SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 3. nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumentu > Dokumenta saglabāšana

3. nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumentu

Dokumenta saglabāšana

SMART Notebook pēc noklusējuma saglabā dokumentus .notebook formātā. Jebkurš, kuram ir SMART Notebook 9.5 vai jaunāka versija (Windows, Mac vai Linux operētājsistēmām), var atvērt .notebook dokumentu.

 2 PIEZĪME

SMART Notebook 10 versijas noklusējuma formāts ir .notebook, bet 8, 9.0 un 9.1 versiju noklusējuma formāts ir .xbk. Ja Jūs vēlaties atvērt savu dokumentu SMART Notebook 8, 9.0 vai 9.1, tad saglabājiet savu dokumentu ar .xbk paplašinājumu. Tomēr .xbk formāts neatbalsta dažus objektus un īpašības, kādi ir pieejami SMART Notebook 10. Ja Jūs saglabājat savu dokumentu .xbk formātā, SMART Notebook nesaglabās objektus un īpašības, kurus .xbk formāts neatbalsta. Tāpat, ja Jūs izveidojat tekstu SMART Notebook 10 un saglabājat šo dokumentu .xbk formātā, Jums nebūs iespējams veikt korekcijas šim uzrakstītajam tekstam SMART Notebook 8, 9.0 vai 9.1 versijās.

2 Jauna dokumenta saglabāšana

1. Aktivizējiet Saglabāt 2.

Parādīsies Save As dialoga logs.

2. Sameklējiet mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt savu dokumentu.

3. Uzrakstiet dokumenta nosaukumu Dokumenta nosaukuma logā.

4. Ja Jūs vēlaties pārliecināties, ka Jūsu dokuments saglabā pareizo formātu, izvēlieties .notebook dokumenta tipu.

VAI

Ja Jūs vēlaties izveidot dokumentu, kuru varētu atvērt ar SMART Notebook 8, 9.0 un 9.1 programmatūras versijām, izvēlieties .xbk dokumenta tipu.

5. Aktivizējiet Saglabāt 2.

6. Ja Jūs saglabājat savu dokumentu .xbk formātā, bet dokuments satur objektus vai rekvizītus, ko .xbk formāts neatbalsta, parādīsies dialoga logs, informējot, ka SMART Notebook nesaglabās šos objektus vai rekvizītus, ja Jūs turpināsiet veikt saglabāšanu. Aktivizējiet .

2 Lai saglabātu jau esošu dokumentu

Aktivizējiet Saglabāt.

Lai saglabātu dokumentu ar jaunu nosaukumu vai atrašanās vietu

1. Izvēlieties Fails > Saglabāt kā.

Parādīsies Saglabāt kā dialogs logs.

2. Izvēlieties darba mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt jauno dokumentu.

3. Dokumenta nosaukuma logā ierakstiet dokumenta nosaukumu.

4. Ja Jūs vēlaties pārliecināties, ka Jūsu dokuments saglabā pareizo formātu, izvēlieties .notebook dokumenta tipu.

VAI

Ja Jūs vēlaties izveidot dokumentu, kuru varētu atvērt ar SMART Notebook 8, 9.0 un 9.1 programmatūras versijām, izvēlieties .xbk dokumenta tipu.

5. Aktivizējiet Saglabāt.

6. Ja Jūs saglabājat savu dokumentu .xbk formātā, bet dokuments satur objektus vai rekvizītus, ko .xbk formāts neatbalsta, parādīsies dialoga logs, informējot, ka SMART Notebook nesaglabās šos objektus vai rekvizītus, ja Jūs turpināsiet veikt saglabāšanu. Aktivizējiet .


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool