SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Tabulu veidošana

4. Nodaļa. Objektu izveide

Tabulu veidošana

Jūs varat izveidot tabulu pievienojot to SMART Notebook darba lapā, vai ielīmējot to no cita dokumenta. Kad Jūs esat izveidojuši tabulu, Jūs varat ievietot objektus tabulas šūnās, tai skaitā ar brīvu roku zīmētus objektus, ģeometriskas figūras, taisnas līnijas teksta un grafikas objektus.

Ja Jūs vēlaties pielāgot tabulu savām vajadzībām, Jūs varat atlasīt tabulu, kolonnu, rindu, šūnu vai šūnu apgabalu un tad:

 • Pārvietot tabulu.
 • Nomainīt līnijas stilu, pildījumu un teksta rekvizītus.
 • Pārmainīt tabulas, kolonna vai rindas izmēru.
 • Pievienot vai noņemt kolonna, rindas vai šūnas.
 • Sadalīt vai apvienot šūnas.
 • Pievienot vai noņemt šūnas aizkariņu.

Jūs tāpat varat izdzēst tās tabulas, kuras vairs nevēlaties.

Tabulu veidošana

2 Lai ievietotu tabulu izmantojot rīku Tabula

 1. Nospiediet Tabulas 2.
  Parādās režģis.
 2. Pārvietojiet kursoru pār režģi, lai izvēlētos, cik kolonnas un rindas Jūs vēlaties tabulai.
  2 Piezīme

  Režģa šūnas atspoguļo tabulas šūnu daudzumu.

  2 Ieteikums

  Pēc noklusējuma režģis rāda astoņas rindas un astoņas kolonnas. Lai pievienotu rindas, pārvietojiet kursoru aiz pēdējās rindas. Līdzīgi var pievienot kolonnas – pārvietojiet kursoru labajā pusē aiz pēdējās kolonnas.

  Ja jūs strādājāt ar datorspēli, izpildiet šīs darbības ar nospiesto kreiso pogu.

 3. Pieskarieties interaktīvai virsmai, vai uzklikšķiniet ar datorpeli.
  Tabula parādās uz lapas.

2 Lai ievietotu tabulu izmantojot logu Ievietot tabulu

 1. Izvēlieties Ievietot > Tabula.
  Parādīsies logs Ievietot tabulu.
 2. Ierakstiet rindu un kolonnu skaitu atbilstošajos laukumos.
 3. Izvēlieties Padarīt šūnas kvadrātveida lai ievietotai tabulai šūnas būtu kvadrātveidīgas.
 4. Lai saglabātu iestatījumus nākamajai tabulas ievietošanai, izvēlieties Atcerēties izmērus, veidojot jaunas tabulas.
 5. Nospiediet OK.
  Tabula parādās uz lapas.

2 Lai uzzīmētu tabulu

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties nepieciešamo rīku.
 3. Izvēlieties nepieciešamo līnijas stilu.
 4. Uzzīmējiet uz interaktīvās virsmas tabulu.
  2 Ieteikums

  Tabulas līnijas zīmējiet pēc iespējas taisnākas, un savienojiet tabulas stūrus.

 5. Nospiediet Atlasīt 2.
 6. Iezīmējiet uzzīmēto tabulu.
 7. Nospiediet uz izvēlnes bultiņas, un izvēlieties Atpazīt kā tabulu.

Ja SMART Notebook programmatūra atpazīs jūsu zīmējumu kā tabulu, tad zīmējums būs aizvietots ar tabulu.

Tabulas kopēšana no citas programmas

Jūs varat nokopēt tabulu no Word un PowerPoint dokumentiem? Un tad ielīmēt to .notebook failā. Pārnesot tabulu .notebook failā tabulas izkārtojums un noformējums var mainīties.

Ja jūs vēlāties pārnest vai nokopēt vairākas tabulas, tad to jādara pa vienai.

2 Piezīme

Kā arī, jūs varat pārvietot vai nokopēt tabulu no .notebook dokumenta uz Word vai PowerPoint dokumentu. Arī šajā gadījumā tabulas noformējums var mainīties.

Ja jūs nokopēsiet tabulu, kuras šūnas satur objektus, kas nav teksta objekti, tad PowerPoint dokumentā šie objekti parādīsies ārpus tabulas.

Objektu ievietošana tabulā

Pēc tabulas ievietošanas, jūs varat ievietot objektus tabulas šūnās.

2Piezīme

Katrā šūnā var pievienot tikai vienu objektu. Ja jūs vēlieties pievienot uzreiz vairākus objektus, tad rīkojieties pēc vienas no šīm procedūrām:

 • Sagrupējiet objektus pirms ievietot tos šūnā (sk. Objektu grupēšana).
 • Atlasiet uzreiz visus nepieciešamus objektus un ievelciet objektus tabulā. SMART Notebook programmatūra automātiski sagrupēs objektus tabulas šūnā.

2 Lai pievienotu objektu tabulai

 1. Iezīmējiet objektu.
 2. Ievelciet objektu tabulas šūnā.
2 Piezīme

Jūs nevarēsiet pārvietot objektu, ja tas ir nobloķēts (sk. Bloķēt objektu pozīcijā).

Objekts parādīsies tabulas šūnā.

2 Piezīme

Ja šūnā tiek ievietots teksta objekts, tad šūnas izmērs pielāgosies teksta izmērām. Ja šūnā tiek ievietots cits tipa objekts, tad objekts pielāgojas šūnas izmērām.

2 Lai pievienotu objektu tabulai

 1. Uzklikšķiniet uz objekta.
 2. Izvelciet objektu no tabulas.

Tabulu, kolonnu, rindu vai šūnu atlasīšana

Jūs varat atlasīt tabulu, kolonnu, rindu, šūnu vai šūnu apgabalu. Kad jūs atlasīsiet tabulu, vai tas daļu, ir iespējams izdarīt sekojošo:

 • Pārvietot tabulu
 • Mainīt tabulas un šūnu rekvizītus
 • Mainīt tabulas, rindu un kolonnu izmēru
 • Sadalīt vai saplūdināt šūnas
 • Dzēst tabulu

2 Lai atlasītu tabulu

 1. Nospiediet Atlasīt 2.
 2. Nospiediet un pieturiet datora peles kursoru ārpus tabulas stūrim, bet tuvu tam, un pārvelciet taisnstūri uz pretējo stūri.
2 Piezīme

Neveiciet pārvilkšanu no tabulas objekta iekšpuses. Ja Jūs tā izdarīsiet, Jūs atlasīsiet nevis tabulu, bet tabulas šūnas.

2 Lai atlasītu kolonnu

1. Nospiediet Atlasīt 2.

2. Nospiediet un pieturiet datora peles kursoru kolonnas augšējajā šūnā un velciet to uz apakšējo šūnu.

2 Lai atlasītu rindu

1. Nospiediet Atlasīt 2.

2. Nospiediet un pieturiet datora peles kursoru vistuvāk kreisajai pusei esošajā rindas šūnā un velciet uz vistuvāk labajai pusei esošajai rindas šūnai.

2 Lai atlasītu šūnu

1. Nospiediet Atlasīt 2.

2. Uzklikšķiniet iekš šūnas.

2 Lai atlasītu vairākas šūnas

1. Nospiediet Atlasīt 2.

2. Nospiediet un pieturiet datora peles kursoru vistuvāk kreisajā pusē un augšpusē esošajai šūnai un velciet to uz vistuvāk labajā pusē un apakšā esošajai šūnai.

2 Piezīme

Ja Jūs atlasāt vairākas šūnas un pārvietojat tās uz citu atrašanās vietu lapā, Jūs noņemat sākotnējā tabulā atlasīto šūnu saturu un izveidojat jaunu tabulu, kas satur atlasītās šūnas un tās saturu.

Tabulu pārvietošana

Kad Jūs esat izveidojuši tabulu, Jūs varat to pārvietotu uz citu vietu lapā.

2 Lai pārvietotu tabulu

Izvēlieties tabulu, nospiediet uz kvadrāta ikonas tabulas augšējā kreisajā stūrī un velciet tabulu uz citu atrašanās vietu lapā.

VAI

Atlasiet visas tabulas šūnas un pārvelciet šūnas uz citu pozīciju lapā.

Tabulas rekvizītu maiņa

Jūs varat pievienot tabulas savai lapai un ievietota tabulu šūnās objektus. Jūs varat izmantot Rekvizītu logu, lai nomainītu tabulas rekvizītus, tai skaitā caurspīdību, šūnas krāsu, līniju krāsu u.c.

2 Lai nomainītu tabulas, kolonnas, rindas, šūnas vai vairāku šūnu rekvizītus

 1. Atlasiet tabulu, kolonnu, rindu, šūnu vai šūnu apgabalu.
 2. Ja rekvizītu logs nav redzams, nospiediet Rekvizīti 2.
 3. Nospiediet Pildījuma efekti.
 4. Izvēlieties pildījuma stilu:
  2
 5. Lai samainītu tabulas caurspīdīgumu, pārvietojiet Objekta caurspīdīguma slīdni.

2 Lai nomainītu līnijas stilu

 1. Atlasiet tabulu.
  2Piezīme

  Jūs varat samainīt līnijas stilu tikai visai tabulai uzreiz.

 2. Nospiediet uz tabulas, kolonnas, rindas vai šūnas izvēlnes bultiņas, un uzklikšķiniet uz Rekvizīti.
 3. Nospiediet Līnijas stils.
 4. Izvēlieties līnijas krāsu, biezumu un stilu.

2 Lai nomainītu teksta stilu:

 1. Atlasiet tabulu, kolonnu, rindu vai šūnu, vai atlasiet vairākas šūnas.
 2. Nospiediet uz tabulas, kolonnas, rindas vai šūnas izvēlnes bultiņas, un uzklikšķiniet uz Rekvizīti.
 3. Nospiediet Teksta stils.
 4. Izvēlieties fontu veidu, stilu un izmēru (sk. Teksta formatēšana).

Tabulu, kolonnu vai rindu izmēra maiņa

Ja Jūs vēlaties pielāgot tabulu savām vajadzībām, Jūs varat izmainīt tabulas, kolonnas vai rindas izmēru.

2 Lai nomainītu izmēru tabulai

 1. Atlasiet tabulu.
 2. Nospiediet uz tabulas izmēra maiņas rīka (pelēks aplis) un velciet aiz tā, tādējādi palielinot vai samazinot tabulas izmēru.

2 Lai nomainītu kolonnas izmēru

 1. Nospiediet Atlasīt 2.
 2. Nospiediet uz vertikālā rāmja pa labi no kolonnas.
  Parādās izmēra maiņas kursors.
 1. Velciet aiz vertikālā rāmja, lai izmainītu kolonnas izmēru.

2 Lai nomainītu rindas izmēru

 1. Nospiediet Atlasīt 2.
 2. Nospiediet uz horizontālā rāmja zem rindas.
  Parādās izmēra maiņas kursors.
 1. Velciet aiz horizontālā rāmja, lai izmainītu rindas izmēru.

2 Lai nomainītu izmēru visām šūnām

 1. Atlasiet tabulu.
 2. Nospiediet uz tabulas izvēlnes bultiņas, un uzklikšķiniet uz Regulēt izmēru.
 3. Izvēlieties vienu no sekojošajām darbībām:
  • Iestatīt tādu pašu augstumu lai iestatītu visām tabulas šūnām vienādu augstumu.
  • Iestatīt tādu pašu platumu lai iestatītu visām tabulas šūnām vienādu platumu.
  • Iestatīt tādu pašu izmēru lai iestatītu visām tabulas šūnām vienādu izmēru.
  • Padarīt šūnas kvadrātveida lai padarītu tabulas šūnas kvadrātveidīgus.

Kolonnu, rindu vai šūnu ievietošana un noņemšana

Ja Jūs vēlaties pielāgot tabulu savām vajadzībām, Jūs varat pievienot kolonnas vai rindas.

2 Lai pievienotu kolonnu

 1. Atlasiet kolonnu.
 2. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz kolonnas vai uzklikšķiniet uz kolonnas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Ievietot kolonnu.
  Pa labi no pašreizējās kolonnas parādās jauna kolonna.

2 Lai noņemtu kolonnu

 1. Atlasiet kolonnu.
 2. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz kolonnas vai uzklikšķiniet uz kolonnas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Dzēst kolonnu.

2 Lai pievienotu rindu

 1. Atlasiet rindu.
 2. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz kolonnas vai uzklikšķiniet uz kolonnas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Ievietot rindu.
  Zem pašreizējās rindas parādās jauna rinda.

2 Lai noņemtu rindu

 1. Atlasiet rindu.
 2. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz rindas vai uzklikšķiniet uz rindas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Dzēst rindu.

2 Lai noņemtu šūnu

 1. Atlasiet šūnu.
 2. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz šūnas un izvēlieties Dzēst šūnu.
2 Piezīme

 • Kopā ar šūnu izdzēsīsies arī tās saturs.
 • Jums nebūs iespējams izdzēst šūnu, kas nodrošina vienīgo saikni starp divām tabulas daļām.

 Sadalīt un apvienot tabulas šūnas

Jūs varat pievienot tabulas lapai un ievietot tabulu šūnās objektus. Ja Jūs vēlaties pielāgot tabulu savām vajadzībām, Jūs varat sadalīt vai apvienot tabulas šūnas.

2 Lai sadalītu šūnu

 1. Atlasiet šūnu.
 2. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz šūnas vai noklikšķiniet uz šūnas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Sadalīt šūnu.
 3. Izvēlieties iespēju sadalīt šūnu vairākās rindās un/vai kolonnās.
2 Piezīme

Ja Jūs sadalāt šūnu, kurai ir savs saturs, tas pēc sadalīšanas parādīsies augšējā kreisā šūnā.

2  Lai sapludinātu šūnas

 1. Atlasiet šūnas.
 2. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz šūnām vai noklikšķiniet uz šūnas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Sapludināt šūnas.

2 Piezīme

Ja Jūs sapludināsiet šūnas, kurām ir savs saturs, tad sapludinātās šūnās parādīsies saturs no augšējaskreisas šūnas. Ja augšēja kreisa šūna ir tukša, tad sapludinātās šūnās parādīsies teksts no nākamas šūnas ar saturu, pārvietojoties pa šūnām no kreisas puses uz labo un no augšas uz leju.

 Tabulu un tabulas satura noņemšana

Jūs varat noņemt tabulas saturu vai pašu tabulu no savas lapas.

2 Piezīme

Jūs varat noņemt visus objektus, tai skaitā tabulas, izmantojot lapu nodzēšanu.

2 Lai izdzēstu tabulas saturu

 1. Atlasiet tabulas šūnu, kuru jūs vēlāties atbrīvot no satura.
 2. Nospiediet Dzēst 2.

2 Lai noņemtu tabulu no lapas

 1. Atlasiet tabulu.
  Noklikšķiniet uz tabulas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Dzēst.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool