SMARTBOARD > Ziņas > Mācību materiāli un interaktīvās tehnoloģijas

Ziņas

Mācību materiāli un interaktīvās tehnoloģijas

Ar pilnu pārliecību var apgalvot, ka tehnoloģijas skolās mācību procesā ir noderīgas un tiek aktīvi izmantotas. Esam veikuši aptauju to pedagogu vidū, kuru skolās ir iegādātas ražotāja SMART Technologies interaktīvās izglītības tehnoloģijas. Pēc šīs aptaujas datiem, 77,8% pedagogu ar tehnoloģijām strādā gandrīz katrā mācību stundā un 14,8% vismaz reizi nedēļā, tātad kopumā 92,6% mūsu aptaujāto dažādu mācību priekšmetu skolotāju regulāri un sistemātiski izmanto interaktīvās tehnoloģijas mācību procesā, un tikai 7,4% to dara neregulāri dažas reizes mēnesī vai pat semestrī.

Kad skolā tiek uzstādītas jaunas interaktīvās tehnoloģijas un notikusi ievadapmācība, kā ar tām strādāt un kādas iespējas piedāvā programmatūra, viens no jautājumiem, ko uzdod skolotāji, ir – kā ar mācību materiāliem?

Pirmā atbilde

SMART Technologies izstrādātais izglītības programmatūru komplekts “SMART Learning Suite” ir ļoti viegli uztverams, intuitīvs un draudzīgs lietotājam. Izmantojot šī komplekta iespējas, ikviens skolotājs īsā laikā var sagatavot mācību stundai nepieciešamos materiālus vai rediģēt un mainīt iepriekš sagatavotos, lai tie atkal būtu aktuāli un atbilstu konkrēto skolēnu vajadzībām. Neapšaubāmi, ir tādi mācību materiāli, kurus var izmantot ilgāku laiku, neveicot nekādas izmaiņas. Tomēr daļa materiālu, kas noderēja pirms gada vai pat vairākiem gadiem, zaudē savu aktualitāti. Izmaiņas dažādās dzīves jomās notiek strauji, un skolēniem nepieciešami mūsdienīgi mācību materiāli. Arī akcenti mācību procesā ir mainījušies, un stundā svarīga ir katra skolēna iesaistīšanās, aktivitāte, individualitāte. Ir ļoti iespējams, ka mācību materiālos jāveic izmaiņas arī atkarībā no tā, kādi skolēni vai skolēnu grupas tos izmantos. Atgriežoties pie aptaujas datiem, patiešām vairāk nekā puse (59,3%) aptaujāto skolotāju gandrīz katrā mācību stundā izmanto kādu savu izveidotu mācību materiālu.

Noteikti veidot savus mācību materiālus un radoši gatavoties stundai vēlas visi pedagogi, taču gatavošanās procesam ne vienmēr ir iespējams atvēlēt nepieciešamo laiku.

Otrā atbilde

Virtuālajā vidē ir pieejami daudzveidīgi un bieži vien par brīvu izmantojami pašu skolotāju veidoti mācību materiāli. Arī mūsu aptaujā skolotāji norāda, ka diezgan daudz materiālu izmantošanai stundās meklē un atrod internetā. Ļoti daudzu valstu skolotāju vidū ir iecienīta savstarpēja dalīšanās gan ar idejām, gan ar izveidotiem mācību materiāliem. Visvairāk mācību materiālu ir angļu, vācu, spāņu, franču, krievu u.c. valodās, ko izmanto liela daļa pasaules iedzīvotāju, taču nereti ir pieejami tulkošanas pakalpojumi. Internetā ir pieejamas vietnes, kurās mācību materiāli ir sasistematizēti un viegli atrodami, pielietojot dažādus atslēgas vārdus vai filtrus, piemēram, mācību priekšmets, skolēnu vecums u.c. Ja dažādu pasaules valstu skolotāji ar SMART programmatūru izveido mācību materiālu, parasti to atļauj ne tikai izmantot, bet arī rediģēt un pārveidot savām vajadzībām. Tieši tādu vairāku desmitu tūkstošu mācību materiālu krājums atrodams īpašā vietnē. Mēs cenšamies uzturēt šo tradīciju arī savas mājaslapas mācību materiālu sadaļā. Latviešu valodā internetā pieejamo materiālu skaits ir tieši tik liels, cik liela ir pašu skolotāju vēlme dalīties ar tiem. Ir pedagogi, kuri pat izveidojuši savas mājaslapas ar bagātīgu ideju un materiālu piedāvājumu, diemžēl ne vienmēr par to var viegli atrast informāciju. Mācību materiāli nereti ir dažādu projektu un darba grupu darba rezultāts, kuri strādā pie noteiktas tēmas. Tas, ko var atrast internetā, jāizmanto saskaņā ar autoru norādījumiem vai tā sauktajām radošās kopienas licencēm. Vairāk uzzināt par šāda veida autortiesībām, kuras attiecas gan uz gadījumiem, kad vēlaties dalīties ar saviem materiāliem, gan tad, kad vēlaties izmantot kāda radītos materiālus, var šai tēmai paredzētā vietnē.

Trešā atbilde

Daudz mācību materiālu tiek mērķtiecīgi un sistemātiski izstrādāti, saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem mācību priekšmetu standartiem. Kā vienu no redzamākajiem izstrādātājiem var minēt ZVAIGZNE ABC interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupu (īsāk – iZvaigzne), kas rada ar interaktīvajām mācību tehnoloģijām izmantojamus materiālus visiem skolēnu vecumposmiem visos mācību priekšmetos. Pie šiem materiāliem strādā profesionāļu komanda. Mācību materiāli ir patiešām daudzveidīgi un ir labs palīgs mācību vielas apguvē. Ņemot vērā to, ka Latvijā patlaban tiek strādāts pie vērienīgām izglītības reformām, ir zināmas bažas, vai šobrīd izveidotie mācību materiāli būs noderīgi arī turpmāk. Citēšu iZvaigznes darba grupas pamatojumu, kāpēc nav pamata bažām, un droši var izmantot iespējas iegādāties interaktīvos mācību materiālus:

“ … Tā kā zināšanas nepieciešams “būvēt” uz esošo bāzes, tad nevienā zinātņu jomā arī nākotnē nevarēs iztikt bez pamatprasmju apgūšanas. Līdz ar to varam apgalvot, ka Zvaigzne ABC piedāvātie interaktīvie mācību materiāli mācību procesā būs noderīgi arī turpmāk, jo skolēniem būs nepieciešams apgūt fotosintēzes norisi, sāļu iegūšanu, saskaitīšanas likumus, kombinatorikas pamatus un vēl citus jautājumus …

… iZvaigzne sērijas interaktīvajos mācību materiālos ir iekļauti daudzveidīgi uzdevumi ar tūlītēju atgriezenisko saiti. Jaunās izglītības vadlīnijas paredz, ka skolēns apgūst pašvadītu mācību procesu, izvēloties ne tikai resursus temata apgūšanai, bet arī laiku. Minētie mācību materiāli skolēniem ļauj darboties savā tempā, atkārtoti apgūstot teoriju vai pildot uzdevumus temata labākai izpratnei …

…Starptautiskos pētījumos atzīmēts, ka Latvijas skolēniem ir stabilas zināšanas, kas tiek pielietotas standartsituācijās, taču nereti trūkst pieredzes teorijas sasaistē ar reālām ikdienas situācijām. Savukārt iZvaigzne sērijas materiālos tieši jāuzsver lielais praktisko piemēru, situāciju, uzdevumu īpatsvars, kas ļauj pilnvērtīgi nostiprināt zināšanas …

… iZvaigzne sērijas interaktīvajos mācību materiālos pārbaudīt pieņēmumus un veikt virtuālus eksperimentus ir iespējams datorā, kas ir ērts risinājums laika un resursu ietaupīšanai …

… iZvaigzne sērijas mācību materiāli fizikā, dabaszinātnēs, matemātikā un ķīmijā ir vērtīgs ieguldījums skolēnu izglītībā arī vecākiem, jo katrs materiāls ir gluži kā virtuāls privātskolotājs … “

Rakstu pilnā apjomā var izlasīt iZvaigzne mājaslapā.

Pēc mūsu aptaujas datiem, aptuveni ceturtā daļa skolotāju strādā ar iZvaigzne materiāliem, un apmēram tāda pati daļa izmanto arī Lielvārda interaktīvos mācību materiālus.

Iespējams, ka ir vēl citas atbildes, kā tikt pie mācību materiāliem. Lai visiem pietiek radošuma un izdomas!


Autorizācija

Uzdod savu jautājumu

captcha

Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool