SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Dokumenta eksportēšana

15.nodaļa. Eksportēšana no .notebook dokumentiem

Dokumenta eksportēšana

Jūs varat eksportēt savu .notebook dokumentu dažādos formātos. Jūs varat uzstādīt, ka SMART Notebook automātiski eksportē dokumentu, kad Jūs attēlojat citu lapu, vai pēc noteikta laika perioda. Jūs varat izgriezt vai nokopēt tekstu no .notebook dokumenta un ielīmēt to citās programmās.

Jūs varat eksportēt savu .notebook dokumentu dažādos formātos, tai skaitā HTML un PDF, Becta Interactive Whiteboard kopējo failu formāta (CFF) dokumentus, PowerPoint dokumentus un attēla materiālus.

2 PIEZĪMES

  • SMART Notebook neeksportē pielikumus, kad Jūs eksportējas dokumentus kā attēlus. Lai iekļautu pielikumus, Jums ir jāeksportē savs dokuments vai nu HTML vai PDF (Adobe Reader® 6.0 vai jaunāka versija) formātos.
  • SMART Notebook neeksportē dokumentus, kurus Jūs pievienojat .notebook dokumentam kā saīsnes. Ja Jūs vēlaties iekļaut dokumenta pielikumu, Jums jāpievieno dokumentu kopija.
  • SMART Notebook neeksportē dažus pildījuma, struktūras un attēla efektus. Šie efekti eksportētajā dokumentā var parādīties kā tīrtoņa krāsa vai parādīties nekorekti.

2 Lai eksportētu dokumentu kā HTML

1. Izvēlieties Fails > Eksportēt > Tīmekļa lapa.

2. Pārlūkojiet mapi, kurā Jūs vēlaties eksportēt dokumentu.

3. Ierakstiet dokumenta nosaukumu File name logā.

4. Nospiediet Save.

2 Lai eksportētu dokumentu kā attēlu

1. Izvēlieties Fails > Eksportēt > Attēla faili.

2. Izvēlieties mapi, kurā Jūs vēlaties eksportēt attēla failus.

2 PIEZĪME

SMART Notebook katru lapu eksportēs kā atsevišķu attēla dokumentu. SMART Notebook saglabā katru attēlu ar nosaukumu, balstoties uz .notebook dokumenta nosaukumu un lapas numuru.

3. Izvēlieties Attēla veids.

4. Izvēlieties attēla Izmēru.

5. Nospiediet Labi.

2 Lai eksportētu dokumentu kā CFF dokumentu

1. Izvēlieties Fails > Eksportēt > CFF.

Parādās Save As logs.

2. Pārlūkojiet līdz mapei, kurā Jūs vēlaties eksportēt jauno dokumentu.

3. Ierakstiet nosaukumu File name logā.

4. Nospiediet Save.

2 PIEZĪME

Jūs varat arī importēt CFF dokumentus.

2 Lai eksportētu dokumentus kā PDF

1. Izvēlieties Fails > Eksportēt > PDF.

Atveras Eksportēt PDF logs.

2. Ja Jūs vēlaties izdrukāt sīktēlus, Drukāt kolonnā izvēlieties Sīktēli.

VAI

Ja Jūs vēlaties izdrukāt izdales materiālus, Drukāt kolonnā izvēlieties Izdales materiāli.

VAI

Ja Jūs vēlaties izdrukāt pilnas lapas, Drukāt kolonnā izvēlieties Pilna lapa.

3. Lai katrai drukājamai lapai pievienotu galveni, kājeni vai datumu, ierakstiet attiecīgo informāciju Galvene, Kājene vai Datums logos.

4. Lai katrai drukājamai lapai pievienotu lapas numuru, atķeksējiet Parādīt lapu numurus logu.

5. Ja Jūs drukājat sīktēlus, izvēlieties izkārtojumu:

a. Izvēlieties Pilna lapa (viens sīktēls uz lapas); Liels (divi sīktēli uz lapas); Vidējs (četri sīktēli uz lapas) vai Neliels (seši sīktēli uz lapas).

b. Lai iekļautu robežu ap katru no sīktēliem, atķeksējiet Lapas robežas logu.

c. Lai iekļautu lapu nosaukumus, atķeksējiet Sīktēla virsraksti logu.

6. Ja Jūs drukājat izdales materiālu, izvēlieties izkārtojumu:

a. Izvēlieties Liels (viena .notebook dokumenta lapa uz drukātas lapas), Vidējs (divas .notebook dokumenta lapas uz drukātas lapas), Neliels (trīs .notebook dokumenta lapas uz drukātas lapas). Izdales materiāliem papildus ir brīvs laukums papildus piezīmēm.

b. Lai iekļautu robežas ap katru no .notebook dokumenta lapām, atķeksējiet Lapu robežas logu.

c. Lai iekļautu lapu nosaukumus, atķeksējiet Sīktēla virsraksti logu.

7. Lai izdrukātu dokumentu, Drukāšanas diapazonā izvēlieties Viss.

VAI

Lai izdrukātu atlasītās lapas, Drukāšanas diapazonā izvēlieties Lapas un ierakstiet to lapu numurus, kurus Jūs vēlaties izdrukāt. Atdaliet lapu numurus ar komatiem, bet lapu diapazonu ar domuzīmi, piemēram, 1,2-4-7.

8. Nospiediet Saglabāt.

Parādās logs Saglabāt kā PDF failu.

9. Pārlūkojiet līdz mapei, kur Jūs vēlaties eksportēt jauno dokumentu.

10. File name logā ierakstiet dokumenta nosaukumu.

11. Nospiediet Saglabāt.

2 Lai eksportētu dokumentu kā PowerPoint dokumentu

1. Izvēlieties Fails > Eksportēt > PowerPoint.

Parādās Save As logs.

2. Pārlūkojiet līdz mapei, kur Jūs vēlaties jauno dokumentu saglabāt.

3. File name logā ierakstiet dokumenta nosaukumu.

4. Nospiediet Save.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool