SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 3.Nodaļa > Saprast datora, kameras un SD kartes skata režīmus

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 3.Nodaļa

Saprast datora, kameras un SD kartes skata režīmus

Varat lietot SMART dokumentu kameru datora, kameras un SD kartes skata režīmos. Katrs no skata režīmiem ļauj iespējot atšķirīgas funkcijas un pieprasa specifisku savienošanu vai nu ar displeju, projektoru vai datoru. 

  • Datora režīms

 Pievienojiet dokumentu kameru savam datoram izmantojot USB 2.0 pieslēgumu vadu un uzstādiet dokumentu kamerai datora skata režīmu, lai vērotu dokumentu kameras tvertos attēlus tikai SMART Notebook programmatūrā.

 Varat saglabāt attēlus SMART Notebook dokumentā vēlākai tā prezentēšanai, vai, ja dators ir pieslēgts pie interaktīvās tāfeles, projektora vai TV, varat izveidot SMART Notebook prezentāciju ar dzīvā attēla uzņēmumiem no dokumentu kameras.

 Skatīt SMART dokumentu kameras lietošana datora skata režīmā 

  • Kameras skata režīms

Pievienojiet dokumentu kameru projektoram vai TV un izvēlieties kameras skata režīmu. Pie šādas konfigurācijas varat vērot pilna ekrāna dokumentu kameras attēlus, izmantojot projektoru vai HD displeju, pat bez datora. Šādā režīmā Jūs joprojām varat SMART Notebook programmatūrā vērot dokumentu kameras tvertos attēlus. 

 Izmantojot ekrāna izvēlni, varat kontrolēt attēlus izmantojot piedāvāto funkcionalitāti (piem. Mikroskopa režīms).

 Skatīt SMART dokumentu kameras lietošana kameras skata režīmā . 

  • SD kartes skata režīms

 Pievienojiet dokumentu kameru projektoram vai TV, ievietojiet SD vai SDHC atmiņas karti savā dokumentu kamerā un uzstādiet kamerai SD kartes skata režīmu. Pie šādas konfigurācijas varat vērot pilna ekrāna attēlus un slaidrādes pa tiešo no atmiņas kartes uz projekcijas vai HD displeja, pat neizmantojot datoru.

 Izmantojot ekrāna izvēlni, varat kontrolēt attēlus izmantojot piedāvāto funkcionalitāti.

 Skatīt SMART dokumentu kameras lietošana SD kartes skata režīmā.

Skatu režīmu iezīmju identificēšana

Zemāk redzamā tabula izskaidros atšķirības staro attēla skatu režīmiem:

Funkcionalitātes apraksts

Datora skata režīms

 

Kameras skata režīms

 

SD kartes skata režīms

 

Skatīt datora ieeju (VGA Ieeju)

Jā (tikai VGA izeja)

Skatīt dokumentu kameras attēlu

Jā (tikai DVI-D izeju)

Skatīt attēlus no atmiņas kartes

Piekļūt atmiņas kartei no datora ar USB pieslēgumu vadu

Tvert attēlu un integrēt to SMART Notebook vai Image Mate programmatūrās

Tvert attēlu un saglabāt to atmiņas kartē

Piekļūt attiecīgajai ekrāna izvēlnei

 1. Tikai, kad USB-B režīms ir uzstādīts uz SD Storage. Skatīt USB-B SD Storage režīma uzstādīšana 

2. Tikai, kad USB-B režīms ir uzstādīts uz Application. Skatīt USB-B Application  režīma uzstādīšana.

 Zemāk redzamā tabula apraksta izejas, kad dokumentu kamera ir savienota ar displeju, izmantojot VGA DVI-D vai kompozītā video izeju:

Funkcionalitātes apraksts

Datora skata režīms

 

Kameras skata režīms

 

SD kartes skata režīms

 

Savienot ar projektoru vai displeju (VGA izeja)

VGA ieeja

Kameras attēls

Atmiņas kartes attēli

Skatīt dokumentu kameras attēlu

Kameras attēls

Kameras attēls

Atmiņas kartes attēli

Skatīt attēlus no atmiņas kartes

Nav pieejams

Kameras attēls

Atmiņas kartes attēli

 Lai uzstādītu Datora skata režīmu

Nospiediet Datora skata režīma  pogu uz vadības paneļa

Lai uzstādītu Kameras skata režīmu

Nospiediet Kameras skata režīma  pogu uz vadības paneļa.

Lai uzstādītu SD kartes skata režīmu

Nospiediet SD kartes skata režīma  pogu uz vadības paneļa.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool