SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Pielikuma loga atvēršana un pārvietošana

12. nodaļa. Pielikumu logs

Pielikuma loga atvēršana un pārvietošana

Jūs varat izmantot Pielikumu logu, lai savam dokumentam pievienotu citu dokumentu kopijas, saīsnes uz dokumentu vai saites uz tīmekļa lapu. Tas Jums ļauj vienkārši atrast un atvērt dokumentus un tīmekļa lapas mācību stundas laikā.

Jūs varat izmantot Pielikumu logu, lai savam dokumentam pievienotu citu dokumentu kopijas, saīsnes uz dokumentu vai saites uz tīmekļa lapu. Pielikumu logā ir uzskaitīti visi pašreizējā dokumenta pielikumi.

2 PIEZĪME

Ja Jūs pārvietojat, paplašināt vai paslēpjat Pielikumu logu, SMART Notebook saglabās uzstādījumus līdz nākamajai reizei, kad Jūs veidosiet vai atvērsiet .notebook dokumentu.

2 Lai atvērtu Pielikumu logu

Nospiediet Pielikumi 2.

2 Lai pārvietotu Pielikumu logu

Nospiediet uz divu bultiņu 2 ikonas zem loga un pārvietojiet Pielikumu logu uz tāfeles laukuma pretējo pusi.

Nospiediet uz šīs 2 ikonas vēlreiz, lai Pielikumu logs atgrieztos iepriekšējā pozīcijā.

 Lai paplašinātu pielikumu logu

Pavelciet Pielikuma loga robežu tuvāk uz tāfeles laukuma pusi.

 Lai paslēptu Pielikumu logu

Lai automātiski paslēptu Pielikumu logu, atķeksējiet Automātiski paslēpt logu ekrāna apakšā. Pielikumu logs tiks minimizēts nākamajā reizē, kad Jūs atlasīsiet kādu objektu tāfeles laukumā.

Lai Pielikumu logu atvērtu no jauna, nospiediet Pielikumi 2.

Lai atceltu Automātiski paslēpt iespēju, izņemiet ķeksi no Automātiski paslēpt loga.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool