SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 11 > 3. Nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumenta darba lapām > Lapas attēlošana

3. Nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumenta darba lapām

Lapas attēlošana

Jūs varat veikt lapas attēlošanu, izmantojot Lapu kārtotāju. Jūs tāpat varat attēlot esošās darba lapas nākamo vai iepriekšējo lapu, izmantojot SMART Notebook rīku joslu vai arī Skats izvēlni.

2 Lai attēlotu lapu

  1. Ja nav redzams lapu kārotājs, nospiediet Lapu kārtotājs 2.
  2. Izvēlieties tās bildes, kuru Jūs vēlaties attēlot, sīktēlu.

2 Lai attēlotu nākamo lapu dokumentā

Nospiediet Nākamā lapa 2.

VAI

Ja Jūsu SMART interaktīvais produkts atbalsta vairāku pieskārienu atpazīšanu (multitouch gestures), tad veikli noslidiniet pirkstu pa interaktīvās tāfeles virsmu no labās puses uz kreiso.

2

2 Lai attēlotu iepriekšējo lapu dokumentā

Nospied Iepriekšējā lapa 2.

VAI

Ja Jūsu SMART interaktīvais produkts atbalsta vairāku pieskārienu atpazīšanu (multitouch gestures), tad veikli noslidiniet pirkstu pa interaktīvās tāfeles virsmu no kreisās puses uz labo.

2


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool