SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 7.Nodaļa > Jauktās realitātes rīku lietošana

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 7.Nodaļa

Jauktās realitātes rīku lietošana

Kad 3D modelis ir ievietots .notebook dokumentā, varat to manipulēt ar jauktās realitātes rīkiem.

3D modeļu manipulēšana ar jauktās realitātes rīkiem

3D modeļus manipulēt var lietojot SMART dokumentu kameru un jauktās realitātes kubu.

 3D modeļa manipulēšana, izmantojot jauktās realitātes kubu

 1. Pievienojiet SMART dokumentu kameru datoram un ieslēdziet kameru.

 2. Atveriet .notebook dokumentu un atveriet to darba lapu, kura satur 3D modeli

3. Novietojiet jauktās realitātes kubu zem SMART dokumentu kameras, dokumentu kameras lēcai pavēršotu tikai vienu kuba sānu. 

SMART Notebook programmatūra ieslēdz jauktās realitātes režīmu un pielāgo 3D modeli kubam.

SMART Notebook programmatūra sāk darboties jauktās realitātes režīmā tikai tad, ja 3D modelis ir uz lapas. Jūs varat arī ieslēgt jauktās realitātes režīmu rīku joslā nospiežot SMART Document Camera  un SMART Document camera logā nospiežot Mixed Reality Mode .

4. Veiciet jebko no zemāk aprakstītā:  

  • Lai pārvietotu 3D modeli pa ekrānu, kustiniet kubu. 
  • Lai rotētu 3D modeli, rotējiet kubu savā rokā. 
  • Lai noņemtu 3D modeļa saikni ar kubu, aizsedziet kuba zīmes ar roku. 

Ja piedzīvojat kādu no zemāk aprakstītajiem simptomiem, iemesls var būt savienošanas problēma: 

  • 3D modelis nesavienojas ar kubu. 
  • 3D modelis kratās, kad tas tiek savienots ar kubu. 
  • 3D modelis ik pa laikam atvienojas no kuba. 
  • SMART Notebook programmatūra ieslēdzas jauktās realitātes režīmā, kad kubs atrodas zem kameras, pat ja Jūs to nekustināt. 

Lai tiktu galā ar savienošanas problēmām, skatieties Prasības apkārtējās vides apgaismojumam. 

 

  • Kad pārvietojat vai rotējat kubu savās rokās, pārliecinieties, vai Jūs neaizsedzat simbolus uz kuba virsmas.
  • Lai paslēptu SMART dokumentu kameras tverto attēlu un parādītu tikai 3D modeli, pavirziet caurspīdības sviru pa kreisi.

5. Ja esat iegādājušies no SMART otro kubu un uz lapas ir vairāk nekā viens 3D modelis, manipulējiet ar otru 3D modeli, izpildot 3. un 4. soli ar otru kubu.

 6. Kad esat pabeiguši, pārvietojiet kubu (vai kubus) ārpus kameras lēcas uztveršanas laukuma.

 SMART Notebook programmatūra dažu sekunžu laikā aizvērs jauktās realitātes režīmu. 

3D modeļu slēpšana pirms to prezentācijas

Ja vēlaties .notebook dokumentā noslēot 3D modeli pirms tas tiek prezentēts skolēniem, varat to paslēpt ar maģisko cepuri.

 Kad lietojat jauktās realitātes rīkus, maģiskā cepure pazūd pēc dažām sekundēm, atklājot 3D modeli, kas bija aiz tā.

Ja Jūs paslēpjat vairākus 3D modeļus, kas atrodas uz vienas un tās pašas darba lapas, ar maģiskajām cepurēm, katrai cepurei ir citas krāsas lente. 

Lai paslēptu 3D modeli ar maģisko cepuri

 1. Atlasiet 3D modeli.

 2. Nospiediet 3D modeļa izvēlnes bultiņu un izvēlieties Disguise > Disguised.

 Lai nomainītu maģiskās cepures lentu

 1. Atlasiet maģisko cepuri.

 2. Nospiediet uz maģiskās cepures izvēlnes bultiņas un izvēlieties Disguise > Change Color.

 Lai atklātu 3D modeli, kas slēpjas zem maģiskās cepures

 Lietojiet jauktās realitātes rīkus kā aprakstīts 3D modeļu manipulēšana ar jauktās realitātes rīkiem .

 Zvaigznes apvirpuļo apkārt maģiskajai cepurei, pēc dažām sekundēm maģiskā cepure pazūd, atklājot 3D modeli zem tā. 

Jūs varat arī atklāt 3D modeļus, uzspiežot uz apakšējā kreisajā stūrī esošās cepures ikonas. 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool