SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 7.nodaļa. Manipulācijas ar objektiem > Objektu izlīdzināšana

7.nodaļa. Manipulācijas ar objektiem

Objektu izlīdzināšana

Jūs varat pārvietot objektus lapā uz citu vietu. Ja Jūs vēlaties, Jūs varat attēlot lapas vadlīnijas, kas palīdzēs izlīdzināt objektus ar citiem objektiem, kā arī ar lapas vertikālo un horizontālo centru. Jūs tāpat varat uzstādīt objektu automātisko izlīdzināšanos ar šīm vadlīnijām, kad Jūs veicat objektu pārvietošanu lapā.

2 Lai parādītu vadlīnijas

1. Izvēlieties Skats > Izlīdzināšana.

Parādās Izlīdzināšana logs.

2. Lai attēlotu vadlīnijas, kad Jūs pārvietojat objektu izlīdzinot to ar citu objektu, izvēlieties Parādīt vadotnes aktīvajiem objektiem.

2 PIEZĪME

Lai paslēptu šīs vadlīnijas, izņemiet ķeksi pie Parādīt vadotnes aktīvajiem objektiem.

3. Lai attēlotu vadlīnijas, kad Jūs pārvietojat objektu izlīdzinot to ar lapas vertikālo centru, izvēlieties Parādīt vertikālo lapas vidus vadotni.

2 PIEZĪME

Lai paslēptu šīs vadlīnijas, izņemiet ķeksi pie Parādīt vertikālo lapas vidus vadotni.

4. Lai attēlotu vadlīnijas, kad Jūs pārvietojat objektu izlīdzinot to ar lapas horizontālo centru, izvēlieties Parādīt horizontālo lapas vidus vadotni.

2 PIEZĪME

Lai paslēptu šīs vadlīnijas, izņemiet ķeksi pie Parādīt horizontālo lapas vidus vadotni.

5. Lai automātiski izlīdzinātu objektus ar vadlīnijām, kad Jūs veicat objektu pārvietošanu pa lapu, izvēlieties Piestiprināt objektus pie vadotnēm.

2 PIEZĪME

Lai noņemtu šo iespēju, izņemiet ķeksi pie Piestiprināt objektus pie vadotnēm.

6. Ja Jūs vēlaties nomainīt vadlīniju krāsu, nospiediet krāsas lodziņu pa kreisi no Vadotnes krāsa un izvēlieties krāsu.

7. Nospiediet Labi.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool