SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Galerijas kolekcijas importēšana

11.nodaļa. Galerijas

Galerijas kolekcijas importēšana

Kolekciju dokumentu importēšana un eksportēšana ir ideāls veids, kā ar citiem dalīties ar pašu veidotām kategorijām un izmantot kategorijas, kuras ir veidojuši citi. Jūs varat izmantot kolekcijas dokumentus, lai pievienotu elementus galerijas Mans saturs kategorijai. Kad Jūs būsiet importējuši kolekcijas dokumentu, visi tās elementi galerijā parādīsies kā jauna apakš kategorija.

2 Lai importētu galerijas kolekciju

1. Ja galerija nav redzama, nospiediet Galerijas 2.

2. Galeriju kategoriju sarakstā izvēlieties Mans saturs, nospiediet uz tā izvēlnes bultiņas un izvēlieties Pievienot Manam saturam.

Parādās logs Pievienot Manam saturam.

3. Pārlūkojiet līdz mapei, kas satur kolekcijas dokumentu, kuru Jūs vēlaties importēt.

2 PIEZĪME

Galeriju kolekcijas dokumentiem paplašinājums ir .gallery.

4. Atlasiet kolekcijas dokumentu un nospiediet Open.

Kolekcija parādās kā jauna apakš kategorija. Pēc noklusējuma SMART Notebook jauno apakš kategoriju nosauc Untitled.

5. Lai nomainītu apakš kategorijas nosaukumu, atlasiet apakš kategorijas sīktēlu, nospiediet uz tā izvēlnes bultiņas un izvēlieties Pārsaukt. Ierakstiet jauno nosaukumu. Ja pievienotā klaviatūra nav viegli pieejama, Jūs varat uzrakstīt nosaukumu, izmantojot SMART klaviatūru.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool