SMARTBOARD > Klientu atbalsts > SMART Notebook rīku josla

2.nodaļa. SMART Notebook darba virsma

SMART Notebook rīku josla

SMART Notebook rīku josla ļauj Jums aktivizēt un lietot vairākas komandas un rīkus SMART Notebook darba virsmā.

  • Jūs varat pārvietot rīku joslu uz interaktīvā ekrāna augšu vai apakšu.
  • Jūs varat pielāgot rīku joslu savām vajadzībām, lai tajā rādītos tikai tie rīki, kurus Jūs visbiežāk izmantojiet.

Sekojošā tabula apraksta katra SMART Notebook rīku joslas rīka funkcijas.

2

Sekojošā tabula apraksta katra rīku joslas rīka, kuru var pievienot individuāli izveidotai rīku joslai, funkcijas.

2

2 Lai pielāgotu SMART Notebook rīku joslu savām vajadzībām

1. Veiciet datora labo peles klikšķi uz SMART Notebook rīku joslas.

Parādās Pielāgot rīkjoslu logs.

2 PIEZĪME

Ja Jūs pielāgojat SMART Notebook rīkjoslu, ka tajā iekļūst Pielāgot rīks, Jūs varat attēlot sarakstu ar pieejamajiem rīkiem, nospiežot uz Pielāgot 2.

2. Lai pievienotu pogu rīkjoslai, nospiediet uz attiecīgo ikonu Pielāgot rīkjoslu logā un ievelciet to SMART Notebook rīkjoslā.

3. Lai noņemtu kādu pogu no rīkjoslas, nospiediet uz šo ikonu SMART Notebook rīkjoslā un ievelciet to Pielāgot rīkjoslu logā

4. Lai pārkārtotu pogu secību, nospiediet uz ikonas SMART Notebook rīkjoslā un velciet to uz jauno pozīciju rīkjoslā.

5. Nospiediet Darīts.

2 Lai atjaunotu pēc noklusējuma uzstādīto SMART Notebook rīkjoslu

1. Veiciet datora labo peles klikšķi uz SMART Notebook rīku joslas.

Parādās Pielāgot rīkjoslu logs.

2. Nospiediet Atjaunot noklusējumus.

2 Lai kontrolētu, kā rīkjosla parāda pieejamās iespējas

Kad Jūs izvēlaties konkrētas rīkjoslas pogas, SMART Notebook parāda pieejamās iespējas. Piemēram, ja Jūs nospiežat Rakstāmspalva pogu 2, parādās iespēju josla ar pieejamajiem līnijas stiliem. Pēc noklusējuma šie līnijas stili uz ekrāna parādās tik ilgi, kamēr Jūs nospiežat citu rīku vai nospiežat uz X pogas, kas ir pa labi no pieejamajām iespējām. Tomēr, Jūs varat uzstādīt, lai pieejamās iespējas pazūd, kad Jūs nospiežat jebkur uz tāfeles laukuma.

Ja Jūs vēlaties, lai pieejamās iespējas pazūd, kad Jūs nospiežat jebkur uz tāfeles laukuma, izvēlieties Skats > Automātiski paslēpt konteksta rīkjoslu.

Ja Jūs vēlaties, lai pieejamās iespējas uz ekrāna parādās tik ilgi, kamēr Jūs nospiežat citu rīku vai nospiežat uz X pogas, atkārtoti izvēlieties Skats > Automātiski paslēpt konteksta rīkjoslu (pie šīs izvēlnes pazudīs ķeksis).

2 Lai pārvietotu SMART Notebook rīkjoslu

Lai pārvietotu rīkjoslu uz ekrāna apakšu, nospiediet Pārslēgt rīkjoslu 2.

Lai pārvietotu rīkjoslu uz ekrāna augšu, atkārtoti nospiediet Pārslēgt rīkjoslu.

2 PIEZĪME

Rīku josla maziem bērniem ir vieglāk sasniedzama, ja tā ir pārvietota uz interaktīvās tāfeles virsmas apakšējo daļu.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool