SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > Jaunas SMART Notebook 15 iespējas > Jaunas rīka “Lesson Activity Builder” iespējas ar SMART Notebook 15

Jaunas SMART Notebook 15 iespējas

Jaunas rīka “Lesson Activity Builder” iespējas ar SMART Notebook 15

Jaunā SMART Notebook 15 versija piedāvā vēl vienu, interesantu iespēju veidot interaktīvus uzdevumus. Rīks “Lesson Activity Builder” ļauj ātri izveidot divas aktivitātes objektu šķirošanai un atpazīšanai, kurām iespējams pievienot spēles elementus, kā interesdantā veidā izvēlēties skolēnu darbam ar izveidoto uzdevumu.

Rīka izmantošanu var sākt, noklikšķinot uz ikonas AB1 rīku rindā.

Ja instalējot SMART Notebook 15 ir izvēlēta latviešu valoda, arī uzdevumu veidošanas soļi būs aprakstīti latviski. Tomēr jāpiebilst, ka piedāvātie tulkojumi vietām ir visai neveiksmīgi.

Vispirms notiek aktivitātes izvēle.

AB11

 

“Lieliskā šķirošana” piedāvā iespēju izvēlēties divas grupas, kurās sasķirot piedāvātos objektus. Pareizi izvēlētie objekti tiek “pieņemti” (pazūd), pārvietojot tos uz atbilstošo grupu. Nepareizās atbildes netiek “pieņemtas”.

“Apvēršana” piedāvā iespēju atpazīt kartītes vienā pusē (muguriņa) uzrakstītos objektus un raksturot tos. Kartītes otrā pusē (priekšpuse) var norādīt sagaidāmo atbildi, ko skolēns pārbauda, apvēršot kartīti pēc atbildēšanas.

Lieliskā šķirošana

1. Kad izvēlēta aktivitāte, jāizvēlas tīkamākais dizains.

AB12

Aprakstā varat uzzināt par iespējamām aktivitātes norises vietām džungļos vai kosmosā.

2. Kad dizaina izvēle ir notikusi, notiek uzdevuma satura veidošana.

AB13

Šajā logā tiek nosauktas abas kategorijas, kurās jāšķiro dotie objekti, un zem katra nosaukuma veidots atbilstošo objektu saraksts. Ieklikšķinot vajadzīgajā lodziņā, raksta objektu nosaukumus, pēc katra nospiežot taustiņu “Enter”.

Izveidoto objektu sarakstu iespējams saglabāt, piešķirot tam nosaukumu. Savukārt, veidojot citu aktivitāti, objektus var pievienot no saglabātā saraksta. Nevajadzīgos objektus iespējams nodzēst.

AB8

3. Pirms uzdevuma pabeigšanas ir iespēja pievienot kādu no spēļu elementiem vai taimeri.

AB14

Ar taimeri var uzstādīt laiku, cik ilgi skolēns varēs strādāt ar izveidoto uzdevumu.
Ar signālierīci aktivitātes lapā iespējams pievienot no vienas līdz četrām pogām, kuras skolēniem jānospiež. Ir iespēja interpretēt, kā tas ietekmēs atbildētāja izvēli.
Ar metamajie kauliņiem (vienu vai diviem) var uzmest noteiktu skaitli. Ir iespēja interpretēt, kā tas ietekmēs atbildētāja izvēli.
Ar griežamo ratu var kādu izvēli padarīt nejaušu: uzdevuma elementu izvēli vai skolēna vārdu no pievienotā saraksta.
Arī ar izvilkšanu no cepures var kādu no izvēlēm padarīt nejaušu: kādu uzdevuma elementu vai skolēna vārdu no pievienotā saraksta.

Aktivitātei var pievienot vairākus no iepriekš aprakstītajiem elementiem.

Kad aktivitāte pilnībā sagatavota un noformēta, aizver sagatavošanas logu. Darba lapa ir gatava.

AB15

Piemērā dažādi vārdi jāsašķiro divās kategorijās – latviešu valodas vārdi un svešvārdi. Tā skolēna vārds, kurš veiks uzdevumu, tiks izvēlēts nejauši, izvelkot to no cepures.

AB16

 

Izmantojot ikonu AB4, pēc uzdevuma izpildīšanas atjauno sākuma stāvokli, lai sāktu to pildīt no jauna.

Izmantojot ikonu AB5, atgriežas uzdevuma veidošanas logā, lai to rediģētu. Rediģēšanu var veikt jebkurā no uzdevuma veidošanas posmiem:

AB9

 

Apvēršana

1. Ja izvēlēta šī aktivitāte, tālāk notiek kartīšu dizaina izvēle.

AB21

2. Nākošajā solī veido uzdevuma saturu.

AB22

 

Uz kartīšu muguriņām raksta objektu nosaukumus, kuri skolēniem jāatpazīst. Uz kartīšu priekšpusēm raksta sagaidāmās atbildes, kuras skolēnam jāsniedz par dotajiem objektiem.

Tāpat, kā iepriekš aprakstītajā “Lielajā šķirošasnā”, ir iespēja izveidotos objektu un atbilžu sarakstus saglabāt, lai tos izmantotu citas aktivitātes veidošanai.

AB7 AB6

3. Pēdējā solī ir iespēja pievienot jau iepriekš aprakstītos spēļu elementus, lai kādu no veicamajām izvēlēm padarītu nejaušu.

Kad aktivitāte pilnībā sagatavota un noformēta, aizver sagatavošanas logu. Darba lapa ir gatava.

AB24

Piemērā uz kartīšu muguriņām redzami skaitļi. Skolēniem jāraksturo to dalāmība ar 3 un ar 9 (kartīšu aizmugurē ir pareizās atbildes). Nospiežot sarkano signālierīces pogu, tiek pievienotas divas signālpogas – zaļā un zilā. Pie tāfeles izsauc divus skolēnus. Kurš nospiež pogu pirmais, var izvēlēties, kuru no dalāmības pazīmēm pielietos.

 

 

 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool