SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 3. nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumentu > Dokumenta automātiskā saglabāšana

3. nodaļa. Strādājot ar .notebook dokumentu

Dokumenta automātiskā saglabāšana

Jūs varat uzstādīt, ka SMART Notebook saglabās Jūsu dokumentu automātiski, kad Jūs attēlojat citu darba lapu vai pēc noteikta laika.

2 Lai automātiski saglabātu dokumentu

1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.

Atvēries Periodisko saglabājumu vednis.

2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski katru reizi, kad Jūs pārejat uz citu darba lapu.

VAI

Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai saglabātu Jūsu dokumentu automātiski pēc noteikta laika perioda.

3. Aktivizējiet Tālāk.

4. Izvēlaties Notebook dokuments.

5. Aktivizējiet Tālāk.

Parādīsies Saglabāt kā (Save As) logs.

6. Izvēlieties darba mapi, kurā Jūs vēlaties saglabāt savu jauno dokumentu.

7. Ierakstiet dokumenta nosaukumu Dokumentu nosaukums ailē. SMART Notebook automātiski saglabās dokumentu ar .notebook dokumentu paplašinājumu.

 2 PIEZĪME

Pēc noklusējuma SMART Notebook 10 dokumentu formāts ir .notebook, bet versijām 8, 9.0 un 9.1 pēc noklusējuma dokumentu formāts ir .xbk. Ja Jūs vēlaties atvērt savu dokumentu SMART Notebook 8, 9.0 vai 9.1 programmatūras versijā, saglabājiet savu dokumentu ar .xbk paplašinājumu. Tomēr .xbk formāts neatbalsta dažus SMART Notebook 10 objektus un īpašības. Ja Jūs saglabāsiet dokumentu .xbk formātā, SMART Notebook nesaglabās šos objektus un īpašības, ko šis formāts neatbalsta. Tāpat, ja jūs izveidojat tekstu SMART Notebook 10 programmatūras versijā un saglabājat dokumentu .xbk formātā, jūs nevarēsiet izmainīt vai koriģēt šo tekstu SMART Notebook 8, 9.0 un 9.1 versijās.

8. Aktivizējiet Save.

2 Lai atceltu automātisko dokumentu saglabāšanu

1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.

Atvēries Periodisko saglabājumu vednis.

2. Izvēlieties Nesaglabājiet dokumentu automātiski.

3. Aktivizējiet Tālāk.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool