SMARTBOARD > Ziņas > Nāc ar savu mobilo ierīci!

Ziņas

Nāc ar savu mobilo ierīci!

Ja ir vēlēšanās un interese uzzināt par jaunākajām un aktuālajām tendencēm tehnoloģiju izmantošanā skolās Eiropā, iepazīt labākos piemērus no citu valstu skolu pieredzes, var izlasīt tikko publicētu Eiropas valstu izglītības ministriju sadarbības tīkla (EUN) ietvaros izveidotās Nākotnes klases (Future Classroom Lab http://fcl.eun.org/icwg ) ziņojumu „Designing the Future Classroom – BYOD Bring Your Own Device (a guide for school leaders)” (Nākotnes klases projektēšana – nāc ar savu mobilo ierīci (skolu vadītāju ceļvedis)). Diemžēl par Latviju informācijas te nebūs, jo Latvija neietilpst Eiropas valstu izglītības ministriju sadarbības tīklā. Tomēr liela daļa Eiropas valstu ir pārstāvētas, un pieredze var būt mums nozīmīga.

Individuālu mobilo ierīču izmantošana izglītības kontekstā arvien vairāk kļūst par normu daudzās valstīs. Skolās vairāk un vairāk tiek izmantoti klēpjdatori, planšetdatori un viedtālruņi, lai atbalstītu mācīšanu un mācīšanos gan klasē, gan ārpus tās. Eiropas valstu izglītības ministriju sadarbības tīkla un Cisco Systems pētījumā ir atrodami fakti par to, ka skolās attīstās politika, kas veicina skolēnu un skolotāju personisko mobilo ierīču izmantošanu, un tas ir pašlaik Eiropā notiek vidēji 75% skolu, atsevišķās valstīs pat 100%. Tas ietver gan bezvadu interneta pārklājuma nodrošināšanu, skolotāju profesionālo pilnveidi un daudz citu svarīgu pasākumu, kā piemēram, labākās pieredzes apmaiņu un atbilstošu mācību materiālu nodrošināšanu. Šajā procesā dažādu valstu skolās novēroti trīs atšķirīgi scenāriji:

  1. Mobilo ierīču izmantošana ir viena vai dažu skolotāju iniciatīva, dažkārt pretēji skolas vadības nostādnēm. Viņi ļauj savās stundās izmantot skolēnu mobilās ierīces un māca tās izmantot mācību procesā. Veiksmes un neveiksmes netiek apspriestas, un galvenokārt atkarīgas no viena cilvēka interpretācijas.
  2. Skolas vadība neiebilst mobilo ierīču izmantošanai, taču nevada šo procesu. Skolotāju iniciatīvas tiek atbalstītas, piedāvājot arī profesionālo pilnveidi.
  3. Mobilo ierīču izmantošana ir pārdomāts skolas vadības lēmums. Skolotāji tiek iedrošināti, atbalstīti. Notiek kopīga risku un ieguvumu analīze, lai uzlabotu mācību procesu.

Lai arī pēc kāda scenārija notikusi mobilo ierīču izmantošana mācību procesā klasē gan stundās, gan ārpus tām, tiek atzīti vairāki nopietni ieguvumi, piemēram, kopējās skolēnu motivācijas uzlabošanās, īpaši to skolēnu, kuru spējas nav augstas, dažādu interneta resursu pieejamība, formatīvās vērtēšanas iespēju paplašināšanās, skolēnu digitālo prasmju attīstība, daudzveidīgas sadarbības un komunikācijas iespējas.

Neapšaubāmi, tiek domāts arī par riskiem un to mazināšanu vai novēršanu. Ne jau visiem skolēniem ir pieejamas personiskās mobilās ierīces. Tā ir arī valodas barjera dažādu resursu izmantošanā, mobilo ierīču un lietoto programmatūru daudzveidība dažkārt rada problēmas. Zināms izaicinājums skolotājiem ir klases aktivitāšu plānošana un mobilo ierīču mērķtiecīga un adekvāta izmantošana, interneta kvalitāte dažādos reģionos un skolās, vecāku un sabiedrības attieksme u.c.  Skaidrs, ka darbs ar šīm problēmām ir efektīvāks, ja mobilo ierīču lietojums mācību procesā ir visas skolas vienota politika.

Iepazīstoties ar pilnu pētījuma ziņojumu, gan skolotāji, gan skolu vadītāji te atradīs daudz konkrētu ieteikumu un pieredzes, lai pēc iespējas veiksmīgāk ieviestu efektīvu un noderīgu mobilo ierīču lietojumu mācību procesā.

Piemēram, te ie daži no ieteikumiem skolotājiem, kuri vēlas uzākt vai pilnveidot skolēnu mobilo ierīču izmantošanu:

  1. Uzstādiet skaidru mērķi, kāpēc vēlaties, lai skolēni izmanto savas mobilās ierīces.
  2. Pārliecinieties par interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
  3. Iepazīstieties ar citu skolotāju labāko pieredzi, kā un kāpēc jēgpilni izmantot mobilās ierīces mācību procesā.
  4. Ļoti rūpīgi izplānojiet stundu.
  5. Pārliecinieties, vai katram skolēnam būs iespēja izmantot kādu mobilo ierīci (personisko vai skolas).
  6. Ieplānojiet „atkāpšanās” ceļu, citas aktivitātes, ja kaut kas ar mobilo ierīču lietojumu neizdodas.

Mēs, pieaugušo neformālās izglītības iestāde „Blatijas Biroju Tehnoloģijas”, no savas puses varam piedāvāt pedagogiem profesionāli pilnveidoties un apgūt SMART Technologies piedāvātās iespējas darboties ar mobilajām ierīcēm stundās un ārpus stundām. Katrs nākošais programmatūras atjauninājums satur arvien vairāk mobili iespējotu aktivitāšu, kas ļauj katram skolotājam izveidot savu, individuālu pieeju stundai un organizēt mūsdienīgu mācību procesu. Ja esat ieintersēti profesionāli pilnveidoties šajā ziņā, vienmēr priecāsimies, ja sazināsieties ar mums.

 


Autorizācija

Uzdod savu jautājumu

captcha

Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool