SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Galerijas satura organizēšana

6. Nodaļa. Satura ievietošana, sakārtošana un publicēšana

Galerijas satura organizēšana

Galerijas ir cilne SMART Notebook programmatūras vidē, kas satur materiālus, kurus var izmantot, veidojot mācību materiālus. Sadaļā Galerijas var atrast dažādas kategorijas. Viena no tiem ir Mans saturs (My Content).

Ja jūs pamanījāt, ka bieži izmantojāt vienādus objektus dažādiem materiāliem, tad lai nemeklētu tos starp kategorijām, jūs varat pārvietot tos kategorijā „Mans saturs”. Jūs varat dalīties ar materiāliem no kategorijas „Mans saturs” ar citiem skolotājiem no jūsu skolas, eksportējot galerijas kolekcijas failus.

Pēc jūs pievienosiet savu saturu kategorijai Mans saturs, Jūs varēsiet ievietot to .notebook dokumentā, kā tas ir aprakstīts nodaļā „Satura ievietošana no Galerijas”.

Satura pievienošana Galerijām

Jūs varat SMART Notebook programmatūras sadaļai Galerijas pievienot dažādus objektus un lapas, kā arī citus atbalstītus failus, kas glabāsies kategorijā „Mans saturs”.

2 Lai pievienotu jaunu objektu Galerijai

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.
 2. Atlasiet objektu, kuru jūs vēlaties pievienot Galerijām.
 3. Ievelciet objektu no lapas mapē „Mans saturs”.
2 Piezīme

 • Jūs nevarēsiet ienest objektu, ja tas ir nobloķēts (sk.”Bloķēt objektu pozīcijā”).
 • Ja jūs vēlaties pārsaukt Galerijas objektu, atlasiet to, nospiediet uz tā izvēlnes bultiņas, un izvēlieties Pārsaukt.

2 Lai pievienotu lapu Galerijai

 1. Noformējiet lapu tā, kā jūs vēlaties lai tā izskatītos.
 2. Izvēlieties Fails > Eksportēt lapu kā galerijas vienumu…
  Parādās logs Saglabāt lapu kā Galerijas vienumu
 3. Atrodiet mapi, kurā vēlāties saglabāt failu.
 4. Laukumā File name ierakstiet nosaukumu.
 5. Nospiediet Save.
 6. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.
 7. Uzklikšķiniet uz Mans saturs (vai uz vienu no tā kategorijām) sanu joslas sadaļā Galerijas, nospiediet tā izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Pievienot Manam saturam…
  Parādās Pievienot Manam saturam… logs.
 8. Atrodiet un izvelieties failu, ko jūs saglabājāt 5. solī.
 9. Nospiediet Open.

2 Lai pievienotu atbalstīto failu Galerijai

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas .
 2. Uzklikšķiniet uz Mans saturs (vai uz vienu no tā kategorijām) sanu joslas sadaļā Galerijas, nospiediet tā izvēlnes bultiņu, un izvēlieties Pievienot Manam saturam…
  Parādās Pievienot Manam saturam… logs.
 3. Atrodiet un izvelieties failu, kuru vēlaties pievienot Galerijai.
 4. Nospiediet Open.

2 Piezīme

Pēc noklusējuma, SMART Notebook programmatūra piešķir objektam nosaukumu, balstoties uz tā īsto nosaukumu. Ja jūs vēlaties samainīt tā nosaukumu, atlasiet objekta sīktēlu sadaļā Galerijas, nospiediet uz tā izvēlnes bultiņas, un uzklikšķiniet uz Pārsaukt.

Sadaļas Galerijas satura organizēšana

Kad Jūs galerijas Mans saturs kategorijai pievienojat objektus, lapas un atbalstītus dokumentus, Jūs varat vēlēties reorganizēt kategorijas struktūru. Jūs varat izveidot apakš kategorijas un pārvietot galerijas elementus starp apakškategorijām.

2 Lai galerijai pievienotu jaunu apakškategoriju

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.
 2. Galeriju kategoriju sarakstā izvēlieties Mans saturs, nospiediet uz tā izvēlnes bultiņas un izvēlieties Jauna mape.
  Parādās jauna mape.
 3. Ievadiet apakškategorijas nosaukumu, un nospiediet ENTER.

2 Lai pārsauktu apakškategoriju

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.
 2. Galeriju kategoriju sarakstā izvēlieties Mans saturs un pārlūkojiet līdz apakš kategorijai, kuru Jūs vēlaties pārsaukt.
 3. Atlasiet apakš kategoriju, nospiediet tās izvēlnes bultiņu un izvēlieties Pārsaukt.
 4. Ierakstiet jaunās apakš kategorijas nosaukumu un nospiediet ENTER.

2 Lai pārvietotu galerijas elementu uz citu apakškategoriju

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.
 2. Pārlūkojiet līdz kategorijai, kas satur galerijas elementu, kuru Jūs vēlaties pārvietot.
 3. Galerija attēlo kategorijas saturu.
 4. Ievelciet elementu citā apakš kategorijā.

Galerijas kolekcijas importēšana/eksportēšana

Kolekciju dokumentu importēšana un eksportēšana ir ideāls veids, kā ar citiem dalīties ar pašu veidotām kategorijām un izmantot kategorijas, kuras ir veidojuši citi. Jūs varat izmantot kolekcijas dokumentus, lai pievienotu elementus galerijas Mans saturs kategorijai. Kad Jūs būsiet importējuši kolekcijas dokumentu, visi tās elementi galerijā parādīsies kā jauna apakš kategorija.

2 Lai importētu galerijas kolekciju

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.
 2. Galeriju kategoriju sarakstā izvēlieties Mans saturs, nospiediet uz tā izvēlnes bultiņas un izvēlieties Pievienot Manam saturam.
  Parādās logs Pievienot Manam saturam.
 3. Pārlūkojiet līdz mapei, kas satur kolekcijas dokumentu, kuru Jūs vēlaties importēt.
  2 Piezīme

  Galeriju kolekcijas dokumentiem paplašinājums ir .gallery.

 4. Atlasiet kolekcijas dokumentu un nospiediet Open.
  Kolekcija parādās kā jauna apakš kategorija.

2 Lai eksportētu galerijas kolekciju

 1. Atlasiet kategoriju, kas satur elementus, kurus Jūs vēlaties saglabāt kolekcijā.
  2 Piezīme

  SMART Notebook eksportē atlasīto kategoriju, bet neeksportē nevienu tās apakš kategoriju.

 2. Nospiediet uz kategorijas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Eksportēt kā kolekcijas failu.
  Parādās Save As logs.
 3. Pārlūkojiet mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt kolekcijas dokumentu.
 4. Ierakstiet dokumenta nosaukumu File name logā.

Pievienoties Komandas saturam

Komandas satura funkcija ļauj Jums pievienoties tīkla vietnes galeriju saturam, ar kuru ir dalījušies citi lietotāji. Vairāki lietotāji līdz ar to var pievienoties tai pašai mapei .SMART Notebook automātiski atjauno Jūsu veiktās izmaiņas visiem lietotājiem.

2 Piezīme

Jūsu piekļuves atļauja mapei, izmantojot Komandas saturu, ir tāda pati kā mapes piekļuves atļauja tīklā. Ja Jums ir pilna piekļuve tīkla vietnei, Jūs varat pievienot vai noņemt elementus no mapes, izmantojot Komandas saturu. Ja Jums ir tikai lasīšanas (read-only) piekļuve mapei, Jūs varat nokopēt dokumentus, izmantojot Komandas saturu, bet Jūs nevarat pievienot, rediģēt vai noņemt elementus.

2 Lai pieslēgties Komandas saturam

 1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.
 2. Nospiediet Parādīt papildu Galerijas darbības 2, un izvēlēties Pieslēgties Komandas saturam.
  Parādās logs Browse For Folder.
 3. Pārlūkojiet līdz mapei, kurā glabājās Komandas saturs, izvēlieties to un nospiediet OK.
  Komandas satura kategorija parādīsies sadaļā Galerijas.

2 Lai papildinātu kategoriju Komandas saturs

Lai pievienotu saturu kategorijai Komandas saturs, rīkojieties tāpat, kā ar kategoriju Mans saturs (sk. Satura pievienošana Galerijām).


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool