SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Kursi klātienē > Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot Lesson Activity Toolkit SMART Notebook vidē veidotus interaktīvus mācību materiālus

Kursi klātienē

Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot Lesson Activity Toolkit SMART Notebook vidē veidotus interaktīvus mācību materiālus

1. Mērķis:

6 kurss ir paredzēts lai padziļināt un pilnveidot vispārizglītojošo skolu pedagogu izpratni par interaktīvu mācību materiālu lomu mūsdienīgā mācību procesā un to izveidošanu un pielietojumu mācību stundā.

2. Mērķauditorija:

Vispārējās izglītības pedagogi.

3. Metodika:

Pasniedzēja lekcija, diskusijas, praktiskais darbs.

4.Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki būs ieguvuši sekojošas prasmes:

  • veidot interaktīvus mācību materiālus, izmantojot galeriju materiālus;
  • orientēties plašā Lesson Activity Toolkit galerijas materiālu izklāstā;
  • pievienot dažāda veida interaktīvas aktivitātes mācību materiālam.

 

5. Apmācības plāns:

Tēma                                                                                           

 

Laiks

  1. Interaktīvu mācību materiālu loma mūsdienīgā mācību stundā. (Sintija Buhanovska, Kristīne Pastare)

2 st.

Pārtraukums*

30 min.

  1. Interaktīvu mācību materiālu veidošana SMART Notebook vidē, izmantojot programmatūras galeriju Lesson Activity Toolkit (spēles, uzdevumi, testi u.c.). (Oksana Jepifanova)

2 st.

Pārtraukums*

30 min.

  1. Interaktīvu mācību materiālu veidošana SMART Notebook vidē, izmantojot programmatūras galeriju Lesson Activity Toolkit (Turpinājums). (Oksana Jepifanova)
  2. Jautājumi un atbildes. (Oksana Jepifanova)
  3. Izveidoto interaktīvo mācību materiālu pielietojums mācību procesā skolēnu kognitīvo spēju attīstīšanai. (Sintija Buhanovska, Kristīne Pastare, Oksana Jepifanova)
  4. Sertifikātu izsniegšana. (Sintija Buhanovska, Kristīne Pastare, Oksana Jepifanova)

1 st.

 

7. Apmācību vadītājs:

Oksana Jepifanova  -SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas apmācību vadītāja,  Interaktīvo tāfeļu ražotāja un programmatūras izstrādātāja SMART Tehnologies sertificēta SMART Notebook 11 pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi darbā ar SMART Notebook programmatūru. Pasniedzējai ir  Maģistra grāds informācijas tehnoloģijā  un  Pedagoģiskās specializācijas sertifikāts.

Apmācību programma PDF formātā –>Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot Lesson Activity Toolkit SMART Notebook vidē veidotus interaktīvus mācību materiālus

7. Par cenu un organizēšanas iespējām, lūdzu, sazināties ar mums.

Extraordinary made simple

 


Developed by "VERSUS PRO"