SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > Jaunas SMART Notebook 14 iespējas > Mobilo tehnoloģiju izmantošana darbā SMART Notebook 14

Jaunas SMART Notebook 14 iespējas, Mācību centrs, Lietotāju rokasgrāmata

Mobilo tehnoloģiju izmantošana darbā SMART Notebook 14

SMART Notebook 14 atbalsta dažādu mobilo ierīču izmantošanu. Ar īpaši izveidotām pievienojumprogrammām iespējams iesaistīt skolēnus diskusijās, organizēt “Prāta vētru” vai zināšanau kontroli. Lai izmantotu tālāk aprakstītās pievienojumprogrammas, nepieciešams, lai skolotājam būtu dators ar SMART Notebook 14 programmatūru, interneta pieslēgumu, ekrāns un projektors. Skolēniem klasē arī nepieciešams interneta pieslēgums un mobilās ierīces – viedtālrunis, planšetdators vai klēpjdators. Katrs skolēns ar savu mobilo ierīci pieslēdzas internetam un atver skolotāja norādīto adresi vai nolasa QR kodu atbilstoši notiekošajai aktivitātei.

XC Collaboration

1) SMART Notebook sānu sadaļā izvēlas pievienojumprogrammu ikonu Puzle.

2) Izvēlas pievienojumprogrammu XC Collaboration XC_collab un “Sākt”.
3) Izvēlas, vai skolēni diskusijai pievienosies anonīmi vai ar savu vārdu.
Ja vismaz vienu atbildi katrs sūtīs ar savu vārdu, tad sākumā nepieciešams to ievadīt.

4) Skolēniem savās mobilajās ierīcēs jāievada interneta vietnes adrese send2nb.com,
un dotais sesijas ID numurs
vai
ar īpašu aplikāciju OQ kodu lasīšanai ar viedtālruni vai planšeti jānolasa dotais QR kods;
5) Skolotājs nodefinē

  • atbilžu projicēšanas veidu uz ekrāna (nejauša pozīcija, saraksts, steks);
  • atbildes tiks iesūtītas anonīmi vai ar vārda pievienošanu;
  • atbilžu skaitu, cik katrs skolēns var iesūtīt uz uzdoto jautājumu (no 1 līdz 5 vai jebkuru skaitu).

6) Pēc “Sākt aktivitāti” skolēni var sūtīt atbildes uz uzdoto jautājumu.
Jautājumi var būt sagatavoti jebkurā veidā, kas atbilst skolotāja iecerei, tos var uzdot arī mutiski.

7) Pēc viena jautājuma atbildēšanas izvēlas “Apturēt”.
8) Ja nepieciešams, var mainīt piektajā punktā minētos uzstādījumus nākošajam jautājumam un turpināt.

Šai pievienojumprogrammai patlaban pieejama ir tikai pamatversija (XC Basic), tādēļ vairs nav pieejami tādi papilduzstādījumi kā atbilžu kārtošana pa kategorijām, attēlu nosūtīšana, krāsu izvēle atbildēm, kaut gan tos vēl redzam pievienojumprogrammas aprakstā. Līdz ar to nav nepieciešams arī veidot skolotāja kontu un reģistrēties ar e – pastu.

 SMART Response

La strādātu ar SMART Response zināšanu kontroles pievienojumprogrammu un izmantotu mobilās ierīces, nepieciešama īpaša sagatavošanās pirms stundas:
1) Pirms stundas, kurā notiks zināšanu kontrole ar SMART Response, izvēlnē Response atver Teacher Tools un sagatavo klašu sarakstus pēc tur dotā parauga.
Svarīgi, lai sarakstos katram skolēnam būtu unikāls ID numurs!

2) Sagatavo testa jautājumus, izmantojot Response/ Ievietot jautājumu…
3) Ja vienā failā būs vairāki testi, tos atdala ar virsraksta lapām.

Stundā, kurā organizē zināšanu kontroli, izmantojot mobilās ierīces un SMART Response:
4) Izvēlas Response ikonu Response SMART Notebook lapas sānu daļā.
5) Veic uzstādījumus, kā skolēni atbildēs uz testa jautājumiem un saņems novērtējumu.
Ja skolēni atbildēs testu katrs savā tempā, izvēlas “Palaist šo novērtējumu tagad”, un skolēni strādā ar visiem jautājumiem, kurus saņems savās mobilajās ierīcēs. Pēc visu jautājumu atbildēšanas viņi iesniedz atbildes vērtējumam (Submit).
Ja izdarīta izvēle atbildēt uz katru jautājumu atsevišķi, tad katru jautājumu aktivizē no savas lapas. Skolēni pēc tā atbildēšanas iesniedz atbildi.

6) Pēc viena vai visu jautājumu atbildēšanas skolotājs aktivitāti aptur, jo tikai pēc tam skolēni uzzina savus rezultātus, kas parāda procentuāli atbildēto jautājumu skaita attiecību pret kopējo jautājumu skaitu.
7) Skolotājam ir iespēja aplūkot un analizēt testa procentuālos rezultātus gan kopā visai klasei, gan pa jautājumiem, gan pa atsevišķiem skolēniem. Iegūtos procentuālos vērtējumus var eksportēt uz MS Excel darba lapu, uz interneta vietni HTML formātā vai ar komatu atdalīto vērtību (CSV) formātā.

 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool