SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 3. nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumentu > .notebok dokumentu noklusējuma programmu nomaiņa

3. nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumentu

.notebok dokumentu noklusējuma programmu nomaiņa

Ja Jūs esat uzstādījuši savā datorā SMART programmatūras produktu, kas var atvērt kādus citus dokumentus bez SMART Notebook, Jūs varat uzstādīt, ka šī programmatūra ir noklusējuma programma .notebook dokumentiem. Ja Jūs vēlaties, Jūs varat vēlāk nomainīt noklusējuma programmu .notebook dokumentiem atpakaļ uz SMART Notebook.

2 Lai nomainītu noklusējuma programmu, kad tiek atvērts dokuments

1. Atveriet .notebook dokumentu, izmantojot SMART Notebook.

Parādīsies jautājums, vai Jūs vēlaties nomainīt noklusējuma programmu .notebook dokumentiem uz SMART Notebook.

2  PIEZĪME

Ja Jūs nevēlaties, lai šī ziņa parādās, kad Jūs veicat .notebook dokumentu atvēršanu ar SMART Notebook programmatūru, izvēlieties Nerādīt vairs šo ziņojumu.

2. Aktivizējiet .

2  PIEZĪME

Ja Jūs nevēlaties nomainīt noklusējuma programmu, aktivizējiet .

2 Lai nomainītu noklusējuma programmu, izmantojot Rediģēt izvēlni

1. Izvēlieties Rediģēt > Priekšrocības.

Atvērsies Priekšrocību logs.

2. Aktivizējiet Padarīt par noklusējumu.

3. Ja Jūs vēlaties, lai parādās ziņojums, kad Jūs atverat .notebook dokumentu ar noklusējuma programmu, kas nav SMART Notebook, izvēlieties Ziņot, ja SMART Notebook nav noklusējuma programma .notebook failiem.

4. Aktivizējiet Labi.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool