SMARTBOARD > Ziņas > Mācību mērķi saskaņā ar Blūma taksonomiju un spēļu elementi SMART Technologies izglītības programmatūrā

Ziņas

Mācību mērķi saskaņā ar Blūma taksonomiju un spēļu elementi SMART Technologies izglītības programmatūrā

Pēdējā laikā arvien vairāk izglītības terminoloģijā ienāk spēle – spēļu elementi mācību procesā, mācīšanās ar spēļu palīdzību. Ko īsti tas nozīmē un, vai tas nav pretrunā ar Blūma taksonomijā definēto augstāko izziņas līmeņu attīstīšanu?

Mācību mērķu raksturojums pēc Blūma taksonomijā minētajiem izziņas līmeņiem:

Zināšanas – zina, atceras terminus, jēdzienus, faktus, likumus, aprakstus, spēj atstāstīt, atpazīt, nosaukt. (Piemēram: Kura ir pirmā vasaras diena?)

Izpratne – izprot, interpretē, ilustrē, apkopo, izskaidro sakarības, bet, iespējams, neprot pārnest uz citām, līdzīgām situācijām. (Piemēram: Ko nozīmē vasaras saulgrieži?)

Pielietojums – pārbauda, paredz, modelē, atrisina, pielieto apgūtos principus un metodes citās situācijās. (Piemēram: Kādi būtu gadalaiki uz Zemes dažādos reģionos ar citu Zemes ass slīpumu?)

Analīze – klasificē, izprotot kopīgo un atšķirīgo, pretstata, salīdzina, sadala sastāvdaļās sarežģītu procesu, izprot atšķirības starp daļām un to secību. (Piemēram: Kāpēc ziemeļu un dienvidu puslodēs gadalaiki ir pretēji?)

Sintēze – rada idejas, apkopo informāciju no vairākiem avotiem, integrē to un rada jaunas pieejas. (Piemēram: Kāpēc ziemeļu puslodē karstākais ir augusts, ja gada garākā diena ir jūnijā?)

Novērtēšana – izvērtē, pamato, kritizē piedāvātos risinājumus vai metodes, izveidojot savus kritērijus, kurus pārbauda un saskaņo, balstoties uz pieejamo un apkopoto informācijas avotiem, radot jaunu saturu. (Piemēram: Ko būtu svarīgi zināt, lai varētu prognozēt gadalaikus uz kādas jaunatklātas planētas?)

 

Kā mācību mērķus, atbilstoši iepriekš aprakstītajiem izziņas līmeņiem, palīdz realizēt SMART Technologies izstrādātais izglītības aplikāciju komplekts SMART Learning Suite (turpmāk SLS)? Izmantojot šo izglītības programmatūru komplektu, var realizēt dažādas mācību darba formas un strādāt ar dažādām mācību metodēm. Īpaša vieta šajā komplektā ir interaktīvu stundu aktivitāšu veidotājam SMART Lesson Activity Builder. Šī programmatūras SLS sastāvdaļa ļauj skolotājam viegli un ērti ievietot nepieciešamo mācību saturu interaktīvās sagatavēs, lai skolēni varētu strādāt ar daudzveidīgiem uzdevumiem un saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti par apgūto vai neapgūto mācību materiālu.

Stundu aktivitāšu veidotāja piedāvājumā ir dažādas sagataves, ar kurām var veidot gan individuālus uzdevumus, gan uzdevumus skolēnu grupām vai visai klasei:

Ļoti plašas iespējas ir aktivitātei “Izplatiet to!”. Skolotājs noformulē jautājumu, uz kuru atbildot, skolēni no savām viedierīcēm iesūta atbildes, piedāvā idejas, izsaka viedokļus. Skolēni kā atbildi uz uzdoto jautājumu var iesūtīt gan attēlus, gan tekstu.

 

Zināšanu pārbaude

Skolēni atbild uz uzdoto jautājumu, nosaucot jēdzienus, kuri jāapgūst, vai, atsūtot attēlus, kuri raksturo šos jēdzienus. Šī var būt lieliska stundas sākuma vai nobeiguma aktivitāte, kurā tiek noskaidrotas priekšzināšanas vai apkopots svarīgākais apgūtajā tēmā.

Zināšanas un analīze

Aktivitāte pieļauj iesūtīt atbildes, kuras var šķirot kategorijās. Skolotājs uzdotajā jautājumā var ietvert prasību strukturēt atbildes vairākās grupās (piemēram, nosaukt kādu procesu veicinošos un kavējošos aspektus, pateikt piemērus vairākām situācijām u.tml.)

Izpratne un novērtējums

Skolēni var iesūtīt radoša satura atbildes, kuras prasa augstākā līmeņa domāšanas prasmes, sniegt savu raksturojumu kādai parādībai vai procesam, kā arī nofotografēt un iesūtīt savus veidotus attēlus, shēmas, kopsavilkumus.

 

Izmantojot aktivitāti “Sarindošanas kārtība”, skolēni mācās apgūt kādu secību, noteiktā kārtībā sarindotas lietas.

Zināšanu pārbaude

Skolēni iegaumē noteiktu secību, kura jāzina un jāatceras – alfabēts, skaitļi no mazākā uz lielāko vai otrādi, kādu notikumu gada skaitļus pēc kārtas u.tml.

Zināšanas un pielietojums

Lai sarindotu dotās lietas vajadzīgajā secībā, skolēniem vispirms jāpielieto zināšanas un jāveic papildus aprēķini vai pārveidojumi. Tikai pēc papilduzdevumu izpildes, viņi var veikt sarindošanu.

Izpratne, sintēze un novērtēšana

Skolēniem jāsarindo kādi faktori no maznozīmīgākiem līdz svarīgākiem, lietas, kuras būtiskāk vai mazāk būtiski ietekmē kādu procesu u.tml. Skolēniem pirms tam netiek piedāvāta klasifikācija, to viņi veic paši, sintezējot apgūto informāciju un izveidojot savus kritērijus.

 

Aktivitāte “Lieliskā šķirošana” dod iespēju kaut ko šķirot divās grupās. Neraugoties uz ierobežoto grupu skaitu, šī aktivitāte tik un tā sniedz iespēju strādāt dažādos izziņas līmeņos.

Zināšanas, pielietojums un analīze

Skolēni veic dažādu jēdzienu, parādību vai lietu grupēšanu, piemēram, vārdus pēc vārdšķirām vai skaitļus kādās noteiktās grupās pēc to īpašībām, kādus faktorus pēc to ietekmes un noteiktu procesu u.tml.

Izpratne, analīze un sintēze

Skolotājs var nenorādīt grupu nosaukumus, kādās jāgrupē dotās lietas. Skolēni tiek aicināti izskatīt doto saturu un pieņemt lēmumu, kādās grupās būtu iespējams šķirot informāciju.

Aktivitāte “Savietojiet tos!” piedāvā meklēt starp dotajiem jēdzieniem vai nosaukumiem savstarpēji atbilstošus pārus.

Zināšanas

Skolēni savieto iemācītos vārdiņus ar tulkojumu svešvalodā, sinonīmus un antonīmus, skaitļu divus dažādus pieraksta veidus u.tml.

Izpratne un analīze

Skolēniem jāsavieto kāda procesa cēloņi un atbilstošās sekas, kādu lietu ietekme uz citām lietām u.tml.

Izpratne, pielietojums un analīze

Skolēni var savietot ne tikai acīmredzami atbilstošas lietas, bet, piemēram, norādes uz kādiem jēdzieniem vai lietām ar to nosaukumiem.

 

Vairākas interaktīvās sagataves, piemēram, “Paātrināšana”, “Spēļu šovs” u.c. dod iespēju sagatavot pāru vai komandu viktorīnas ar novērtējuma elementiem, taču “Response 2” dod iespēju skolotājam individuāli novērtēt skolēnu zināšanas un apkopot iegūtos novērtējumus.

Tā kā daudzām no SLS aktivitātēm iestatījumos ir paredzēta iespēja norādīt, ka atbildes netiek vērtētas (pareizi/ nepareizi), tad skolēni var diskutēt par izteiktajiem viedokļiem, piedāvātajiem sarindojumiem vai citādi sniegtajām atbildēm, tādējādi darboties augstākajā izziņas līmenī un sniedzot klasesbiedriem sava viedokļa pamatojumu.

Izmantotie informācijas avoti:


Autorizācija

Uzdod savu jautājumu

captcha

Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool