SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 8. Nodaļa. Mācību materiāla prezentēšana > Prezentēšanas rīku izmantošana

8. Nodaļa. Mācību materiāla prezentēšana

Prezentēšanas rīku izmantošana

Demonstrējot mācību materiālu jūs varat izmantot sekojošus rīkus:

 • Ekrāna ēna
 • Šūnas ēna
 • Maģiska rakstāmspalva
 • Rakstāmspalva (lai veidotu izgaistošus objektus)
 • Mērīšanas rīkus
  • Lineāls
  • Transportieris
  • Taisnleņķa transportieris
  • Cirkulis

Ekrāna ēnas izmantošana

Ja prezentācijas laikā Jūs gribat atklāt informāciju, bet atklāt to pakāpeniski, Jūs varat lapai pievienot Ekrāna ēnu.

Ja Jūs pievienojiet Ekrāna ēnu un saglabājat dokumentu, ekrāna aizklājoša ēna parādīsies arī pie nākamās konkrētā dokumenta atvēršanas. Ekrāna aizkariņš parādās tikai pār konkrēto lapu un nenosedz citas lapas vai citas programmas.

2 Lai aizklātu lapu ar ekrāna aizkariņu

Nospiediet Parādīt/Paslēpt ekrāna ēnu 2.

Ekrāna aizkariņš parādās pār visu lapu.

2 Lai atklātu daļu no lapas

Nospiediet kādu no maziem apļiem uz ekrāna ēnas un velciet vēlamajā virzienā, tādā veidā atklājot zem tā esošo tekstu vai objektus.

2 Lai noņemtu ekrāna ēnu no lapas

Nospiediet Parādīt/Paslēpt ekrāna ēnu 2.
VAI
Nospiediet 2 Ekrāna ēnas augšējā labajā stūrī.

Šūnas ēnas izmantošana

Ja Jūs vēlaties pielāgot tabulu savām vajadzībām, Jūs varat pievienot šūnas ēnu tabulas šūnai. Šī iespēja ļauj Jums prezentācijas laikā atklāt šūnās ievietoto informāciju pakāpeniski.

2 Piezīme

 • Ja Jūs vēlaties nomainīt tabulas rekvizītus, izmainīt tabulas, kolonnas vai rindas izmēru, pievienot kolonnas vai rindas, noņemt kolonnas, rindas vai šūnas un sadalīt vai apvienot šūnas, Jums vispirms būs jānoņem šūnas ēna.
 • Kā arī jūs varat izmantot lapas ēnu lai paslēptu visu lapu (sk. Ekrāna ēnas izmantošana).

2 Lai pievienotu tabulas ēnu

 1. Atlasiet tabulu.
 2. Nospiediet tabulas izvēlnes bultiņu un izvēlieties Pievienot tabulas ēnu.

2 Lai pievienotu tabulas ēnu

 1. Uzklikšķiniet uz šūnas ēnas.
  Šūnas ēna pazudīs, atvērot šūnas saturu.
 2. Nospiediet uz  augšējā kreisajā šūnas stūrī.
  Šūnas ēna parādīsies un paslēps šūnas saturu.

2 Lai noņemtu šūnas ēnu

 1. Atlasiet tabulu.
 2. Nospiediet tabulas izvēlnes bultiņu un izvēlieties Noņemt šūnas ēnu.

Maģiskās rakstāmspalvas izmantošana

Izmantojot Maģisko rakstāmspalvu jūs varat:

 • Zīmēt izgaistošus objektus
 • Izveidot palielinājuma logu
 • Izveidot starmeša logu.

Maģiskās rakstāmspalvas ieslēgšana

Pirms jūs varēsiet izmantot maģisko rakstāmspalvu, jums jāieslēdz to.

2 Lai ieslēgtu maģisko rakstāmspalvu

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties Maģiskā rakstāmspalva.

Izgaistošu objektu zīmēšana, izmantojot Maģisko rakstāmspalvu

Izmantojot Maģisko rakstāmspalvu, jūs varat ar brīvu roku uzzīmēt objektus, kas lēnām izgaist.

2 Piezīme

Izgaistošus objektus nevar saglabāt .notebook dokumentā.

2 Lai izveidotu izgaistošu objektu

 1. Nospiediet Maģiskā rakstāmspalva (sk. Maģiskās rakstāmspalvas ieslēgšana).
 2. Izmantojot savu pirkstu vai rīku no rīku plaukta (interaktīvajām tāfelēm) vai rīku (interaktīvajiem displejiem), rakstiet vai zīmējiet objektus un interaktīvā ekrāna.
  Objekts lēnām izgaist.

