SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 7.nodaļa. Manipulācijas ar objektiem > Objektu grupēšana

7.nodaļa. Manipulācijas ar objektiem

Objektu grupēšana

Jūs varat manipulēt ar objektiem dažādos veidos. Jūs varat:

  • Sagrupēt vai atgrupēt objektus.
  • Bloķēt objektu pozīcijā.
  • Pārvietot objektus pa to pašu lapu.
  • Pārvietot objektus uz citu lapu.
  • Sašķiebt objektus.
  • Mainīt objektu izmēru.
  • Rotēt objektus.
  • Apvērpt objektus.
  • Pārkārtot ievietotos objektus.

Jūs varat izveidot objektu grupas, kas ļaus Jums vienlaicīgi ietekmēt visus sagrupētos objektus. Pēc tam, kad būsiet izveidojuši objektu grupu, Jūs varat šo grupu atlasīt, pārvietot, rotēt, mainīt izmēru vai apvērpt tāpat kā, ja tas būtu viens individuāls objekts. Bet, ja Jūs vēlaties ietekmēt kādu individuālu objektu no grupas, Jums vispirms ir šī grupa jāatgrupē.

2 Lai sagrupētu objektus

1. Atlasiet objektus.

2. Izvēlieties Izrakstīšana > Grupa.

2 PIEZĪME

Jūs tāpat varat izpildīt šīs komandas, nospiežot uz jebkura no atlasīto objektu izvēlnes bultiņas un izvēloties Grupēšana > Grupa.

2 Lai atgrupētu objektus

1. izvēlieties grupu.

2. Izvēlieties Izrakstīšana > Atgrupēt.

2 PIEZĪME

Jūs tāpat varat izpildīt šīs darbības, nospiežot grupas izvēlnes bultiņu un izvēloties Grupēšana > Atgrupēt.

Automātiskā grupēšana

Kad Jūs zīmējat vai rakstāt uz interaktīvās virsmas, SMART Notebook automātiski sagrupē cieši vienam no otra izveidotos objektus, ļaujot tos ietekmēt kā vienu objektu. Piemēram, ja Jūs rakstāt vārda burtus, SMART Notebook sagrupēs katru individuālu burtu kopējā objektā, ļaujot Jums ietekmēt visu vārdu kopumā.

Ja SMART Notebook sagrupē objektus, ar kuriem Jūs vēlaties manipulēt individuāli, atgrupējiet šos objektus, kā tas augstāk ir aprakstīts.

2 IETEIKUMS

Ja Jūs vēlaties uzrakstīt vārdus uz vienas līnijas, bet nevēlaties, lai SMART Notebook tos automātiski sagrupē, atstājiet lielākus atstatumus no vārdiem, izmantojiet atšķirīgus marķierus vai uz neilgu brīdi ielieciet marķieri atpakaļ rīku plauktā, pirms vēlaties uzrakstīt nākamo vārdu.

 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool