SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 13.nodaļa. Rekvizītu logs > Rekvizītu loga atvēršana un pārvietošana

13.nodaļa. Rekvizītu logs

Rekvizītu loga atvēršana un pārvietošana

Rekvizītu logs nodrošina iespēju Jums nomainīt lapas objektu, tai skaitā ar brīvu roku zīmētu objektu, figūru, līniju, teksta, tabulu u.c. objektu formatējumu. Atkarībā no atlasītā objekta Jūs varat izmainīt:

  • līnijas krāsu, biezumu un stilu
  • objektu caurspīdību un pildījuma efektus
  • teksta fontus, izmērus un stilu
  • objektu animāciju

Rekvizītu logs uzrāda tikai atlasītā objekta noformatējuma iespējas.

Rekvizītu logā tāpat ir pieejama Lapas ieraksts poga. Izmantojot šo iespēju, Jūs varat ierakstīt tās darbības, kuras Jūs esat veikuši uz lapas.

Rekvizītu logs nodrošina iespēju Jums nomainīt lapas objektu formatējumu.

2  PIEZĪME

Ja Jūs pārvietojat, paplašināt vai paslēpjat Rekvizītu logu, SMART Notebook saglabā uzstādījumus līdz nākamajai reizei, kad Jūs izveidojat vai atverat .notebook dokumentu.

2 Lai atvērtu rekvizītu logu

Nospiediet Rekvizīti 2.

2 Lai pārvietotu rekvizītu logu

Nospiediet uz divu bultiņu 2 ikonas zem loga un pārvietojiet rekvizītu logu uz pretējo tāfeles laukuma pusi.

Nospiediet uz šīs 2 ikonas vēlreiz, lai atgrieztu rekvizītu logu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

2 Lai paplašinātu rekvizītu logu

Pavelciet rekvizītu loga robežu tuvāk uz tāfeles laukuma pusi.

2 Lai paslēptu rekvizītu logu

Lai automātiski paslēptu rekvizītu logu, atķeksējiet Automātiski paslēpt logu ekrāna apakšā. Rekvizītu logs tiks minimizēts nākamajā reizē, kad Jūs atlasīsiet objektu no tāfeles laukuma.

Lai no jauna atvērtu rekvizītu logu, nospiediet Rekvizīti 2.

Lai atsauktu automātiskās paslēpšanas iespēju, izņemiet ķeksi no Automātiski paslēpt loga.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool