu logu, lai savam dokumentam pievienotu citu dokumentu kopijas, saīsnes uz dokumentu vai saites uz tīmekļa lapu. Tas Jums ļauj vienkārši atrast un atvērt dokumentus un tīmekļa lapas mācību stundas laikā.

2 Piezīme

2 Lai pievienotu dokumenta kopiju

 1. Ja pielikumu logs nav redzams, nospiediet Pielikumi 2.
 2. Nospiediet Ievietot pogu, kas atrodas Pielikumu loga apakšā, un izvēlieties Ievietot faila kopiju.
  Parādās logs Ievietot faila kopiju.
 3. Pārlūkojiet līdz dokumentam, kuru Jūs vēlaties pievienot, un atlasiet to.
 4. Nospiediet Open.
  Pielikumu logā parādās dokumenta nosaukums un izmērs.
2 Ieteikums

Kad Jūs pievienojat dokumentu, palielinās .notebook dokumenta izmērs. SMART Notebook programma saspiež failus, lai saglabātu vietu, tomēr dažus faila tipus, SMART Notebook var saspiest vairāk nekā citus.

2 Lai pievienot saīsnes uz dokumentu 

 1. Ja pielikumu logs nav redzams, nospiediet Pielikumi  2.
 2. Nospiediet Ievietot pogu, kas atrodas Pielikumu loga apakšā, un izvēlieties Ievietot saīsni uz failu.
  Parādās logs Ievietot faila saīsni.
 3. Pārlūkojiet līdz dokumentam, kuru Jūs vēlaties pievienot un atlasiet to.
 4.  Nospiediet Open.
  Pielikumu logā parādās dokumenta nosaukums un saīsne.
2 Piezīme

 • SMART Notebook neeksportē saīsnes. Ja Jūs vēlaties eksportēt pielikumus ar dokumentiem, Jums ir jāpievieno dokumenta kopija, nevis saīsne uz dokumentu.
 • Pārliecinieties, ka dokuments ir pieejams uz tā datora, kuru Jūs izmantosiet mācību stundas laikā.

2 Lai pievienotu saiti uz tīmekļa lapu

 1. Ja pielikumu logs nav redzams, nospiediet Pielikumi 2.
 2. Nospiediet Ievietot pogu, kas atrodas Pielikumu loga apakšā, un izvēlieties Ievietot hipersaiti.
  Parādās logs Ievietot hipersaiti.
 3. Ievadiet tīmekļa lapas adresi Hipersaite logā.
 4. Ierakstiet saites nosaukumu.
 5. Nospiediet OK.
  Saites nosaukums un saite parādīsies sadaļā Pielikumi.

2 Lai atvērtu elementus no Pielikumu loga

 1. Ja Pielikumu logs nav redzams, nospiediet Pielikumi 2.
  Pielikumu logā parādīsies visi pielikumi, kas pašreizējam dokumentam ir pievienoti.

  • Ja pievienotais elements ir dokumenta kopija, dokumenta izmērs parādīsies kolonnā Izmērs.
  • Ja pievienotais elements ir saīsne uz dokumentu, Izmēra kolonnā parādīsies Saīsne.
  • Ja pievienotais elements ir saite uz tīmekļa lapu, Izmēra kolonnā parādās URL.
 2. Lai atvērtu dokumentu, veiciet dubultklikšķi uz dokumenta nosaukuma vai Saīsnes.
  VAI
  Lai atvērtu tīmekļa lapu, veiciet dubultklikšķi uz saites.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool