SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Objektu apvēršana

7.nodaļa. Manipulācijas ar objektiem

Objektu apvēršana

Jūs varat apvērt objektu savā lapā.

2 PIEZĪME

Jūs nevarēsiet veikt apvēršanu objektam, kurš ir nobloķēts pozīcijā.

2 Lai apvērtu objektu

1. Atlasiet objektu.

Ap objektu parādīsies taisnstūris.

2

2. Izvēlieties Izrakstīšana > Apvēršana > Augšup/lejup vai Izrakstīšana > Apvēršana > Kreisā puse/labā puse.

2 PIEZĪME

Jūs tāpat varat izpildīt šīs darbības, nospiežot uz objekta izvēlnes bultiņas un izvēloties Apvēršana > Augšup/lejup vai Apvēršana > Kreisā puse/labā puse.

2 Lai apvērtu vairākus objektus

1. Atlasiet objektus.

Ap objektiem parādīsies taisnstūris.

2. Izvēlieties Izrakstīšana > Apvēršana > Augšup/lejup vai Izrakstīšana > Apvēršana > Kreisā puse/labā puse.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool