SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 2. Nodaļa > Pamata signālu savienojums

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 2. Nodaļa

Pamata signālu savienojums

Pievienojat savu SMART dokumentu kameru strāvas kontakta ligzdai un datoram, lai varētu izmantot dokumentu kameru ar SMART Notebook programmatūru. 

Šādai konfigurācijai ir nepieciešama SMART Notebook programmatūra. Lai izmantotu kameras skata režīmu vai SD kartes skata režīmu, savienojiet dokumentu kameru pa tiešo ar ārējo displeju. 

Lai pieslēgtu barošanas bloku

1. Pievienojiet strāvas pieslēguma vadu 12V DC kontakta ligzdai , kas atrodas uz dokumentu kameras signālu pieslēgumu paneļa.

 

 

Pārliecinieties, ka esat pievienojuši strāvas vadu strāvas blokam pirms pieslēgt strāvas kontakta dakšu kontakta ligzdai. 

 2. Pievienojiet Jūsu valstī atbalstītu strāvas vadu strāvas blokam un tikai tad pievienojiet kontakta dakšu kontakta ligzdai.

 

Lai pievienotu dokumentu kameru datoram

 


Developed by "VERSUS PRO"