2 Lai uzstādīt izgaišanas ātrumu

 1. Nospiediet Maģiskā rakstāmspalva (sk. Maģiskās rakstāmspalvas ieslēgšana).
 2. Ja Rekvizītu sadaļa nav redzama, nospiediet uz Rekvizīti 2.
 3. Atveriet Pildījuma efekti.
 4. Laukumā Fade after ierakstiet pēc cik sekundēm tintēm jāizgaist.
2 Ieteikums

Jūs varat saglabāt Maģiskās rakstāmspalvas iestatījumus, nospiežot „Saglabāt rīka rekvizītus”.

 Palielinājuma loga izveidošana, izmantojot maģisko rakstāmspalvu

Jūs varat palielināt objektus, izmantojot Maģisko rakstāmspalvu.

2 Lai izveidotu palielinājuma logu

 1. Nospiediet Maģiskā rakstāmspalva (sk. Maģiskās rakstāmspalvas ieslēgšana).
 2. Izmantojot savu pirkstu vai rīku no rīku plaukta (interaktīvajām tāfelēm) vai rīku (interaktīvajiem displejiem), uzzīmējiet kvadrātu uz interaktīvā ekrāna.
  Parādās palielināšanas logs.
  32

  2 Ieteikums

  Jūs varat uzzīmēt izgaistošu taisnstūri izmantojot parasto Rakstāmspalvu (sk. Izgaistošu objektu zīmēšana izmantojot Rakstāmspalvas).

 3. Izpildiet sekojošo:
  • Lai samazinātu palielinājuma loga izmēru, nospiediet tā vidū un velciet to pa kreisi.
  • Lai palielinātu palielinājuma loga izmēru, nospiediet tā vidū un velciet to pa labi.
  • Lai pārvietot palielinājuma logu, nospiediet blakus tā rāmja un velciet to.
 4. Lai palielinājuma logu aizvērtu nospiediet uz .

Starmeša loga izveidošana, izmantojot maģisko rakstāmspalvu

Jūs varat izveidot starmeša logu, izmantojot maģisko rakstāmspalvu.

2 Lai izveidotu starmeša logu

 1. Nospiediet Maģiskā rakstāmspalva (sk. Maģiskās rakstāmspalvas ieslēgšana ).
 2. Izmantojot savu pirkstu vai rīku no rīku plaukta (interaktīvajām tāfelēm) vai rīku (interaktīvajiem displejiem), uzzīmējiet apli uz interaktīvā ekrāna.
  Parādās starmeša logs.
  32

  2 Ieteikums

  Jūs varat uzzīmēt izgaistošu apli izmantojot parasto Rakstāmspalvu (sk. Izgaistošu objektu zīmēšana izmantojot Rakstāmspalvas).

 3. Izpildiet sekojošas darbības:
  • Lai samazinātu starmeša loga izmēru, nospiediet tā vidū un velciet to pa kreisi.
  • Lai palielinātu starmeša loga izmēru, nospiediet tā vidū un velciet to pa labi.
  • Lai starmeša logu pārvietotu, nospiediet netālu no tā stūra un velciet to.
 1. Lai starmeša logu aizvērtu nospiediet uz .

Izgaistošu objektu zīmēšana, izmantojot Rakstāmspalvas

Izmantojot Rakstāmspalvu, jūs varat ar brīvu roku uzzīmēt objektus, kas lēnām izgaist.

2 Piezīme

Arī izmantojot Maģisko rakstāmspalvu, jūs varat ar brīvu roku uzzīmēt objektus, kas lēnām izgaist (sk. Izgaistošu objektu zīmēšana, izmantojot Maģisko rakstāmspalvu).

2 Lai ieslēgtu maģisko rakstāmspalvu

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties Rakstāmspalva.
 3. Izvēlieties līnijas stilu.
 4. Ja Rekvizītu sadaļa nav redzama, nospiediet uz Rekvizīti 2.
 5. Atveriet Pildījuma efekti.
 6. Ieslēdziet Iespējot tintes izgaišanu pēc uzrakstīšanas. Laukumā Fade after ierakstiet pēc cik sekundēm tintēm jāizgaist
 7. Rakstiet vai zīmējiet ar digitālām tintēm uz lapas.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool