SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 7.Nodaļa > 3D modeļu ievietošana un manipulācija

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 7.Nodaļa

3D modeļu ievietošana un manipulācija

Pirms varat sākt izmantot jauktās realitātes rīkus, nepieciešams .notebook dokumentā ievietot 3D modeli. Pēc tam, kad 3D modelis ievietots, varat ar to manipulēt gluži tāpat kā ar jebkuru citu objektu.

 3D modeļu ievietošana

3D modeļi ir pieejami no integrētajām galerijām un SMART Exchange™ mājas lapas. Varat arī ievietot savus 3D modeļus, ja tie atbilst kādam no zemāk norādītajiem formātiem: 

 • COLLADA (.dae) 
 • 3D Object (.obj) 
 • FBX (.fbx)

Dažu 3D modeļu faktūras un cita informācija ir saglabāta atsevišķos dokumentos un darba mapēs. Kad ievietojat šādus 3D modeļus, pārliecinieties, ka 3D modeļa dokumenti atrodas attiecīgajā darba mapju struktūrā ar to atbalstošajiem dokumentiem un darba mapēm.

Lai ievietotu 3D modeli

 1. Izvēlieties Insert > 3D File.

Parādās logs Insert 3D File.

 2. Pārlūkojiet līdz 3D modelim, kuru vēlaties ievietot darba lapā un atlasiet to.

 3. Nospiediet Open.

 3D modelis parādās darba lapā. 

3D modeļu manipulēšana

Kad esat ievietojuši 3D modeli, varat manipulēt ar to tādā pašā veidā, kā manipulējat ar citiem objektiem SMART Notebook programmatūrā. Jūs varat veikt šādas darbības: 

 • Izgriezt, kopēt un ielīmēt 
 • Klonēt 
 • Pārvietot 
 • Mērogot 
 • Nobloķēt 
 • Pievienot saites un skaņas 
 • Pievienot galerijas struktūrai

 

 • Informācijai par šīm standarta iespējām, skatieties SMART Notebook programmatūras lietotāja palīdzībā. 
 • Kad pievienojat 3D modeli galerijas struktūrai, tā parādās 3D objektu kategorijā. 

Papildus standarta iespējām, varat veikt sekojošo: 

 • Rotēt 3D modeli 
 • Pauzēt, atskaņot un atiestatīt animāciju 
 • Pievienot nosaukumus 

3D modeļa rotēšana 

Varat rotēt 3D modeli trīs dimensijās. Pēc 3D modeļa rotēšanas, varat to atgriezt sākotnējā pozīcijā.

3D modeļa rotēšana vienas ass robežās 

1. Atlasiet 3D modeli.

2. Nospiediet uz vienas no sāna rotācijas svirām.

3. Virziet pirkstu tajā virzienā, uz kuru vēlaties rotēt 3D modeli, un atlaidiet pirkstu, kad rotācija pabeigta. 

3D modeļa rotēšana vairāku asu robežās

 1. Atlasiet 3D modeli.

2. Nospiediet uz centrālās rotācijas sviru.

 

 3. Virziet pirkstu tajā virzienā, uz kuru vēlaties rotēt 3D modeli, un atlaidiet pirkstu, kad rotācija pabeigta.

 Lai nostādītu 3D modeli tā sākotnējā rotācijas stāvoklī

 1. Atlasiet 3D modeli.

2. Nospiediet uz 3D modeļa izvēlnes bultiņas un izvēlieties Reset Rotation.

 Animācijas pauzēšana, atskaņošana un atiestatīšana

 Ja 3D modelis ietver animāciju, varat to pauzēt, atskaņot un atiestatīt.

Ja 3D modelis nesatur animāciju, Animācijas izvēlnes aprakstītās darbības nebūs pieejamas.

Lai nopauzētu animāciju

1. Atlasiet 3D modeli.

2. Nospiediet uz 3D modeļa izvēlnes bultiņu un izvēlieties Animation > Play/Pause Animation.

 Lai atskaņotu animāciju

 1. Atlasiet 3D modeli.

2. Nospiediet uz 3D modeļa izvēlnes bultiņu un izvēlieties Animation > Play/Pause Animation.

 Lai atiestatītu animāciju

 1. Atlasiet 3D modeli.

2. Nospiediet uz 3D modeļa izvēlnes bultiņu un izvēlieties Animation > Restart Animation.

 Nosaukumu pievienošana

 Varat pievienot nosaukumus, lai, piemēram, izceltu 3D modeļa sastāvdaļas. Nosaukumi var būt teksta, ģeometriskas figūras vai jebkurš 2D objekts.

Jūs nevarat pievienot nosaukumus 3D modeļiem, kas satur animāciju.

Lai pievienotu nosaukumu

 1. Atlasiet 3D modeli.

2. Veiciet datora peles labā taustiņa klikšķi uz 3D modeļa, kur vēlaties pievienot nosaukumu, un izvēlieties Add Label.

 Parādās nosaukuma logs.

 3.Lai nosaukumā ietvertu tekstu, veiciet dubultklikšķi uz nosaukuma loga un ierakstiet savu tekstu.

VAI

Lai nosaukumā ietvertu ģeometrisku figūru vai jebkuru 2D objektu, izveidojiet objektu un ievelciet to nosaukuma logā.

 4. Papildus varat pieveinot nosaukuma loga savienojošo punktu citam 3D modeļa laukumam.

 Lai noņemtu nosaukumu

 1. Atlasiet nosaukumu.

2. Nospiediet .

3D ainas navigēšana

Lieli 3D modeļi, kas satur iekšējas detaļas tiek sauktas par 3D ainām. Varat veikt navigāciju par šīm 3D ainām, izmantojot SMART Notebook programmatūras vadību. 

Varat izmantot 3D ainas iezīmes, lai navigētu jebkuru 3D objektu. Tomēr ne visi 3D modeļi satur iekšēju informāciju. Ja Jūs iekļūstat 3D modeļa, kurš nesatur iekšēju informāciju, izkārtojumā, tad tas parādās tukšs.

zLai navigētu 3D ainu

 1. Atlasiet 3D ainu.

2. Nospiediet uz 3D ainas izvēlnes bultiņas un izvēlieties Enter 3D Scene.

 SMART Notebook programmatūra parāda 3D ainu pilna ekrāna režīmā. Parādās 3D ainas karte, navigācijas vadība un Aizvēršanas poga.

 • Varat nospiest kartes pelēko rāmi, lai pārvietotu to uz citu lapas daļu, ja tas nosedz informāciju, ko vēlaties parādīt. Varat arī mērogot karti, nospiežot uz pelēkā rāmja apakšējā labā stūra un tad velkot to. 
 • Varat pārvietot navigācijas vadību uz citu lapas vietu, ja tie aizsedz informāciju, ko vēlaties parādīt. 

3. Navigējat 3D ainu, izmantojot navigācijas vadības pogas. 

Poga

Lietojiet lai:

A

Nomainītu atrašanās vietu augšup.

B

Nomainītu atrašanās vietu pa kreisi.

C

Nomainītu atrašanās vietu pa labi.

D

Nomainītu atrašanās vietu lejup.

E

Palielināt pacēlumu.

F

Virzīties uz priekšu ainā.

G

Virzīties pa kreisi ainā.

H

Virzīties pa labi ainā.

I

Virzīties atpakaļ ainā.

J

Pazemināt pacēlumu.

 

Navigējot 3D ainu, kartē parādīsies sarkans indikators, kas parādīs to laukumu, kuru Jūs pašreiz apskatāt:

4. Nospiediet Close , kad esat pabeiguši.


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool