SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 7.Nodaļa > Jauktās realitātes šablona lietošana

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 7.Nodaļa

Jauktās realitātes šablona lietošana

Lai palielinātu kontrastu starp jauktās realitātes kubu un apakšējo fonu, varat izmantot jauktās realitātes šablonu, kas pieejams SMART Support mājas lapā. Šablons satur atzīmes, kas parāda laukumu, kurā var pārvietot kubu, kamēr darbojas jauktās realitātes režīms.

 Lai izprintētu jauktās realitātes šablonu, ir nepieciešams sekojošais: 

  • Dators ar interneta pieslēgumu un Adobe® Reader® vai Acrobat® programmatūru. 
  • Printeris. 
  • Līmlenta.

Lai izprintētu jauktās realitātes šablonu

 1. Atveriet atbilstošo jauktās realitātes šablona dokumentu Adobe Reader vai Acrobat.

Lapas izmērs

Saite

A4

smarttech.com/kb/160488

2. Izvēlieties File > Print.

 Parādās drukāšanas logs. 

3. Izvēlieties None Page Scaling sarakstā, izņemiet ķeksīti no Auto-Rotate and Center atķeksēšanas lodziņiem un nospiediet OK.

 4. Sakārtojiet lapas: 

  • lapa ir augšā pa kreisi.
  • lapa ir augšā pa labi.
  • lapa ir apakšā pa kreisi.
  • lapa ir augšā pa labi.

 Uzstādiet 1. lapu kā apakšējo lapu.

 5. Pielāgojiet lapu pēc vadlīnijām un salīmējiet laaps kopā.

Dažādo lapas izmēru un drukāšanas iespēju dēļ, lapas var nebūt perfekti pielāgojamas vadlīnijām. Ja saskaraties ar šādu problēmu, pielāgojiet lapas centrālajām šķērslīknēm.

 

Lai šablons varētu kalpot ilgākam laika posmam, izmantojiet drukāšanai biezāku papīra loksni

Lai izmantotu jauktās realitātes šablonu

 1. Novietojiet jauktās realitātes šablonu uz darba virsmas.

 2. Novietojiet dokumentu kameru uz šablona tumšā laukuma. 

3. Rotējiet dokumentu kameras rokas apakšējo daļu tā, lai tā ir 90° pret darba virsmu.

 4. Rotējiet dokumentu kameras rokas augšējo daļu uz augšu, kamēr tā sasniedz augstāko vietu, pārliecinoties, ka dokumentu kameras rokas daļa joprojām saglabā 90° pret darba virsmu

5. Ieslēdziet dokumentu kameru.

  • Dokumentu kameras attēlam centrā būtu jāparāda iezīmētais laukums. Varat nedaudz piekoriģēt šablonu, ja nepieciešams.
  • Uz šablona esošās līnijas parāda, kur varat novietot jauktās realitātes kubu, darbojoties jauktās realitātes režīmā (skatīt 3D objektu manipulācijas ar jauktās realitātes rīkiem )


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool