SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 3.Nodaļa > Dokumentu kameras lietošanas ar SMART Notebook programmatūru

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 3.Nodaļa

Dokumentu kameras lietošanas ar SMART Notebook programmatūru

SMART Dokumentu kamera ir integrēta ar SMART Notebook programmatūru. Tas paver iespēju vadīt dokumentu kameru no datora vai SMART Board interaktīvajām tāfelēm, vai arī SMART interaktīvajiem displejiem. Jūs varat parādīt objektus, notvert objekta kadru un veikt anotācijas un piezīmes SMART Notebook darba lapā, veikt objekta tālummaiņu, fokusēšanu un mainīt attēla gaišuma uzstādījumus. 

Skatieties Jauktās realitātes rīku lietošana ar SMART dokumentu kameru , lai iegūtu informāciju, kā izmantot jauktās realitātes rīkus. 

Lai atvērtu SMART Dokumentu kameras logu

 1. Pievienojiet SMART dokumentu kameru datoram un ieslēdziet dokumentu kameru.

 2. Novietojiet objektu/us, kurus vēlaties parādīt, zem dokumentu kameras lēcas.

 3. Nospiediet SMART Document Camera .

 Parādās SMART dokumentu kameras logs.

Tāpat varat atvērt SMART Dokumentu kameras logu, uz dokumentu kameras vadības paneļa nospiežot Capture pogu.  

4. Varat veikt jebkuru no zemāk aprakstītajām iespējām:   

  • Nospiediet Tuvināt , lai pietuvinātu objektu.
  • Nospiediet Tālināt , lai attālinātu objektu.  
  • Nospiediet Palielināt spilgtumu , lai objekta attēlu padarītu gaišāku.  
  • Nospiediet Samazināt spilgtumu, lai objekta attēlu padarītu tumšāku.
  • Nospiediet Fokusa tuvināšana vai Fokusa tālināšana , lai objekta attēla fokusu mainītu manuāli.  
  • Nospiediet Autofokuss , lai objekta attēla fokusu mainītu automātiski.  

5. Nospiediet Aizvērt, kad esat pabeiguši veikt darbības ar objekta attēlu. 

Lai pārveidotu objekta attēlu

1. Atveriet SMART dokumentu kameras logu. 

2. Nospiediet Papildu iestatījumi

3. Varat veikt jebkuru no zemāk aprakstītajām iespējām: 

Izvēlieties Rotate 180 Degrees, la attēlu rotētu 180°. 

Izvēlieties Convert to Color, lai melnbaltu attēlu padarītu par krāsainu. 

Izvēlieties Convert to Black and White, lai krāsainu attēlu padarītu par melnbaltu. 

Izvēlieties Convert to Positive, lai negatīvu krāsu attēlu pārvērstu par pozitīvu krāsu attēlu. 

Izvēlieties Convert to Negative, lai pozitīvu krāsu attēlu pārvērstu par negatīvu krāsu attēlu.

 Lai izmantotu Mikroskopu režīmu 

1. Atveriet SMART dokumentu kameras logu. 

2. Nospiediet Papildu iestatījumi  un izvēlieties Start Microscope Mode

3. Kad nevēlaties vairs izmantot mikroskopa režīmu, nospiediet Papildu iestatījumi   un izvēlieties Stop Microscope Mode

Lai veiktu ekrāna tvērumu 

1. Atveriet SMART dokumentu kameras logu. 

2. Nospiediet Uzņemt un aizvērt , lai pašreizējā darba lapā ievietotu ekrāna tvērumu un aizvērtu logu. 

VAI 

Nospiediet Uzņemt jaunā lapā , lai ievietotu ekrāna tvērumu pilnīgi jaunā darba lapā un logu atstātu atvērtu. 

Lai veiktu vairākus ekrāna tvērumus 

1. Atveriet SMART dokumentu kameras logu. 

2. Nospiediet Uzņemt ar laika nobīdi  un izvēlieties laika periodu. (Piemēram, ja vēlaties veikt ekrāna tveršanu katras 15 sekundes, izvēlieties 15 sekundes.) 

3. Nospiediet , kad esat beiguši darboties pie vairāku ekrāna tvērumiem.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool