SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 2. Nodaļa > Dokumentu kameras pievienošana ārējam displejam

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 2. Nodaļa

Dokumentu kameras pievienošana ārējam displejam

Jūs varat pievienot savu dokumentu kameru pa tiešo ar ārējo displeju, lai īstenotu sekojušas funkcionalitātes:

  • Izmantot kameras skata režīmu, lai apskatītu dokumentu kameras attēlus pilna ekrāna izmērā uz ārējā displeja. 
  • Izmantot SD kartes skata režīmu, lai apskatītu dokumentu kameras attēlus pilna ekrāna izmērā uz ārējā displeja. 
  • Piekļūt kameras skata režīma vai SD kartes skata režīma ekrāna izvēlnei.

 Pievienošanās projektoram vai šaurā profila displejam

Jūs varat pievienot savu dokumentu kameru projektoram vai displejam ar VGA signālu pieslēgumu vadu. 

Pirms savienojat projektoru vai displeju ar dokumentu kameru, pārliecinieties, ka projektors vai displejs nav pievienoti strāvas kontakta ligzdai.

Lai pievienotu projektoram vai displejam

 1. Pievienojiet VGA signāla pieslēgumu vadu dokumentu kameras aizmugurē esošai signālu pieslēguma paneļa VGA izejas pieslēguma vietai.

 2. Otru VGA signāla pieslēgumu vada galu pievienojiet projektora vai displeja VGA ieejas pieslēguma vietai. 

Pārslēgties starp VGA, DVI-D un kompozītā video signālu izejām

Ja izmantojat projektoru vai datora monitoru ar VGA vai DVI-D signāla pieslēgumu vadu, pārslēdziet dokumentu kameru uz VGA vai DVI-D režīmu. Ja izmantojat televizoru ar kompozītā video pieslēgumu vadu, pārslēdziet dokumentu kameru uz kompozīta režīmu.

Lai pārslēgtu VGA vai DVI-D režīmu 

Dokumentu kameras sānu panelī pārslēdziet VGA DVI-D/Composite slēdzi uz VGA DVI-D

Lai pārslēgtu uz kompozīta režīmu 

Dokumentu kameras sānu panelī pārslēdziet VGA DVI-D/Composite slēdzi uz Composite.

Pieslēgšana digitālajam projektoram vai HD displejam ar DVI-D signāla pieslēgumu vadu

Izmantojot DVI-D pieslēgumu vadu, varat pievienot savu dokumentu kameru digitālajam projektoram vai augstas izšķirtspējas (HD) displejam. 

Pirms savienojat projektoru vai displeju ar dokumentu kameru, pārliecinieties, ka projektors vai displejs nav pievienoti strāvas kontakta ligzdai.

 

  • Neizmantojiet DVI-I vai DVI-A signālu pieslēgumu vadus. 
  • Varat izmantot DVI-D dual link pieslēgumu vadu, bet tas funkcionēs kā DVI-D single link vads.  
  • Ja dokumentu kameru pievienojat pa tiešo ar projektoru vai HD displeju, izmantojot DVI-D signālu pieslēgumu vadu, Jūs varat parādīt tikai kameras attēlu, bez iespējas parādīt datora darba virsmu vai SMART Notebook prezentāciju. 

Pieslēgšana digitālajam projektoram vai displejam 

1. Pievienojiet DVI signāla pieslēgumu vadu dokumentu kameras aizmugurē esošai signālu pieslēguma paneļa DVI-D izejas pieslēguma vietai un digitālā projektora vai HD displeja DVI-D ieejas pieslēgumu vietai.

 2. Pārslēdziet uz VGA DVI-D režīmu.

Pieslēgšana televizoram

Varat pievienot dokumentu kameru TV ar kompozītā video signāla pieslēgumu vadu. 

Pirms savienojat televizoru ar dokumentu kameru, pārliecinieties, ka TV nav pievienots strāvas kontakta ligzdai.

Lai pievienotu televizoru 

1. Pievienojiet kompozītā video signāla pieslēgumu vadu dokumentu kameras Kompozītā signāla izejai (Composite Out) un televizora video ieejai (Video In).

 2. Pārslēdziet uz Kompozītā signāla režīmu. Skatieties Pārslēgties starp VGA, DVI-D un kompozītā video signālu izejām iepriekšējā lapaspusē.  

 Pārslēgties staro NTSC un PAL

Kad pievienojat dokumentu kameru TV, pārslēdziet TV kodējumu sistēmu (NTSC vai PAL).  

Lai pārslēgtos starp NTSC un PAL 

Dokumentu kameras apakšā pārslēdziet NTSC/PAL slēdzi uz NTSC, ja Jūsu TV izmanto NTSC kodējumu, vai PAL, ja izmanto PAL kodējumu. 

Izejas izšķirtspējas uzstādīšana

Varat uzstādīt dokumentu kameras izejas izšķirtspēju, lai tā sakristu ar izmantotā projektora vai displeja izšķirtspēju. 

Lai uzstādītu izejas izšķirtspēju 

Uzstādiet SXGA/WXGA/720p/XGA slēdzi attiecīgajā pozīcijā, lai kameras signālu izejas izšķirtspēja sakristu ar displeja vai projektora izšķirtspēju. Lai noteiktu, kāda izšķirtspēja ir nepieciešama, skatieties zemāk redzamajā tabulā. 

Uzstādījums

Izšķirtspēja

SXGA

1280 x 1024

WXGA

1280 x 800

720p

1280 x 720

XGA

1024 x 768


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool