SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 7. Nodaļa. Aktivitāšu veidošana > Aktivitāšu piemēri

7. Nodaļa. Aktivitāšu veidošana

Aktivitāšu piemēri

Šī nodaļa satur informāciju par stundas aktivitātēm un skaidrojumus, kā tos izveidot.

Grupēšanas uzdevumu veidošana

2 Piezīme

Veidojot grupēšanas uzdevumus, jums būs nepieciešams izpildīt sekojošas darbības:

Aktivitāšu veidotājs ļauj veidot savietošanas aktivitātes, grupēšanas aktivitātes, spēles un daudz citu interesantu aktivitāšu jūsu materiāliem.

Izmantojot Aktivitāšu veidotāju, jums nepieciešams izvēlēties galveno (aktīvo) objektu (vai objektus). Tālāk jums jānosaka, kurus objektus šīs galvenais (aktīvais) objekts pieņems un kurus noraidīs, kad jūs vilksiet objektus galvenajām objektam virsu.

2 Lai izveidotu grupēšanas uzdevumu

 1. Izveidojiet aktīvo objektu, kurš pieņems vai noraidīs citus objektus.
 2. Nospiediet uz Pievienojumprogrammas 2 ikonas, tad Aktivitātes veidotājs.
 3. Atlasiet aktīvo objektu, kuru jūs vēlaties izmantot, un nospiediet Rediģēt.
 4. Pārnesiet objektus, kurus jūs vēlaties lai aktīvais objekts pieņemtu uz sadaļu Pieņemt šos objektus.
  Blakus ienestam objektam parādās zaļa ikona ar ķeksi 2.
 5. Pārnesiet objektus, kurus jūs vēlaties lai aktīvais objekts noraidītu uz sadaļu Noraidīt šos objektus.
  Blakus ienestam objektam parādās sarkana ikona ar krustu 2.

  2 Piezīme

  • Lai ātri ienest objektus pieņemamo vai noraidāmo objektu grupā, nospiediet pogu Pievienot visus atlikušos atbilstoša sarakstā.
  • Lai izdzēstu objektu no saraksta, ievelciet objektu atkritumu grozā.
 6. Nospiediet Darīts.

2 Lai izveidotu grupēšanas uzdevumu

 1. Nospiediet uz Pievienojumprogrammas 2 ikonas, tad Aktivitātes veidotājs.
 2. Atlasiet aktīvo objektu, kuru jūs vēlaties izmantot, un nospiediet Rediģēt.
  2 Ieteikums

  Ja jūs neziniet, kurš no objektiem lapā ir aktīvs, nospiediet Identificēt. Zilas diagonālas līnijas parādīsies uz aktīva objekta.

 3.  Nospiediet Iestatījumi.
 4. Izvēlieties nepieciešamo animāciju no saraksta Animācija.
 5. Jūs varat ieslēgt Atskaņot arī objekta skaņu, lai katru reizi, kad jūs ienesat objektu atskaņotos skaņa.
 6. Nospiediet Darīts.

2 Lai izpildītu grupēšanas uzdevumu

 1. Ievelciet objektus (vai ļaujiet izdarīt to studentiem) pa virsu aktīvajām objektam.
  • Ja aktīvais objekts pieņem ienesto objektu, tad tiek atskaņota pieņemšanas animācija un skaņa (pēc noklusējuma Izgaist).
  • Ja aktīvais objekts nepieņem ienesto objektu, tad tiek atskaņota noraidīšanas animācija un skaņa (pēc noklusējuma Atlikt atpakaļ).
 2. Nospiediet uz Pievienojumprogrammas 2 ikonas > Aktivitātes veidotājs > Atiestatīt visus, kad jūs pabeidzat.

2 Lai noņemtu grupēšanas uzdevumu

 1. Nospiediet uz Pievienojumprogrammas 2 ikonas > Aktivitātes veidotājs.
 2. Atlasiet aktīvo objektu un nospiediet Notīrīt rekvizītus.

„Paslēpt un parādīt” uzdevumu veidošana

2 Piezīme

Veidojot „Paslēpt un parādīt” uzdevumus jums būs nepieciešams izpildīt sekojošas darbības:

 • Objektu pārvietošana
 • Objektu bloķēšana
 • Objekta izmēra maiņa ar žestiem.

Jūs varat paslēpt objektus un tad parādīt tos izmantojot vairākas tehnikas:

Kā alternatīva, jūs varat paslēpt objektu aiz nobloķēta objekta, un tad palielināt to, izmantojot palielināšanas žestu.

2 Lai izveidotu  „Paslēpt un parādīt” uzdevumu.

 1. Izveidojiet vai ievietojiet objektu, kuru Jūs vēlaties paslēpt.
  2
 2. Izveidojiet vai ievietojiet objektu, kuru Jūs vēlaties nobloķēt.
  2
 3. Novietojiet objektu, kuru Jūs vēlaties nobloķēt, tā, lai tas nosegtu objektu, kuru Jūs vēlaties paslēpt.
  2
 4. Atlasiet objektu, kuru Jūs vēlaties nobloķēt, nospiediet tā izvēlnes bultiņu un izvēlieties Bloķēt > Bloķēts pozīcijā.
 5. Izmantojiet izmēra maiņas rokas pieskārienus, lai palielinātu un parādītu paslēpto objektu, neizkustinot no pozīcijas nobloķēto objektu (sk. Objektu izmēra maiņa).
  2

Pakāpeniski atklājošu uzdevumu veidošana

2 Piezīme

Veidojot „Pakāpeniski atklājošus” uzdevumus jums būs nepieciešams izpildīt sekojošas darbības:

 • Tabulu veidošana
 • Šūnu izmēra maiņa
 • Tabulas aizpildīšana ar attēlu
 • Objekta ievietošana šūnā
 • Šūnas ēnas pievienošana/noņemšana.

Jūs varat izmantot tabulas un ēnas, lai veidotu dažādas sarežģītības uzdevumus, piemēram:

 • Puzzle viedīgs uzdevums, kur atverot attēla daļas skolēniem jāuzmin, kas ir uzzīmēts uz attēla.
  2
 • Atmiņas attīstošs uzdevums, kur atklājot tabulas šūnas skolēnam jāatrod visus pāra attēlus.
  2

2 Lai izveidotu puzzle viedīgo pakāpeniski atklājošu uzdevumu

 1. Izveidojiet tabulu ar nepieciešamo šūnu skaitu (sk. Tabulu veidošana)
 2. Uztaisiet tabulai nepieciešamo izmēru (sk. Tabulu, kolonnu vai rindu izmēra maiņa).
 3. Atlasiet tabulu, nospiediet tabulas izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Rekvizīti.
  Atvērsies sadaļa Rekvizīti.
 4. Atveriet Pildījuma efekti.
 5. Izvēlieties Attēla pildījums, nospiediet Pārlūkot atrodiet nepieciešamo attēlu, atlasiet to, un nospiediet Open.
 6. Izvēlieties Mērogot attēlu, lai ietilptu.
 7. Nospiediet tabulas izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Pievienot tabulas ēnu.

2 Lai izveidotu atmiņas attīstošo uzdevumu

 1. Ievietojiet lapā objektus, kurus jūs vēlāties izmantot uzdevumā.
 2. Izveidojiet tabulu ar nepieciešamo šūnu daudzumu (sk. Tabulu veidošana).
 3. Samainiet šūnu izmērus (sk. Tabulu, kolonnu vai rindu izmēra maiņa).
 4. Ievelciet objektus tabulas šūnās.
 5. Nospiediet tabulas izvēlnes bultiņu, un izvelieties Pievienot tabulas ēnu.

2 Lai izpildītu uzdevumu

Nospiediet uz šūnas ēnas lai atvērtu šūnas saturu.

Lai paslēptu šūnas saturu aiz šūnas ēnas, nospiediet uz šūnas stūra 2.

Cita veida uzdevumu veidošana

Galerijas sadaļas Lesson Activity Toolkit un Lesson Activity Exaples satur interaktīvus objektus, izmantojot kurus jūs varat izmantot mācību materiālu veidošanai. Vairāk informācijas par Lesson Activity Toolkit un Galerijām kopumā, jūs varat atrast nodaļā Satura ievietošana no Galerijas.

SMART Exchange web-lapā var atrast vairāk par 1000 materiālu, stundu plānu, testu u.t.t. lejupielādei un izmantošanai SMART Notebook vidē. Vairāk informācijas var atrast Satura ievietošana no SMART Exchange mājas lapas.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool