SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 8. Nodaļa. Mācību materiāla prezentēšana > Mērīšanas rīku izmantošana

8. Nodaļa. Mācību materiāla prezentēšana

Mērīšanas rīku izmantošana

Izmantojot SMART Notebook mērīšanas rīkus, jūs varat ievietot lineāli, transportieri, taisnleņķa transportieri un cirkuli.

Lineāla izmantošana

Jūs varat ievietot lineāli lapa, un tad mainīt tā izmēru, garumu, pagriezt un pārvietot to, zīmēt taisnas līnijas.

2 Lai ievietotu lineāli

Nospiediet Mērīšanas rīkus 32, un izvēlieties Ievietot lineālu 32.
Parādīsies lineāls.

 32

2 Lai pārvietotu lineāli

Nospiediet uz lineāla centra (izgaismots ar tumšāko zilo krāsu), un tad pārnesiet lineāli cita pozīcija lapā.

2 Lai samainītu lineāla izmēru

 1. Atlasiet lineāli.
 2. Pavelciet pelēko aplīti, lai palielinātu vai samazinātu lineāla izmēru.

2 Lai samainītu lineāla garumu

Nospiediet lineāla labo mālu starp lineāla izvēlnes bultiņas un pelēko izmēra maiņas aplīti. Pavelciet nepieciešamajā virzienā.

2 Lai pagrieztu lineāli

Nospiediet augšējo vai apakšējo lineāla malu un pavelciet to nepieciešamajā virzienā. Lineāls parādīs pagrieziena leņķi (grādos).

2 Lai samainītu ar vietām mērvienības

Nospiediet simbolu 32.

Ja nepieciešamas mērvienības bija lineāla augšējā daļā, tagad tie paradīsies apakšējā daļā.

2 Lai zīmētu izmantojot rakstāmspalvas un lineāli

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties Rakstāmspalva.
 3. Izvēlieties līnijas stilu.
 4. Zīmējiet līniju gar lineāla malas. Digitālās tintes parādīsies ka taisna līnija.

2 Lai noņemtu lineāli

 1. Atlasiet lineāli.
 2. Nospiediet lineāla izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Dzēst.

Transportiera izmantošana

Jūs varat ievietot transportieri lapā, mainīt tā izmēru, pagriezt, pārvietot, zīmēt taisnas līnijas un lokus.

2 Lai ievietotu transportieri

Nospiediet Mērīšanas rīkus 32, un izvēlieties Ievietot transportieri 32.

Parādīsies transportieris.

32

2 Lai pārvietotu transportieri

Nospiediet iekšējo transportiera daļu (attēloto ar tumšāko zilo krāsu), velciet transportieri nepieciešamajā virzienā.

2 Lai samainītu transportiera izmēru

Nospiediet iekšējo apli ar skaitļiem, un velciet prom lai palielinātu transportieri. Lai samazinātu transportieri, velciet centra virzienā.

2 Lai pagrieztu transportieri

Nospiediet ārējo apli ar skaitļiem, un velciet nepieciešamajā virzienā. Transportieris parādīs pagrieziena leņķi grādos.

2 Lai attēlotu transportieri kā pilno apli

 1. Nospiediet zilo apli 32, blakus atzīmei 180 uz iekšēja apļa ar skaitļiem.
  32
 2. Nospiediet zilo apli 32 vēlreiz, lai atslēgtu transportiera otro daļu.

2 Lai zīmētu izmantojot rakstāmspalvas un transportieri

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties Rakstāmspalva.
 3. Izvēlieties līnijas stilu.
 4. Zīmējiet līniju gar transportiera malas. Digitālās tintes parādīsies ka taisna līnija.

2 Lai veidotu leņķus izmantojot transportieri

 1. Atlasiet transportieri.
 2. Novietojiet zaļo un balto apļus uz nepieciešamo skaitli.
 3. Nospiediet uz zaļas bultas labajā apakšējā stūrī.
  Parādīsies leņķis.

2 Lai noņemtu transportieri no lapas

 1. Atlasiet transportieri.
 2. Nospiediet uz transportiera izvēlnes bultiņas, izvēlieties Dzēst.

Taisnstūra transportiera izmantošana

Jūs varat ievietot taisnstūra transportieri lapā, tad pārvietot to, mainīt tā izmēru un pagriezt to.

2 Lai ievietotu taisnstūra transportieri lapā

Nospiediet Mērīšanas rīkus 32, un izvēlieties Ievietot taisnstūra transportieri 32.
Parādīsies transportieris.

32

2 Lai pārvietotu taisnstūra transportieri

 Nospiediet iekšējo transportiera daļu (pusloka ietvaros), velciet transportieri nepieciešamajā virzienā.

2 Lai samainītu taisnstūra transportiera izmēru

Nospiediet uz transportiera pusloku, un velciet prom lai palielinātu transportieri. Lai samazinātu transportieri, velciet centra virzienā.

2 Lai pagrieztu transportieri

Nospiediet ārējo transportiera daļu (pusloka ārējā daļā), un velciet nepieciešamajā virzienā. Transportieris parādīs pagrieziena leņķi grādos.

2 Lai zīmētu izmantojot rakstāmspalvas un taisnstūra transportieri

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties Rakstāmspalva.
 3. Izvēlieties līnijas stilu.
 4. Zīmējiet līniju gar transportiera malas. Digitālās tintes parādīsies ka taisna līnija.

2 Lai noņemtu taisnstūra transportieri no lapas

 1. Atlasiet transportieri.
 2. Nospiediet uz transportiera izvēlnes bultiņas, izvēlieties Dzēst.

Cirkuļa izmantošana

Jūs varat ievietot cirkuli lapā, tad pārvietot to, mainīt rādiusu, pagriezt to un zīmēt lokus un apļus.

2 Lai ievietotu cirkuli lapā

Nospiediet Mērīšanas rīkus 32, un izvēlieties Ievietot cirkuli 32.
Parādīsies cirkulis.
32

2 Lai pārvietotu cirkuli

Nospiediet cirkuļa tumšāko daļu un velciet cirkuli, lai novietotu to cita pozīcijā.

2 Lai samainītu rādiusu

 1. Nospiediet uz cirkuļa kājiņas, kas tur rakstāmspalvu.
  Parādīsies divas zilas bultiņas.
 2. Velciet kājiņu lai samainītu rādiusu. Uz cirkuļa parādīsies skaitlis – leņķis starp adatas un pildspalvas.

2 Lai apvērstu cirkuli

Nospiediet cirkuļa apvēršanas simbolu 32.

Cirkuļa rakstāmspalva parādīsies pretējā pusē.

2 Lai pagrieztu cirkuli (bez zīmēšanas)

Nospiediet zaļo aplīti un velciet to nepieciešamajā virzienā.

2 Lai zīmētu ar cirkuli

 1. Nospiediet cirkuļa pildspalvas galu.
  Kursors samainīsies uz Rakstāmspalvas simbola.
 2. Pavelciet cirkuli nepieciešamajā virzienā.

2 Lai samainītu cirkuļa krāsu

 1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2.
  Parādīsies Rakstāmspalvas instrumentu pogas.
  2
 2. Nospiediet Pildspalvas veidi, un izvēlieties Rakstāmspalva.
 3. Izvēlieties līnijas stilu.
  Cirkuļa krāsa samainīsies uz izvēlēto.

2 Lai noņemtu cirkuli no lapas

 1. Atlasiet cirkuli.
 2. Izvēlieties cirkuļa izvēlnes bultiņu un nospiediet Dzēst.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool