SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Caurspīdīgu laukumu veidošana grafiska tipa dokumentos

8.nodaļa. Objektu rediģēšana un dzēšana

Caurspīdīgu laukumu veidošana grafiska tipa dokumentos

Ja Jūs lapai pievienojat grafiskus failus, Jūs varat izveidot caurspīdīgus laukumus, piemēram, attēla ietvaros. Šī iespēja ir noderīga, piemēram, noņemot grafika fonu. Jūs varat padarīt caurspīdīgu jebkuru grafika krāsu.

2 Lai izveidotu caurspīdīgu laukumu grafikā

1. Atlasiet grafiku.

2. Izvēlieties Formāts > Iestatīt attēla caurspīdīgumu.

2 PIEZĪME

Jūs varat arī izpildīt šo darbību, nospiežot uz objekta izvēlnes bultiņas un tad izvēloties Iestatīt attēla caurspīdīgumu.

Parādās Attēla caurspīdīgums logs.

3. Nospiediet uz grafika laukumu, kuru Jūs vēlaties padarīt caurspīdīgu.

2 PIEZĪME

Nospiežot uz konkrētu laukumu, caurspīdīgumu piešķir tikai konkrētajam laukumam, pat, ja šī krāsa ir ietverta citos laukumos.

4. Nospiediet OK.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool