SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 2. Nodaļa. Dokumenta izveide un darbs ar dokumentu > Dokumentu drukāšana

2. Nodaļa. Dokumenta izveide un darbs ar dokumentu

Dokumentu drukāšana

Jūs varat veikt .notebook dokumentu vai .notebook dokumenta darba lapu izdruku. Jūs varat izdrukāt darba lapas kā sīktēlus, kā izdales materiālu vai kā pilnas lapas.

2 Lai izdrukātu dokumentu vai darba lapas

 1. Izvēlieties Fails > Drukāt.
  Atvērsies Drukāt logs.
 2. Ja Jūs vēlaties drukāt sīktēlus, Drukāt kolonnā izvēlieties Sīktēli.
  VAI
  Ja Jūs vēlaties drukāt izdales materiālu, Drukāt kolonnā izvēlieties Izdales materiāli.
  VAI
  Ja Jūs vēlaties izdrukāt pilnu lapu, Drukāt kolonnā izvēlieties Pilna lapa.
 3. Lai katrai drukājamai lapai pievienotu galveni, kājeni vai datumu, ierakstiet to ailēs Galvene, Kājene, Datums.
 4. Lai katrai darba lapai uzrādītu lapas numuru, atzīmējiet iespēju logu Parādīt lapas numurus.
 5. Ja Jūs drukājat sīktēlus, izvēlieties to izkārtojumu.
    • Izvēlieties Liels (divi sīktēli uz vienas drukājamās lapas), Neliels (seši sīktēli uz vienas drukājamās lapas), Pilna lapa (viens sīktēls uz vienas drukājamās lapas), Vidējs (četri sīktēli uz vienas drukājamās lapas).
    • Lai iekļautu rāmi ap katru .notebook dokumenta darba lapu, atzīmējiet Lapas robežas iespēju logu.
    • Lai iekļautu lapas nosaukumu, atzīmējiet iespēju logu Sīktēla virsraksti.
 6. Lai izdrukātu visu dokumentu, izvēlēties Viss.
  VAI
  Lai izdrukātu izvēlētas lapas, izvēlieties Lapas un tad ierakstiet lapu numurus tām lapām, kuras Jūs vēlaties izdrukāt. Atdaliet vienu lapu no otras ar komatu, un atdaliet lapu diapazonu ar domu zīmi (piemēram, 1,2,4-7).
 7. Izvēlieties Printera instalēšanas sadaļu.
 8. Izvēlieties citus drukāšanas uzstādījumus, tai skaitā printera nosaukums un kopiju daudzums.
 9. Aktivizējiet Drukāt.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool