SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 5.nodaļa. Objektu izveide > Rakstīt vai zīmēt objektus

5.nodaļa. Objektu izveide

Rakstīt vai zīmēt objektus

Jūs varat lapai pievienot dažādus objektus, tai skaitā ar brīvu roku zīmētus objektus, figūras, līnijas, tekstu, grafikus un ar Adobe Flash Player savietojamu saturu. Jūs varat:

 • Ar brīvu roku rakstīt vai zīmēt objektus, izmantojot digitālo rakstāmspalvas, radošās rakstāmspalvas un kaligrāfiskās rakstāmspalvas rīkus.
 • Pievienot figūras, izmantojot Formas rīku vai zīmēt ģeometriskas figūras, izmantojot Formas pazīšanas rakstāmspalvu.
 • Zīmēt līnijas, izmantojot Līnijas rīku.
 • Pievienot tekstu, izmantojot Teksts rīku vai pārveidojiet ar brīvu roku rakstīto tekstu.
 • Ievietot grafiskus dokumentus vai skanētus attēlus.
 • Ievietot attēlus no SMART datu dokumentu kameras.
 • Ievietot ar Adobe Flash Player savietojamus dokumentus vai video aplikācijas.
 • Ievietot SMART Response vai Senteo balsošanas sistēmu nosaukumu lapas un jautājumus.
 • Pievienot saites uz objektiem.
 • Pievienot skaņu objektiem.
 • Veikt objektu animācijas.

Vieglākais veids, kā uzrakstīt vai uzzīmēt objektu ir izmantojot rīku plaukta marķierus (pie interaktīvajām tāfelēm) vai pievienotos rīkus un rakstāmspalvas rīka pogu (pie interaktīvo rīku displejiem).

Jūs tāpat varat izveidot ar brīvu roku veidotus objektus izmantojot Rakstāmspalvas rīku pogu.

2  IETEIKUMS

 • Nepiespiediet Jūsu brīvās rokas elkoni vai plaukstu pie ekrāna virsmas, kamēr Jūs rakstāt. Rakstiet izdarot vienmērīgu spiedienu uz interaktīvo virsmu. Tas nodrošinās, ka interaktīvais produkts reģistrēs nepārtrauktus kontakta punktus.
 • Ja Jūs zīmējat vai rakstāt vairākus objektus, SMART Notebook programmatūra automātiski sagrupēs šos objektus, ļaujot manipulēt ar to kā ar vienu objektu. Piemēram, ja Jūs rakstāt viena vārda burtus, SMART Notebook sagrupēs katru atsevišķu burtu, ļaujot Jums manipulēt jau ar pilnu vārdu. Ja Jūs vēlaties rakstīt vārdus uz vienas līnijas (vienā līmenī), bet nevēlaties, lai tie tiktu automātiski sagrupēti, atstājiet palielu atstatumu vienam vārdam no otra, izmantojot citus marķierus, vai uz mirkli novietojiet marķieri rīku plauktā, pirms rakstiet nākamo vārdu (tikai interaktīvajām tāfelēm).
 • Ja Jūs vēlaties rakstīt diagonāli, rakstiet taisnā līnijā un pēc tam veiciet objekta rotēšanu Jums vēlamajā virzienā.
 • Ja Jūs vēlaties rakstīt ar maziem burtiem, rakstiet ar lielām burtiem un tad samaziniet izmēru.
 • Jūs varat individuāli pielāgot digitālās tintes parādīšanos, tai skaitā biezumu, krāsu, līnijas stilu un citas īpašības.

2 Lai izveidotu ar brīvu roku veidotus objektus, izmantojot Rakstāmspalvas rīku

1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2 un izvēlieties pieejamās līnijas veidu.

2. Izveidojiet ar brīvu roku veidotu objektu, rakstot vai zīmējot to uz interaktīvās virsmas.

2  IETEIKUMS

Ja pieejamo līniju veidi aizņem ekrāna virsmu, kur Jūs vēlaties izveidot objektu, nospiediet X simboli, kas atrodas pa labi no pieejamo līniju veidiem.

2 Lai individuāli pielāgotu digitālās tintes parādīšanos

1. Nospiediet Rakstāmspalvas 2 un izvēlieties kādu no pieejamajiem līniju veidiem.

2   IETEIKUMS

Izvēlaties tādu līnijas veidu, kuru Jūs izmantojat vismazāk.

2. Ja Rekvizītu logs nav redzams, nospiediet Rekvizīti 2.

3. Nospiediet Līnijas stils.

4. Izvēlieties līnijas stila īpašības – krāsu un biezumu.

5. Nospiediet Pildījuma efekti.

6. Izvēlieties līnijas caurspīdīgumu.

2  PIEZĪME

Ja Jūs vēlaties saglabāt līnijas stilu un pildījuma efektus vēlākai izmantošanai, nospiediet Saglabāt rīka rekvizītus.

7. Izveidojiet ar brīvu roku objektus, rakstot vai zīmējot uz interaktīvās virsmas.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool