SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Notebook™ 10.8 > 14.nodaļa. Importēšana .notebook dokumentos > Dokumenta importēšana ar SMART Notebook Print Capture

14.nodaļa. Importēšana .notebook dokumentos

Dokumenta importēšana ar SMART Notebook Print Capture

Papildus objektu veidošanai un pievienošanai galerijai, Jūs varat importēt tekstu, attēlus, fona lapas un citu saturu no dažādiem resursiem. Izvēlētais veids atkarīgs no tā, kādu informāciju Jūs vēlaties pievienot dokumentam.

Jūs varat:

 • Notvert ekrāna, loga un reģiona skatu.
 • Pievienot dokumenta kopiju, saīsni uz dokumentu vai saiti uz tīmekļa lapu.
 • Importēt dokumentus no citām programmām, izmantojot SMART Notebook Print Capture.
 • Ievietot grafiskus materiālus no sava datora.
 • Ievietot skenētus attēlus.
 • Ielīmēt tekstu.
 • Importēt PowerPoint dokumentu.
 • Importēt dokumentu no citām tāfeles programmatūrām.

2 PIEZĪME

 • Kad esat savienojuši savu datoru ar SMART produktu SMART Notebook atbalsta noteiktus dokumenta veidus.
 • Ja Jūs importējat dokumentu, kuru SMART Notebook neatbalsta, tas parādās pielikumu logā. Jūs varat atvērt pielikumus izmantojot trešās puses programmatūru, bet Jums nebūs iespēja tās pievienot lapai.
 • Neatkarīgi no tā, vai Jūsu dators ir pievienots SMART produktam, SMART Notebook atbalsta .flv video formātu un .mp3 audio formātu.

Jūs varat no dažādiem avotiem importēt saturu .notebook dokumentā. SMART Notebook Print Capture ir drukātāja palīg programma (draiveris), kas no dokumenta uz .notebook dokumentu importē visu dokumentu vai konkrētas tā lapas. Katra importētā dokumenta lapa parādās kā objekts katra savā lapā ar tās oriģinālo formatējumu.

2 Lai importētu dokumentu izmantojot SMART Notebook Print Capture

1. Dokumentā, kuru Jūs vēlaties eksportēt uz .notebook dokumentu, izvēlieties File > Print.

Parādīsies Print logs.

2. Drukātāju sarakstā izvēlieties SMART Notebook Print Capture.

3. Lai izmainītu lapas izkārtojumu vai grafiku izšķirtspēju, Jums ir:

a. Jānospiež Properties vai Preferences poga.

Parādās logs SMART Notebook Print Capture Properties.

b. Izvēlieties Landscape (horizontālas lapas) vai Portrait (vertikālas lapas) izkārtojumu.

c. Lai nomainītu importēto attēlu izšķirtspēju, ievadiet skaitli Horizontal Resolution un Vertical Resolution logos.

2 IETEIKUMS

– Izmantojiet vienādu vērtību abos logos, lai novērstu attēla malu attiecību deformēšanu. Labākiem rezultātiem, izmantojiet vērtību starp 50 un 100.

– Jo lielāka izšķirtspēja, jo lielāks attēls.

– Neizmantojiet Draft, Low vai Medium uzstādījumus, jo tie var neatainot attēlu proporcionāli.

d. Nospiediet OK.

2 PIEZĪME

Nespiediet ENTER taustiņu uz Jūsu tastatūras OK pogas vietā, jo ENTER taustiņš aizvērs logu bez izmaiņu saglabāšanas.

4. Izvēlieties Page Range un nospiediet OK.

Ja .notebook dokuments ir atvērts, katra dokumenta lapa no eksportējamā dokumenta parādīsies .notebook dokumentā pēc pašreizējās lapas.

Šis process var ilgt vairākas minūtes.

SMART Notebook programmatūra caur SMART Notebook Print Capture ievietotos attēlus nobloķē pozīcijā. Pirms Jūs tos varat modificēt, Jums tie ir jāatbloķē.

Ieteicamās izšķirtspējas

Ja Jūs maināt importētā attēla izšķirtspēju, izmantojiet zemāk ievietoto tabulu, kā palīdzību.

Ieteicamā grafiku izšķirtspēja ir atkarīga no Jūsu ekrāna izšķirtspējas.

2


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool