SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 3.Nodaļa > Pamata darbību izpilde

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 3.Nodaļa

Pamata darbību izpilde

Izpildiet zemāk aprakstītās darbības jebkurā dokumentu kameras skata režīmā. 

Pozicionējiet savu dokumentu kameru

Kameras roka var tikt saliekta un kameras galva rotēta, līdz ar to Jūs varat pielāgot dokumentu kameru, tā, lai vislabāk tiktu parādīts objekts. 

Lai saliktu un pozicionētu dokumentu kameru

1. Pieturiet roku uz dokumentu kameras korupusa, lai to nostabilizētu, tad virziet kameras roku uz augšu un uz priekšu.

 2. Rotējiet kameras galvu un tēmējiet ar lēcu uz objektu, kuru vēlaties skatīt. 

Dokumentu kameras ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet Strāvas pogu uz vadības paneļa.

Strāvas lampa pārslēdzas no oranžas uz mirgojoši zaļu. Kad mirgojoša gaisma pāriet uz stabili degošu zaļu gaismu, dokumentu kamera ir gatava lietošanai. 

Lai izslēgtu dokumentu kameru 

Nospiediet Strāvas pogu uz vadības paneļa. Strāvas lampa pārslēdzas no zaļas uz oranžu. 

LED gaismas izmantošana

Varat izmantot LED gaismu, kas atrodas uz kameras galvas, lai izgaismotu objektu.

Lai ieslēgtu LED gaismu

Pagrieziet LED gaismas slēdzi pa kreisi. Skatīt Dokumentu kameras sastāvdaļas 

Neskatieties tieši uz lampu, un nespīdiniet ar to kādam acīs. Izslēdziet apgaismojumu, kad tverat attēlu no kāda cilvēka. 

Drukātu dokumentu parādīšana

Kad dokumentu kameru esat uzstādījuši datora vai kameras skata režīmā, varat parādīt drukātus dokumentu, izmantot pret spīduma lapu, lai samazinātu gaismas apsīdumu, kas var rasties gaismai krītot uz dokumentu, optimizēt attēlu kā teksta dokumentu ar Teksta režīmu, kā arī optimizēt dokumenta attēlu kā grafisku objektu ar Grafisko režīmu. 

Lai parādītu drukātus dokumentus

1. Novietojiet dokumentu uz galda.

 2. Pielāgojiet dokumentu kameru un mērķējiet ar lēcu uz dokumentu.

 3. Rotējiet tālummaiņas ripu, lai pielāgotu tālummaiņu.

 4. Nospiediet Automātiskaš fokusēšanas pogu, lai pielāgotu fokusu.

Lai samazinātu gaismas atspīdumu ar pret spīduma lapu

 Ja gaismas atspīdums apgrūtina drukātā dokumenta apskatīšanu vai lasīšanu, novietojiet uz šī dokumenta pret spīduma lapu. 

Lai optimizētu attēlu teksta dokumentiem

 1. Kad lietojat dokumentu kameru Kameras skata režīmā, nospiediet Menu uz dokumentu kameras vadības paneļa.  

 Parādīsies ekrāna izvēlne. 

2. Izvēlieties Image Setting un nospiediet Enter  taustiņu.

 3. Izvēlieties Image mode un nospiediet Enter  taustiņu.

 4. Izvēlieties Text 1, Text 2 vai Text 3, un nospiediet Enter taustiņu. Skatieties Kameras skata režīma attēla uzstādījumu ekrāna izvēlne , lai iegūtu plašāku informāciju. 

Lai optimizētu attēlu grafiskiem dokumentiem

 1. Kad lietojat dokumentu kameru Kameras skata režīmā, nospiediet Menu uz dokumentu kameras vadības paneļa. 

 Parādīsies ekrāna izvēlne.

 2. Izvēlieties Image Setting un nospiediet Enter  taustiņu.

 3. Izvēlieties Image mode un nospiediet Enter taustiņu     .

 4. Izvēlieties Graphics 1 vai  Graphics 2, un nospiediet Enter  taustiņu.  Skatieties Kameras skata režīma attēla uzstādījumu ekrāna izvēlne , lai iegūtu plašāku informāciju. 

Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana

Dokumentu kamerai ir atmiņas kartes pieslēguma ligzda, kas paver iespēju saglabāt dokumentu kameras tvertos attēlus (lietojot dokumentu kameru Datora un Kameras skata režīmos) kā arī attēlot iepriekš tvertos kadrus (lietojot dokumentu kameru SD kartes skata režīmā). 

Pārliecinieties, ka atmiņas karte netiek pakļauta statiskai strāvai, pretējā gadījumā var tikt atmiņas karte var tikt bojāta. 

Lai ievietotu atmiņas karti

 1. Nospiediet Kameras skata režīma  pogu uz vadības paneļa.  

 2. Ievietojiet atmiņas karti tai paredzētajā pieslēguma ligzdā uz dokumentu kameras sānu paneļa. 

  • Uzstādiet dokumentu kameru Application režīmā (skatīt USB-B Application režīma uzstādīšana ), ja vēlaties saglabāt tvertās bildes atmiņas kartē.
  • Pārliecinieties, ka atmiņas kartes uzlīme ir vērsta ar skatu uz augšu.      

Lai izņemtu atmiņas karti

 1. Nospiediet Kameras skata režīma  pogu uz vadības paneļa un pagaidiet, kamēr dokumentu kamera parāda dzīvo attēlu.

 2. Iespiediet atmiņas karti nedaudz dziļāk ligzdā, lai to dabūtu ārā no ligzdas un izņemiet to. 

Lai pasargātu atmiņas karti no iespējama bojājuma, neņemiet to ārā, kamēr glabājāt tajā vai dzēšat ārā bildes.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool