SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 13.nodaļa. Rekvizītu logs > Lapas ieraksts

13.nodaļa. Rekvizītu logs

Lapas ieraksts

Lapas ieraksta iespēja ļauj Jums ierakstīt tās darbības, kuras Jūs esat veikuši uz lapas.

2 Lai ierakstītu lapu

1. Ja rekvizītu logs nav redzams, nospiediet Rekvizīti 2.

2. Nospiediet Lapas ieraksts.

3. Nospiediet Sākt ierakstīšanu.

Tāfeles laukuma augšējā kreisā stūrī parādās sarkans aplis.

2

4. Izpildiet uz lapas tās darbības, kuras Jūs vēlaties, lai tiktu ierakstītas.

5. Kad Jūs beidzat izpildīt šīs darbības, nospiediet Apturēt ierakstīšanu.

Lapā parādās atskaņošanas rīkjosla.

2

2 Lai atskaņotu lapas ierakstu

1. Attēlojiet lapu.

Ja lapa ietver lapas ierakstu, uz lapas būs redzama atskaņošanas rīkjosla.

2. Lai atskaņotu ierakstu nospiediet Atskaņot 2.

3. Lai nopauzētu ierakstu, nospiediet Pauze 2.

4. Lai apturētu ierakstu, nospiediet Apturēt 2.

2 Lai noņemtu lapas ierakstu

1. Attēlojiet lapu.

Ja lapa ietver lapas ierakstu, uz lapas būs redzama atskaņošanas rīkjosla.

2. Lai noņemtu ierakstu, nospiediet uz Iziet 2 pogas rīkjoslā.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool