SMARTBOARD > Klientu atbalsts > SMART Interaktīvo tehnoloģiju izmantošana skolotājas Lolita Eltermane stundās

Skolotāju pieredze

SMART Interaktīvo tehnoloģiju izmantošana skolotājas Lolita Eltermane stundās

Vienmēr esmu vēlējusies izmēģināt ko jaunu, ieviest to savā darbā, dažādojot mācību procesu.

 Šī  mācību gada sākumu ar nepacietību gaidīju gan es, gan mani 4. klases skolēni, jo zinājām, ka mūsu klasē būs SMART interaktīvā tāfele. Un mūsu cerības attaisnojās – šīs tāfeles izmantošana stundu patiešām padara daudzveidīgāku  un aizraujošāku!

 Strādāju sākumskolā. Esmu latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību, sociālo zinību un vizuālās mākslas skolotāja. Gandrīz katrā stundā  izmantoju Smart tāfeli. To pielietoju dažādos veidos – gan izmantojot interneta resursus (attēlus, mākslas darbus utt.), gan veidojot pati. Tas no vienas puses atvieglo skolotāja darbu, bet arī prasa zināmu brīvā laika ieguldījumu.

 Turpinājumā neliels ieskats, kā mēs izmantojam SMART interaktīvo tāfeli.

 Sociālās zinības 4. klasei. Tēma: Vaļasprieki.

(Pašas veidots materiāls, kas paredzēts izmantošanai visas stundas garumā.)

Skolēni velk attēlus no kaudzītes un pastāsta, kādi varētu būt attēlos redzamie vaļasprieki.

Tiek atvērts ekrāna aizsegs līdz jēdzienam „vaļasprieks jeb hobijs”, un skolēniem „klusajā diskusijā” jāizspriež, kāds varētu būt šī jēdziena skaidrojums.

„Klusā diskusija” – skolēni grupās savas domas raksta uz līmlapiņām. Aizliegts sarunāties.

Grupu darba prezentācija.

 

Iespēja salīdzināt ar manu izveidoto definīciju, atverot ekrāna aizsegu pilnībā

.

Turpinājumā skolēniem jāveic uzdevums darba burtnīcā, kur jāuzzīmē savs vaļasprieks un jā piedāvā klasesbiedriem to atminēt. Šeit izmantojam dokumentu kameru.

Tālāk seko interaktīvs uzdevums – jāsakārto burtus pareizā secībā. Tad, uzspiežot uz saites, atveras krustvārdu mīkla, kurā jāieraksta izveidotais vārds.

Skolēniem jāatrod atbilstošais vārds vertikālajā ailē – kas tevi nepiemeklēs, ja atradīsi interesantu nodarbošanos.


 Mācu matemātiku arī 2. klasē, un skolēniem bieži vien ir grūtības izprast, kā konkrētais uzdevums pildāms. Tad nenovērtējams atbalsts ir dokumentu kamera, zem kuras palieku grāmatas lapu.

 Dokumentu kamera ir lielisks atbalsts arī rokdarbu stundās (piemēram, mācot dūrienus šūšanā).

Vizuālā māksla. Stundas tēmas apguvei izmantojam internetā pieejamos attēlus.

 Klases stunda.  Noskatoties multfilmu no interneta resursiem par Brālīti un Karlsonu, skolēniem grupās jāaizpilda tabula „Multfilmas tēlu pareiza un nepareiza rīcība”.

 

 

 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool