SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Objektu pozicionēšana

5. Nodaļa. Manipulācijas ar objektiem

Objektu pozicionēšana

Jūs varat mainīt objektu pozīciju, pārvietojot to uz citu pozīciju vai citu lapu. Kā arī objektus var izlīdzināt vai samainīt to secību.

Objektu pārvietošana

Jūs varat pārvietot objektus savā lapā no vienas vietas uz citu. Jūs varat objektus arī aizslidināt.

2 Piezīme

Jūs nevarēsiet pārvietot objektus, kuri ir nobloķēti pozīcijā. (sk. Bloķēt objektu pozīcijā).

2 Lai pārvietotu objektu vai objektus

 1. Atlasiet objektu vai objektus.
 2. Pārvelciet objektu vai objektus uz citu vietu lapā.
2 Ieteikums

Jūs varat pārvietot objektus pa nelieliem soļiem, izmantojot navigācijas taustiņus uz Jūsu klaviatūras.

2 Lai pārvietotu Adobe Flash® objektu

 1. Nospiediet krāsainu joslu virs Adobe Flash objekta.
 2. Velciet Adobe Flash objektu uz jaunu vietu.

2 Lai aizslidinātu objektu

 1. Atlasiet objektu vai objektus.
 2. Ātri paslidiniet pirkstu jebkurā virzienā.

2

Objektu pārvietošana uz citu lapu

Jūs varat pārvietot objektus no vienas lapas uz citu esošā dokumenta lapu.

2 Lai pārvietotu objektus uz citu lapu

 1. Ja nav redzams Lapu kārtotājs, nospiediet Lapu kārtotājs 2.
 2. Ja Jūs neredzat to lapu, kurā Jūs vēlaties pārvietot objektu, pavirzieties uz leju Lapu kārtotājā līdz Jūs redzat lapas sīktēlu.
 3. Atlasiet objektu vai objektus, kuru/s Jūs vēlaties pārvietot.
 4. Ievelciet objektu vai objektus Lapu kārtotājā uz tās lapas sīktēla, kurā Jūs vēlaties objektu ievietot.

2 Lai pārvietotu Adobe Flash objektu

 1. Ja nav redzams Lapu kārtotājs, nospiediet Lapu kārtotājs 2.
 2. Ja Jūs neredzat to lapu, kurā Jūs vēlaties pārvietot objektu, pavirzieties uz leju Lapu kārtotājā līdz Jūs redzat lapas sīktēlu.
 3. Nospiediet uz krāsaino joslu, kas atrodas virs Adobe Flash objekta.
 4. Ievelciet Adobe Flash objektu Lapu kārtotājā uz tās lapas sīktēla, kurā Jūs vēlaties objektu ievietot.

Objektu izlīdzināšana

Jūs varat izmantot pievienojumprogrammu „Izlīdzināšanas rīks”, lai izlīdzinātu objektus lapā. Jūs varat izlīdzināt objektus pēc augšējas un apakšējas malas, pēc labas vai kreisas malas, un vertikāli vai horizontāli.

Jūs varat pārvietot objektus lapā uz citu vietu. Ja Jūs vēlaties, Jūs varat attēlot lapas vadlīnijas, kas palīdzēs izlīdzināt objektus ar citiem objektiem, kā arī ar lapas vertikālo un horizontālo centru. Jūs tāpat varat uzstādīt objektu automātisko izlīdzināšanos ar šīm vadlīnijām, kad Jūs veicat objektu pārvietošanu lapā.

2 Lai izlīdzinātu objektus lapā

 1. Atlasiet objektu, kuru vēlaties izlīdzināt (sk. „Objektu atlasīšana”).
 2. Uz rīku joslas atrodiet un nospiediet Pievienojumprogrammu ikonu 2, lai atvērtu Izlīdzināšanas rīkus.
 3. Nospiediet izlīdzināšanas pogu:

2

2 Lai parādītu vadlīnijas

 1. Izvēlieties Skats > Izlīdzināšana
  Parādās Izlīdzināšana logs.
 2. Atzīmējiet vadlīnijas, kuras vēlaties izmantot.
  2
 3. Ja Jūs vēlaties nomainīt vadlīniju krāsu, nospiediet krāsas lodziņu pa kreisi no Vadotnes krāsa un izvēlieties krāsu.
 4. Nospiediet OK

Nomainīt objektu secību

Ja Jūsu lapā objekti pārklājas viens ar otru, Jūs varat mainīt to secību (Jūs varat kontrolēt, kurš no objektiem parādīsies virs pārējiem).

2 Piezīme

Jūs nevarēsiet pārvietot objektus, kuri ir nobloķēti pozīcijā. (sk. „Bloķēt objektu pozīcijā”).

2 Lai pārvietotu objektu priekšplānā

 1. Atlasiet objektu.
 2. Nospiediet uz objekta izvēlnes bultiņas, un izvēlieties Secība > Iznest uz priekšu.

2 Lai pārvietotu objektu zem pārējiem objektiem

 1. Atlasiet objektu.
 2. Nospiediet uz objekta izvēlnes bultiņas, un izvēlieties Secība > Sūtīt atpakaļ.

2 Lai pārvietotu objektu vienu soli uz priekšu

 1. Atlasiet objektu.
 2. Nospiediet uz objekta izvēlnes bultiņas, un izvēlieties Secība > Iznest priekšplānā.

2 Lai pārvietotu objektu vienu soli atpakaļ

 1. Atlasiet objektu.
 2. Nospiediet uz objekta izvēlnes bultiņas, un izvēlieties Secība > Sūtīt atpakaļejoši.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool