SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 6.Nodaļa > SD kartes skata režīma attēlu apskate

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 6.Nodaļa

SD kartes skata režīma attēlu apskate

Lai parādītu attēlus

 1. Uz dokumentu kameras vadības paneļa nospiediet SD kartes skata režīma pogu.

 2. Lietojiet dokumentu kameras vadības paneļa navigācijas taustiņus pa kreisi/ pa labi, lai pārvietotos starp attēliem, kas ir saglabāti atmiņas kartē.

 Lai parādītu un atlasītu attēlu ikonas

 1. Uz dokumentu kameras vadības paneļa nospiediet SD kartes skata režīma pogu.

 2. Nospiediet Enter, lai parādītu līdz pat 16 ikona izmēra attēlus.

  Lai atgrieztos pie vienas bildes skata režīma

Nospiediet Enter , lai parādītu vienu attēlu.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool