SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Automātiska dokumenta eksportēšana

15.nodaļa. Eksportēšana no .notebook dokumentiem

Automātiska dokumenta eksportēšana

Jūs varat automātiski eksportēt savu .notebook dokumentu, kad veicat citas lapas attēlošanu, kā arī pēc noteikta laika intervāla.

2 PIEZĪME

  • SMART Notebook neeksportēs pielikumus, kad Jūs dokumentu eksportējat kā attēla failu. Lai pielikumus iekļautu, Jums savs dokuments jāeksportē vai nu HTML vai PDF (Adobe Acrobat Reader 6.0 vai jaunāka versija) formātos.
  • SMART Notebook neeksportē dokumentus, kurus Jūs pievienojat .notebook dokumentam kā saīsnes. Ja Jūs vēlaties iekļaut dokumenta pielikumu, Jums jāpievieno dokumentu kopija.
  • SMART Notebook neeksportē dažus pildījuma, struktūras un attēla efektus. Šie efekti eksportētajā dokumentā var parādīties kā tīrtoņa krāsa vai parādīties nekorekti.

2 Lai automātiski eksportētu dokumentu HTML formātā

1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.

Parādās Periodiskās saglabāšanas vednis logs.

2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu, kad Jūs attēlojat citu lapu.

VAI

Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu pēc noteikta laika intervāla.

3. Nospiediet Tālāk.

4. Izvēlieties Tīmekļa lapa (HTML).

5. Nospiediet Tālāk.

Parādās Save As logs.

6. Pārlūkojiet līdz mapei, kurā Jūs vēlaties eksportēt dokumentu.

7. File name logā ierakstiet dokumenta nosaukumu.

8. Nospiediet Save.

2 Lai automātiski eksportētu dokumentu PDF formātā

1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.

Parādās Periodiskās saglabāšanas vednis logs.

2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu, kad Jūs attēlojat citu lapu.

VAI

Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu pēc noteikta laika intervāla.

3. Nospiediet Tālāk.

4. Izvēlieties PDF.

VAI

Izvēlieties PDF ar laikspiedolu, ja Jūs vēlaties, lai eksportējamā dokumenta nosaukumā tiktu iekļauts eksporta laiks.

5. Nospiediet Tālāk.

Parādās Save As logs.

6. Pārlūkojiet līdz mapei, kurā Jūs vēlaties dokumentu eksportēt.

7. File name logā ierakstiet dokumenta nosaukumu.

8. Nospiediet Save.

2 Lai automātiski eksportētu dokumentu attēla formātā

1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.

Parādās Periodiskās saglabāšanas vednis logs.

2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu, kad Jūs attēlojat citu lapu.

VAI

Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu pēc noteikta laika intervāla.

3. Nospiediet Tālāk.

4. Izvēlieties Attēla faili.

5. Nospiediet Tālāk.

6. Nospiediet Pārlūkot, lai pārlūkotu līdz mapei, kurā Jūs vēlaties eksportēt dokumentu, un nospiediet Open.

2 PIEZĪME

SMART Notebook eksportē katru lapu kā atsevišķu attēla materiālu. SMART Notebook saglabā katru attēlu ar dokumenta nosaukumu, kas balstīts uz .ntoebook dokumenta nosaukumu un lapas numuru.

7. Izvēlieties Attēla veids pieejamos formātus.

8. Izvēlieties attēla Izmēru.

9. Nospiediet Labi.

2 Lai automātiski eksportētu dokumentu PowerPoint formātā

1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.

Parādās Periodiskās saglabāšanas vednis logs.

2. Izvēlieties Ikreiz, pārejot uz citu lapu, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu, kad Jūs attēlojat citu lapu.

VAI

Izvēlieties 1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes vai 30 minūtes, lai automātiski eksportētu Jūsu dokumentu pēc noteikta laika intervāla.

3. Nospiediet Tālāk.

4. Izvēlieties PowerPoint.

5. Nospiediet Tālāk.

Parādās Save As logs.

6. Pārlūkojiet līdz mapei, kurā Jūs vēlaties eksportēt dokumentu.

7. File name logā ierakstiet dokumenta nosaukumu.

8. Nospiediet Save.

2 Lai atceltu automātisko dokumenta eksportu

1. Izvēlieties Fails > Periodiskie saglabājumi.

Parādās Periodiskās saglabāšanas vednis logs.

2. Izvēlieties Nesaglabāt dokumentu automātiski.

3. Nospiediet Tālāk.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool