SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 9.nodaļa. Tabulu veidošana un lietošana > Tabulas ievietošana

9.nodaļa. Tabulu veidošana un lietošana

Tabulas ievietošana

Jūs varat savai lapai pievienot tabulas. Kad Jūs esat izveidojuši tabulu, Jūs varat ievietot objektus tabulas šūnās, tai skaitā ar brīvu roku zīmētus objektus, ģeometriskas figūras, taisnas līnijas teksta un grafikas objektus. Ja Jūs vēlaties pielāgot tabulu savām vajadzībām, Jūs varat atlasīt tabulu, kolonnu, rindu, šūnu vai šūnu apgabalu un tad:

  • Pārvietot tabulu.
  • Nomainīt līnijas stilu, pildījumu un teksta rekvizītus.
  • Pārmainīt tabulas, kolonna vai rindas izmēru.
  • Pievienot vai noņemt kolonna, rindas vai šūnas.
  • Sadalīt vai apvienot šūnas.
  • Pievienot vai noņemt šūnas aizkariņu.

Jūs tāpat varat izdzēst tās tabulas, kuras vairs nevēlaties.

2 Lai ievietotu tabulu

1. Nospiediet Tabulas 2.

Parādās režģis.

2. Pārvietojiet kursoru pār režģi, lai izvēlētos, cik kolonnas un rindas Jūs vēlaties tabulai. Režģa šūnas atspoguļo tabulas šūnu daudzumu.

Tabula parādās uz lapas.

2 Lai uzzīmētu tabulu

1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2 un izvēlieties pieejamos līnijas stilus.

2 PIEZĪME

Neizvēlaties marķiera līnijas stilu.

2. Uzzīmējiet tabulu uz interaktīvā ekrāna virsmas.

2 IETEIKUMS

Tabulas līnijas zīmējiet pēc iespējas taisnākas, un savienojiet tabulas stūrus.

3. Nospiediet Atlasīt 2.

4. Nospiediet uz interaktīvās virsmas un velciet līdz ap jūsu zīmējumu būs apvilkts taisnstūris.

Taisnstūris parādās ap atlasīto objektu.

5. Nospiediet uz izvēlnes bultiņas un izvēlieties Atpazīt tabulu.

6. Ja SMART Notebook atpazīst Jūsu zīmējumu kā tabulu, tas noņem Jūsu zīmējumu un pievieno tabulu uz lapas.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool