SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 7. Nodaļa. Aktivitāšu veidošana > Lapas papildus funkciju izmantošana

7. Nodaļa. Aktivitāšu veidošana

Lapas papildus funkciju izmantošana

Jūs varat izmantot sekojošas lapas noformēšanas funkcijas, veidojot stundas aktivitātes:

 • Lapas ieraksts
 • Lapas foni un tēmas.

Lapas ieraksts

Lapas ieraksta iespēja ļauj Jums ierakstīt tās darbības, kuras Jūs esat veikuši uz lapas.

2 Piezīme

SMART Ierakstītājs ir līdzīgs, bet cits rīks. Ar SMART Ierakstītāju jūs varat ierakstīt visas darbības, kuras notiek uz jūsu datora. SMART Ierakstītājam ir iespēja ierakstīt visu darbvirsmu, aktīvo logu, vai noteikto laukumu. Ja jūs datoram pievienosiet mikrofonu, tad ierakstīto jūs varēsiet ierakstīt arī komentārus.

 2 Lai ierakstītu lapu

 1. Ja rekvizītu logs nav redzams, nospiediet Rekvizīti .
 2. Nospiediet Lapas ieraksts.
 3. Nospiediet Sākt ierakstīšanu.
  Poga Sākt ierakstīšanu aizvietosies ar pogu Apturēt ierakstīšanu. Poga Atskanot ir atslēgta. Tāfeles laukuma augšējā kreisā stūrī parādās sarkans aplis 2.
 4. Izpildiet uz lapas tās darbības, kuras Jūs vēlaties, lai tiktu ierakstītas.
 5. Kad Jūs beidzat izpildīt šīs darbības, nospiediet Apturēt ierakstīšanu.
  Lapā parādās atskaņošanas rīkjosla.
  2

2 Lai atskaņotu lapas ierakstu

 1. Attēlojiet lapu.
  Ja lapa ietver lapas ierakstu, uz lapas būs redzama atskaņošanas rīkjosla.
 2. Lai atskaņotu ierakstu, nospiediet Atskaņot 2.

2 Lai nopauzētu ierakstu

Nospiediet Pauze 2.

2 Lai apturētu ierakstu

Nospiediet Apturēt 2.

2 Lai sāktu atskaņošanu no sākuma

Nospiediet Uz sākumu 2.

2 Lai noņemtu lapas ierakstu

 1. Attēlojiet lapu.
  Ja lapa ietver lapas ierakstu, uz lapas būs redzama atskaņošanas rīkjosla.
 2. Lai noņemtu ierakstu, nospiediet uz Iziet 2 pogas rīkjoslā.

Lapas fona mainīšana

Lai nomainītu lapas fonu jūs varat izmantot sanu joslas sadaļu Rekvizīti vai Galerijas.

Fona izvēle izmantojot cilni Rekvizīti

Jūs varat nomainīt lapas fona krāsu uz citu krāsu, divu krāsu krāsojumu vai attēla izklājumu.

2 Lai nomainīt fonu

 1. Izvēlieties Formāts > Lapa > Iestatīt fona aizpildījumu.
  Rekvizītu logs parāda Pildījuma efektu iespējas.
 2. Izvēlieties pildījuma stilu:
  2

2 Lai noņemt fonu

 1. Izvēlieties Formāts > Lapa > Iestatīt fona aizpildījumu.
  Rekvizītu logs parāda Pildījuma efektu iespējas.
 2. Izvēlieties Nav aizpildīts.

Fonu vai tēmu piešķiršana izmantojot Galerijas

Jūs varat pielāgot darba lapu, visas lapas grupā, vai visas lapas dokumentā saviem ieskatiem, piešķirot tiem iepriekš noteiktus fonus vai tēmas.

2 Lai piešķirt fonu vai tēmu

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerija 2.
 2. Izvēlieties galeriju sarakstā Mans Saturs, lai apskatītu fonus un tēmas, kurus Jūs esat izveidojis vai importējis (sk. Tēmu veidošana).
  VAI
  Izvēlieties Galerijas būtiskākie elementi, lai apskatītu iepriekš noteiktus fonus un tēmas, kurus Jūs ieinstalējāt kopā ar programmatūru.
 3. Izvēlieties Foni un Tēmas.
  Galerija attēlos pieejamo fonu un tēmu sīktēlus.
 4. Izvēlieties tās tēmas sīktēlu, kuru Jūs vēlaties piešķirt darba lapai.
 5. Nospiediet uz sīktēla izvēlnes bultiņas un izvēlieties Ievietot Notebook.
  Parādīsies Ievietot tēmu logs.
 6. Lai apstiprinātu šo fonu vai tēmu visām dokumenta lapām, izvēlieties Ievietot tēmu visās lapās, un nospiediet Labi.
  VAI
  Lai apstiprinātu fonu vai tēmu visām lapu grupējumu lapām, izvēlieties Ievietot tēmu visās pašreizējās grupas lapās, un nospiediet Labi.
  VAI
  Lai apstiprinātu fonu vai tēmu pašreizējai lapai, izvēlieties Ievietot tēmu tikai pašreizējā lapā, un nospiediet Labi.
 7. Nospiediet Labi.

2 Lai noņemtu fonu vai tēmu

 1. Noklikšķiniet ar datora peles labo taustiņu uz tāfeles virsmas.
 2. Izvēlieties Dzēst tēmu.
 3. Izvēlieties From All Pages (No visām lapām) lai noņemtu tēmu no visām lapām.
  VAI
  Izvēlieties From Page (No lapas) lai noņemtu tēmu no izvēlētas lapas.

 Tēmu veidošana

Jums ir iesēja izveidot tēmu patstāvīgi un papildināt ar to Galerijas, tā, lai jūsu tēma vienmēr būtu pieejama noteiktā vietā. Jūs varat pielietot šo tēmu lapai, visām lapām, vai grupas lapām.

Kā arī Galerijas satur dažas gatavas tēmas.

2 Lai izveidotu tēmu

 1. Izvēlieties Formāts > Tēma > Izveidot jaunu dizainu.
 2. Ierakstiet tēmas nosaukumu logā Tēmas nosaukums.
 3. Izvelieties tēmai fonu, tā kā jūs to izvēlētos priekš lapas (sk.Fona izvēle izmantojot cilni Rekvizīti).
 4. Pievienojiet un noformējiet objektus, tā kā jūs to noformētu strādājot uz lapas (sk. Objektu izveide).
 5. Nospiediet Saglabāt.
  Tēma paradīsies sadaļā Galerijas, mapē Mans saturs.

2 Lai izveidotu tēmu pēc lapas parauga

 1. Noformējiet lapu tā, kā jūs vēlaties lai izskatītos jūsu tēma.
 2. Izvēlieties Formāts > Tēma > Izveidot jaunu dizainu no lapas.
 3. Ierakstiet tēmas nosaukumu logā Tēmas nosaukums.
 4. Nospiediet Saglabāt.
  Tēma paradīsies sadaļā Galerijas, mapē Mans saturs.

 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool